Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

SOSYAL ETKİNLİKLER ANAOKULU

SOSYAL ETKİNLİKLER ANAOKULU                                                              

Anaokullarımızda M.E.B. Okul Öncesi Programı’na ve Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitim Modeli’ne ek olarak, sosyal etkinlikler olarak adlandırdığımız drama eğitimi, modern dans eğitimi, müzik eğitimi ve İngilizce eğitimi yer almaktadır. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştirilen sosyal etkinliklerimiz her hafta düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Anaokulumuzda uygulanan sosyal etkinliklerimiz;

Drama eğitimi,  drama, bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir. Dramayla çocuk düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece birey duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir. 

Modern dans eğitimi, dans, çocuğun kendini ifade etmesine, vücut hareket kabiliyetlerinin farkına varmasına ve bunları kullanmasına olanak tanıyan en önemli bedensel hareketlerden biridir. Çocukların psiko-motor ve bedensel gelişimlerinin desteklenmesinde önemli bir paya sahip olan dans, aynı zamanda ekip halinde dans etmeyi, özgüven kazanmayı, sosyal anlamda iletişim becerileri kazanmayı öğretmektedir.

Müzik eğitimi, müzik, çocuğun kendini ifade ettiği en iyi iletişim yollarından biridir. Müzik sayesinde çocuk, grupla birlikte şarkı söylemeyi, sosyalleşmeyi, uyum becerisi geliştirmeyi, kendi sesinin ve yeteneğinin farkına varmayı öğrenir.

İngilizce eğitimi, yabancı dil, çocuğun farklı kültürleri tanıması, bilişsel gelişimin desteklenmesi, matematiksel ve bilimsel kabiliyetin geliştirilmesinde oldukça önemlidir. Özellikle okul öncesi dönemde oyun yoluyla verilen yabancı dil eğitiminin, çocuklardaki öğrenme hızı oldukça yüksektir.

Bunun yanında tiyatro, sinema, kukla gösterisi…gibi faaliyetlere de yıl içerisinde yer verilmektedir.

 

Uludağ Üniversitesi | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | Tel: 0224 294 01 50 | Fax: 0224 294 01 87 | Görükle Merkez Kampüs - Nilüfer / BURSA