Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

ANAOKULUMUZDA EĞİTİM PROGRAM

ANAOKULUMUZDA EĞİTİM PROGRAM                                                    

ANAOKULUMUZDA EĞİTİM MODELLERİ

Okul Öncesi Eğitim Programı; Amaçlanan kazanım ve göstergeler göz önünde bulundurularak yıl içerisinde çeşitli etkinlikler planlanmaktadır. Kavramlar, alan gezileri, özel gün ve haftalar, aile katılımı ve değerlendirme sürecinden oluşan aylık planlar her ay düzenli olarak oluşturulmaktadır. Yapılan bu aylık planlara uygun olarak günlük eğitim akışları; güne başlama zamanı, oyun zamanı, etkinlik zamanı ve günü değerlendirme zamanı ile beslenme ve dinlenme zamanı gibi rutin etkinlikleri içerecek şekilde planlanmaktadır. Günlük eğitim akışı içerisinde;  Türkçe, sanat, drama, müzik, hareket, oyun, fen, matematik, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ve alan gezilerim gibi etkinlikler yer almaktadır. Bunun yanında okuldaki eğitimin devamlılığının sağlanması adına aile katılım çalışmaları düzenlenmekte ve aileler de kurumumuzda verilen eğitime dâhil edilmektedir. Yıl içerisinde okul-aile işbirliği çerçevesinde dönem ortasında ve dönem sonunda olmak üzere iki defa bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Yine aileleri bilgilendirmek için grup halinde gerçekleştirilen anne-baba bilgilendirme toplantıları ve grup görüşmeleri yapılmaktadır.

Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitim Modeli;  Proje yaklaşımı, erken çocukluk ve ilköğretim eğitim programında çocukların zamanlarını ve enerjilerini iyi şekilde kullanmalarına dönük, çeşitli konularda çocukların derinlemesine araştırma yapmalarına fırsat veren, çocuk merkezli bir eğitim modelidir. Proje çalışmalarında, bir konunun genellikle bütün bir sınıf tarafından, bazen ise sınıf içerisindeki küçük bir grup ya da bir çocuk tarafından bireysel olarak derinlemesine araştırılması söz konusudur. Çocuklar proje yaklaşımı sayesinde bireysel ve grup olarak çalışma ve öğrenme becerileri kazanır. Çocuklarla beraber bir konu belirlenerek ayrıntılı bir şekilde konunun incelemesi yapılır. Proje çalışması ilgiler doğrultusunda 1 ya da 2 ay sürebilir.

Uludağ Üniversitesi | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | Tel: 0224 294 01 50 | Fax: 0224 294 01 87 | Görükle Merkez Kampüs - Nilüfer / BURSA