Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Amacımız - Hakkında

Amacımız – Hakkında Kültür Müd.

Müdürlüğümüz; öğrencilerin sosyal ve kültürel yönlerini ön plana çıkararak, üretkenliklerini arttıracak çeşitli faaliyetlere yönlendirmekte ve öğrencilerin bu faaliyetlere katılımlarını sağlayarak sosyalleşme, eğlenme ve dinlenme alışkanlıklarını kazandırmayı hedeflemekte ve öğrencilerin boş zamanlarını sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle yapıcı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmaktır.

Öğrenci Toplulukları; Kültür-Sanat, Spor ve Bilim alanında gösterecekleri faaliyetlerle üyelerin boş zamanlarını etkin ve yararlı bir şekilde değerlendirmelerini, bedensel, ruhsal ve kişilik yönünden gelişmelerine katkıda bulunacak etkinliklerini düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Üniversitemize kayıt olan her öğrenci bir veya birden çok öğrenci topluluğuna üye olabilir ve faaliyetlerine katılabilir.

            Öğrenci Topluluklarına üyelik; Kültür Müdürlüğü birimi olan öğrenci toplulukları danışma (öğrenci kültür merkezinde bulunan) bürosundan alacağı üye kayıt formunu doldurup, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi katında bulunan öğrenci toplulukları bürosuna teslim ederek gerçekleştirir.

            Öğrenci Toplulukları; kültür sanat toplulukları, bilim toplulukları ve spor toplulukları halinde üç birliğe bağlı hali hazırda 172 topluluk bulunmaktadır.

Öğrenci Toplulukları yerleşke içi yerleşke dışı ve şehir dışı birçok faaliyet gerçekleştirmektedirler.

            Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin boş zamanlarını yararlı uğraşlarla ve yapıcı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmakta, onların sosyal ve kültürel yönlerini ön plana çıkararak, çeşitli faaliyetlerle yönlendirmektedir. 

Uludağ Üniversitesi | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | Tel: 0224 294 01 50 | Fax: 0224 294 01 87 | Görükle Merkez Kampüs - Nilüfer / BURSA