Yüksek Lisans Programı Tez Başarı Hikayeleri

YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ BAŞARI HİKAYELERİ

Işıl ALBAN    22.01.2024    SBF-Hemşirelik    Yüksek Lisans   KIYAMET KAYGISI VE İNANCI ÖLÇEĞİ (KKİÖ)’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI    Doç.Dr. Burcu ARKAN 

Alperen YILDIRIM     05.02.2024      Tıp-Psikiyatri     Yüksek Lisans     ÖĞRENCİLİKTEN UZMANLIĞA TIP DOKTORLARINDA ORTOREKSİYA NERVOZA EĞİLİMİ İLE MÜKEMMELİYETÇİ TUTUM DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI      Prof.Dr. Cengiz AKKAYA

Bengisu VURGUN   10.01.2024   SBF-Antrenörlük Eğitimi   Yüksek Lisans   ELİT YÜZÜCÜLERDE FARKLI ZEMİNLERDE UYGULANAN EGZERSİZLERDE CORE BÖLGE KAS AKTİVASYONUNUN İNCELENMESİ   Prof. Dr. Şenay ŞAHİN

Elif ÖZALP    08.12.2023    Tıp-İmmunoloji    Yüksek Lisans   MİKROGLİA VE T LENFOSİT ETKİLEŞİMLERİNİN MEME KANSERİ BEYİN METASTAZINDAKİ ROLÜ   Dr. Öğr. Üyesi Diğdem YÖYEN ERMİŞ

Bekir AKCA   19.10.2023    Tıp-Mikrobiyoloji    Yüksek Lisans    COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNDE KULLANIMI ARTAN TIBBİ MASKELERİN YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI  Prof.Dr. Cüneyt ÖZAKIN

Ayşen İKKAN     19.10.2023    Tıp-Mikrobiyoloji    Yüksek Lisans    KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN MUCORALES TAKIMI MANTARLARI TÜR DAĞILIMI VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARINI RETROSPEKTİF OLARAK BELİRLENMESİ   Prof.Dr. Beyza ENER

Beytullah TURGUT   23.06.2023   SBF-Antrenörlük Eğitimi   Yüksek Lisans   11-13 YAŞ VOLEYBOLCULARDA DİNAMİK ISINMA İLE BİRLİKTE UYGULANAN MOBİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN DİKEY SIÇRAMA, DENGE VE EKLEM HAREKET AÇIKLIĞINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ     Dr. Öğrt. Üyesi Tonguç VARDAR

Goncagül KIR      20.02.2023      Tıp-Mikrobiyoloji      Yüksek Lisans   HIV/AIDS HASTALARINDA PERİFERİK KAN ÖRNEKLERİNDE REAL-TIME PCR’ IN TOKSOPLAZMOZ TANISINDAKİ YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ    Doç.Dr. Oktay ALVER

Bedriye YÜCE    17.07.2023    SBF-Hemşirelik    Yüksek Lisans   HEMŞİRELİK MESLEĞİNDE ETİK İLKELER FARKINDALIK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI   Doç.Dr. Aysel ÖZDEMİR

Hakan YILMAZ    20.02.2023   Tıp-İmmunoloji    Yüksek Lisans   ERİTROSİT SÜSPANSİYONLARININ DEPOLAMA SÜRECİNİN İMMÜNMODÜLATUVAR ETKİLERİ    Prof.Dr. H.Barbaros ORAL

Halil İbrahim DEMİR    27.02.2023    Tıp-İmmunoloji    Yüksek Lisans    HİPOOSMOLAR ORTAMIN İMMÜN SİSTEM ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ    Prof.Dr. Ferah BUDAK

Şeyba Halime BAKIRCI   15.02.2023   SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans   CERRAHİ BİRİMLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI SIVI TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARA YÖNELİK FARKINDALIKLARI   Prof.Dr. Neriman AKANSEL

