Kısmı Zamanlı Öğrenci

2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi için Kısmı Zamanlı Öğrenci (Part-Time) başvuruları ilgili Fakülte, Yüksekokul, Enstitüler, ve Rektörlüğe bağlı birimlere şahsen yapılması gerekmektedir. Birimler tarafından belirlenen öğrencilerin işe giriş ve ödeme işlemleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğü Personel Bürosu tarafından yapılmaktadır. 

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar;


Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya
burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları
taşıyan öğrenciler, üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:


 Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı
yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
 Disiplin cezası almamış olmak,
 Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
 Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye
aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
 Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
 Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
 Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

 

KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLER İÇİN İSTENEN BELGELER

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [40.741]