Şenay YİĞİT AVCI   31.03.2023    SBF-Hemşirelik    Yüksek Lisans    YOĞUN BAKIM HASTALARINA FARKLI YATAK BAŞI AÇILARDA VERİLEN SIRTÜSTÜ YATIŞ POZİSYONUNUN HEMODİNAMİK PARAMETRELERE ETKİSİ      Doç.Dr. Dilek YILMAZ

Dilan AYHAN   31.03.2023    SBF-Hemşirelik    Yüksek Lisans    YOĞUN BAKIM HASTALARINDA İKİ FARKLI YÖNTEMLE UYGULANAN YATAK BANYOSUNUN BAZI DEĞİŞKENLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ        Doç.Dr. Dilek YILMAZ

Esma BİLGİN DANA   19.06.2023   SBF-Antrenörlük Eğitimi   Yüksek Lisans   COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ FİZİKSEL AKTİVİTE, YAŞAM KALİTESİ, UYKU, YORGUNLUK, TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ    Prof.Dr. Şerife VATANSEVER

Gözde Yenidünya BULUT   19.06.2023   SBF-Antrenörlük Eğitimi   Yüksek Lisans   ÇOCUKLARDA BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİ İLE DİKKAT VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ       Prof.Dr. Şerife VATANSEVER

İrem UĞUR   22.06.2023   Vet-Besin Hijyeni ve Teknolojisi   Yüksek Lisans   BROYLER KARKAS VE YENİLEBİLİR İÇ ORGAN KAYNAKLI SALMONELLA İZOLATLARININ SALMONELLA ENTERİTİDİS VE SALMONELLA TYPHİMURİUM VARLIĞI YÖNÜNDEN TİPLENDİRİLMESİ    Prof.Dr. Seran TEMELLİ

Beyza TUNER      12.07.2023      Tıp-Mikrobiyoloji      Yüksek Lisans    SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNDEN SAPTANAN RHİNOVİRUSLARIN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TİPLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA  Prof.Dr. Harun AĞCA

Melis ÇELİK     18.07.2023     Tıp-İmmunoloji    Yüksek Lisans    TOLERANS İNDÜKLEYİCİ ANTİJEN SUNAN HÜCRELERİN OLUŞTURULMASI İÇİN FARKLI YAKLAŞIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI      Prof.Dr. H.Barbaros ORAL

Burcu DİNÇGEZ     05.07.2023     Tıp-Biyoistatistik    Yüksek Lisans  KLİNİK KARAR ANALİZİ İLE PRETERM OLGULARIN YÖNETİMİ   Prof.Dr. İlker ERCAN

Gönül Tuba TARIKAHYA CİĞERLİ   14.07.2023   Vet-Besin Hijyeni ve Teknolojisi   Yüksek Lisans   MUDANYA'DA YAŞAYAN YETİŞKİNLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI, AKDENİZ DİYETİ SKORU VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ               Prof.Dr. Mustafa TAYAR

Meryem Melike OSTA    12.07.2023   SBF-Hemşirelik    Yüksek Lisans   YOĞUN BAKIM HASTALARINDA ANKSİYETENİN UYKU SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ     Prof.Dr. Hicran YILDIZ

Sümeyye MAKAS   14.07.2023   Vet-Besin Hijyeni ve Teknolojisi   Yüksek Lisans   BİR BESLENME DANIŞMANLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN YETİŞKİN BİREYLERİN MİKROBİYOTA FARKINDALIĞI VE BAĞIRSAK SAĞLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ                          Prof.Dr. Mustafa TAYAR

Alim GANİYEV   23.06.2023   Tıp-Histoloji ve Embriyoloji  Yüksek Lisans    FARKLI SPERM VİTRİFİKASYON PROTOKOLLERİNDE TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMANIN SPERM KALİTESİNE ETKİSİ  Prof.Dr. Berrin AVCI

Mine ÇAMLIBEL  10.08.2023   Tıp-Tıbbi Biyoloji   Yüksek Lisans  İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIĞI MODELLERİNDE TNF-ALFA İNHİBİTÖRLERİNE TAMAMLAYICI TEDAVİ YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ  Prof.Dr. Berrin TUNCA

Sena FERAH   11.08.2023   Tıp-Tıbbi Biyoloji   Yüksek Lisans  GLİOBLASTOMA HÜCRELERİNDE KEMOTERAPİ DİRENCİNİN KIRILMASINDA TAMAMLAYICI TEDAVİ ADAYI MOLEKÜLLERİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILARAK BULGULARIN RETROSPEKTİF OLARAK PRİMER TÜMÖRLER İLE DESTEKLENMESİ  Prof.Dr. Berrin TUNCA

Muhammed Can ŞAHİN   02.02.2023     BF-Antrenörlük Eğitimi    Yüksek Lisans     CRYPTOSPORİDİOSİS’Lİ BUZAĞILARDA BUPARVAQUONE’UN KLİNİK VE KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ           Prof.Dr. Şenay ŞAHİN

Ali GÜNGÖR  26.01.2023           SBF-Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans     ADOLESAN TENİSÇİ VE YÜZÜCÜLERDE ALGILANAN ANTRENÖR DAVRANIŞ DÜZEYİ İLE ZİHİNSEL DAYANIKLILIK İLİŞKİSİ: AÇIK VE KAPALI BECERİNİN ROLÜ             Prof.Dr. Şenay ŞAHİN

Şafak ŞEN             20.01.2023         SBF-Hemşirelik       Yüksek Lisans   SEDEF HASTALIĞI GÜÇLENDİRME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI            Doç.Dr. Seda PEHLİVAN

Erkan ERMİŞ    2023        Tıp-Tıbbi Farmakoloji      Yüksek Lisans "AKUT VE KRONİK BETA-ALANİN UYGULANAN SIÇANLARDA ÖN UYARAN ARACILI İNHİBİSYON DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ"  Prof.Dr.Gökhan GÖKTALAY

Zişan ŞEN             05.09.2022         SBF-Hemşirelik       Yüksek Lisans   KANSER HASTALARINDA GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TEDAVİ KULLANIMININ HASTA YAKINMALARINA ETKİSİ             Prof.Dr. Hicran YILDIZ

Tülay ÖZBEK       26.09.2022            Tıp-Radyasyon Onkolojisi      Yüksek Lisans    TEZİN BAŞLIĞINI YAZINIZ VOLÜMETRİK ARK TEDAVİSİ (VMAT) KULLANARAK TÜM VÜCUT IŞINLAMASI VE TÜM KEMİK İLİĞİ IŞINLAMASININ DOZİMETRİK KARŞILAŞTIRILMASI   Doç.Dr. Candan DEMİRÖZ ABAKAY 
 

Dilay YILDIZ      20.09.2022            Tıp-Mikrobiyoloji      Yüksek Lisans    TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ÇALIŞILAN ROTAVİRÜS VE ADENOVİRÜS ANTİJEN TESTİ SONUÇLARININ İNCELENMESİ VE COVID-19 PANDEMİ ÖNLEMLERİNİN ETKİSİNİN RETROSPEKTİF OLARAK ARAŞTIRILMASI   Doç.Dr. İmran SAĞLIK

Gülşen SAYAR         29.09.2022             SBF-Hemşirelik       Yüksek Lisans   COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELERİN BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK VE SABIR DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ              Doç.Dr. Burcu ARKAN

Mert KUŞLUVAN              20.07.2022         Tıp-Psikiyatri      Yüksek Lisans     Depresyon, anksiyete ve bilinçli farkındalık arasındaki ilişkinin incelenmesi                Prof.Dr. Salih Saygın EKER

Esra AMET          20.07.2022         Tıp-Psikiyatri      Yüksek Lisans     Covıd-19'a bağlı olarak yakınını kaybeden bireylerde travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon ilişkisinin incelenmesi    Prof.Dr. Aslı SARANDÖL

Sinem YILDIZ      19.07.2022         SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Ortaokul öğrencilerinin online oyun oynama durumu ve ebeveyn tutumunun saldırganlık eğilimine etkisi           Doç.Dr. Aysel ÖZDEMİR

Onur ETGÜ         19.07.2022         Tıp-İmmunoloji Yüksek Lisans     Meme kanseri alt-gruplarında monosit/makrofaj/alveolar makrofaj arası etkileşimlerin metastaz ve immün modülasyon üzerine etkileri Prof.Dr. Haluk Barbaros ORAL

Gamze BULUT   18.07.2022         SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Hemşirelerin covıd-19 geçirme durumlarına göre damgalanma, anksiyete ve bilgece farkındalık düzeylerinin mesleki yaşantılarına etkisi     Doç.Dr. Aysel ÖZDEMİR

Sevda ŞEHZADE 7.07.2022           Tıp-Fizyoloji        Yüksek Lisans     Üridinin analjezik etkisinde kolinerjik reseptörlerin rolü             Prof.Dr. Nevzat KAHVECİ

Nagihan TÜRKEL              7.07.2022           SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Hemodiyaliz hastalarının egzersizyararlarıve engelleri algısının fiziksel aktivite düzeyine etkisi           Doç.Dr. Seda PEHLİVAN

Öznur SARIBAŞ   5.07.2022           Tıp-Radyasyon Onkolojisi(Sağlık Fiziği)     Yüksek Lisans     Hipokampüs korumalı tüm beyin radyoterapisi alan hastaların volumetrik ark terapi (vmat) ve yoğunluk ayarlı radyoterapi (yart) planlarının retrospektif olarak dozimetrik karşılaştırılması           Doç.Dr. Sibel KAHRAMAN ÇETİNTAŞ

Demet ARSLAN  4.07.2022           SBF-Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans     Elit dağcıların yeme farkındalığı düzeylerinin ve yeme bozukluğu sıklığının incelenmesi               Doç.Dr. Erkut TUTKUN

Cemine VATANSEVER     4.07.2022           SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Böbrek nakli olan hastaların covid-19 pandemisi döneminde yaşadıkları sorunların belirlenmesi              Dr.Öğr.Üyesi Nursel VATANSEVER

Nurdan Zühre ÇİLEK        4.07.2022           Tıp-Psikiyatri      Yüksek Lisans     Bipolar bozukluk tanısı almış hastaların yakınlarındaki damgalanma ve hastayı damgalama düzeylerinin ilişkisinin demografik ve klinik özellikler çerçevesinde incelenmesi               Prof.Dr. Cengiz AKKAYA

Rüya NAZ            1.07.2022           SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Apendektomi olan çocuklarda mentollü sakız çiğneme uygulamasının ameliyat sonrası bulantı, kusma ve hastanede kalış süresine etkisi     Prof.Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU

Esma Nur KAYA  30.06.2022         SBF-Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans     Alkali kahvaltı öğününün akut egzersiz performansı, besin alımı ve iştah üzerine etkisi    Prof. Dr. Şerife VATANSEVER

Makbule ATALI  30.06.2022         SBF-Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans     Elit düzey kadın erkek buz hokeyi sporcularının mental dayanıklılık ve bilişsel esneklik düzeylerinin incelenmesi            Prof.Dr. Şenay ŞAHİN

Gürkan ÖZKAN   17.06.2022         Vet-Zootekni      Yüksek Lisans     Geleneksel kafes sisteminde yetiştirilen beyaz yumurtacı bir tavuk sürüsünde hayvan refahı üzerine canlı ağırlık, yaş ve göğüs kondisyonunun etkisi      Prof.Dr. Metin PETEK

Özlem IŞIK          15.06.2022         Tıp-Mikrobiyoloji             Yüksek Lisans     Kolistin ve karbapenem dirençli acinetobacter baumannii ve klebsiella pneumoniae suşlarında akım sitometri yöntemi ile kolistin ve meropenem kombinasyonunun in vitro etkinliğinin test edilmesi ve dama tahtası yöntemi ile karşılaştırılması  Prof.Dr. Cüneyt ÖZAKIN

Şuheda GÜN       15.06.2022         SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Yoğun bakım hemşirelerinin empatik eğilim düzeylerinin fiziksel tespite yönelik tutum ve uygulamaları üzerine etkisi       Doç.Dr. Seda PEHLİVAN

Feride TERZİ       3.06.2022           SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Yoğun bakım hemşirelerinin hasta transferine ilişkin düşünce ve deneyimleri              Dr.Öğr.Üyesi Nursel VATANSEVER

Nebihat TEKİN   27.05.2022         SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Hepatobiliyer cerrahide perioperatif uygulamaların eras protokolüne göre değerlendirilmesi ve hemşirelik uygulamalarının belirlenmesi                Dr.Öğr.Üyesi Nursel VATANSEVER

Gökhan AYDOĞDU             16.05.2022         Vet-Farmakoloji ve Toksikoloji    Yüksek Lisans     Kovan önü ve kovan içi arı zehiri üretim tekniklerinin zehir kalitesi ve miktarı üzerine etkileri         Prof.Dr. Hasan Hüseyin ORUÇ

Muhammed GÜLTAŞ       16.05.2022         SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Ameliyat sürecine yönelik görsel bilgilendirmenin durumluk - sürekli kaygı düzeyine etkisinin belirlenmesi       Prof.Dr. Neriman AKANSEL

Fatma DOMBAZ 24.02.2022         Tıp-İmmunoloji Yüksek Lisans     Covıd-19 pozitif hastalarda g-mdsc benzeri alt gruplardaki fenotipik ve fonksiyonel farklılıkların araştırılması Prof.Dr. Haluk Barbaros ORAL

Betül TUNA        22.02.2022         Vet-Besin Hijyeni ve Tekn.            Yüksek Lisans     Covıd-19 salgını sürecinde sağlık çalışanlarının beslenme alışkanlıkları değişimi       Prof.Dr. Mustafa TAYAR

Burcu TÜRKOĞLU            18.02.2022         SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Miyokard enfarktüsü geçiren hastalarda kişilik özelliklerinin prodromal semptom farkındalığına etkisi    Doç. Dr. Hicran YILDIZ

Gamze CEBECİ   18.02.2022         SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Çocuğun tuvalet eğitimi sürecinde ebeveyn tutumunun etkisinin belirlenmesi             Prof.Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU

Melek KARAMAN             18.02.2022         SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Adölesan hematoloji- onkoliji hastalarında uyku ve yaşam kalitesinin belirlenmesi           Prof.Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU

Şeniz BAŞARAN  17.02.2022         SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Ameliyathane hemşirelerinin profesyonel değerlerinin mesleki otonomilerine etkisi ve ilişkili faktörler   Dr.Öğr. Üyesi Nursel VATANSEVER

Gamze AKBAŞ    11.02.2022         SBF-Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans     Egzersizin iştah düzenleyici hormonlar ve besin alımı üzerine etkilerinin incelenmesi: sistematik derleme          Prof.Dr. Şerife VATANSEVER

Enes Can AKÇA  10.02.2022         SBF-Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans     Esporcular, bilgisayar oyunu oynayanlar ve bilgisayar oyunu oynamayanların mental rotasyon, reaksiyon zamanı, bilişsel esneklik düzeylerinin incelenmesi               Prof.Dr. Şenay ŞAHİN

Mümin YILMAZ  10.02.2022         SBF-Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans     Veteran tenisçi ve sedanterlerin kognitif performanslarının karşılaştırılması Prof.Dr. Şenay ŞAHİN

Sezgin KOCA       10.02.2022         SBF-Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans     Egzersizin bağışıklık sistemi üzerine etkisi: sistematik derleme             Prof.Dr. Şerife VATANSEVER

Didem ELVAN     9.02.2022           SBF-Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans     Ayak bileği burkulmalarında sanal gerçeklik egzersizlerinin etkileri: sistematik derleme              Prof.Dr. Şerife VATANSEVER

Metin ZORLUTUNA         27.12.2021         Tıp-Radyasyon Onkolojisi(Sağlık Fiziği)     Yüksek Lisans               Serviks kanserinde brakiterapi ve sbrt planlarının dozimetrik parametrelerinin retrospektif olarak karşılaştırılması    Doç.Dr. Candan DEMİRÖZ ABAKAY

Hatice ÇAKIR      22.12.2021         Tıp-Biyoistatistik              Yüksek Lisans     Sıralı üç sınıflı tanı grubu olması durumunda kullanılan üç boyutlu roc analizi yöntemlerinin karşılaştırılması                Doç.Dr. Deniz SIĞIRLI

Hidayetül Mediha KILIÇ  21.12.2021         Tıp-Radyasyon Onkolojisi(Sağlık Fiziği)     Yüksek Lisans               Erken evre meme kanserli olgularda kısmi meme ışınlamasının cyberknife- vmat planlarının dozimetrik olarak karşılaştırılması             Doç.Dr. Sibel KAHRAMAN

Mehmet TOSUN               21.12.2021         Tıp-Radyasyon Onkolojisi(Sağlık Fiziği)     Yüksek Lisans               Cyberknıfe radyocerrahi sisteminde beyin metastazlarının tedavi planlamasında ırıs, sabit kolimatör ve çok yapraklı kolimatörler ile elde edilen planların dozimetrik olarak karşılaştırılması                Doç.Dr. Sibel KAHRAMAN

Günaydın KIRCI  16.12.2021         SBF-Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans     Üst düzey tenisçi ve yüzücülerin reaksiyon zamanları iz sürme performans düzeyleri ve karar verme stillerinin karşılaştırılması Prof.Dr. Şenay ŞAHİN

Aslıhan POYRAZ 1.12.2021           SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Pandemi sürecinde hemşirelerin covıd-19 korkusu ve tükenmişliğinin bakım davranışlarına etkisi     Doç.Dr. Seda PEHLİVAN

Gülşah GÜROL   5.11.2021           Vet-Besin Hijyeni ve Teknolojisi   Yüksek Lisans     Yetişkin bireylerde uyku kalitesi, diyet kalitesi ve iştah arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi     Doç.Dr. Artun YIBAR

Tayfun TAYŞİ      3.11.2021           SBF-Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans     Egzersiz sıklığının kas hipertrofisi üzerine etkilerinin incelenmesi: sistematik derleme      Doç.Dr. Şenay ŞAHİN

Roshan RİAZ       17.09.2021         Vet-Zootekni      Yüksek Lisans     Effect of maternal parity on offspring's milk and reproductive performance, disease incidence of calf period, and longevity in holstein cows     Prof.Dr. Abdülkadir ORMAN

Tuğçe Necla SELVİ           2.08.2021           Vet-Zootekni      Yüksek Lisans     Yetiştirici koşullarında kıvırcık koyunların döl verimi ve büyüme özellikleri            Doç.Dr. Hakan ÜSTÜNER

Burçin DEMİRCİOĞLU     30.07.2021         Tıp-Tıp Tarihi ve Etik        Yüksek Lisans     3. Basamak sağlık hizmeti sunan hemşirelerin profesyonellik değerleri ve profesyonellik değerlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi: üniversite hastanesi örneği                Doç.Dr. Elif ATICI

Çağla TEKİN       28.07.2021         Tıp-Tıbbi Biyoloji              Yüksek Lisans     Mide kanseri hücrelerinde olea europaea yaprak özütünün tedavi edici potansiyelinin araştırılması    Prof.Dr. Berrin TUNCA

Gülten ÖZKAN    28.07.2021         Tıp-Tıp Tarihi ve Etik        Yüksek Lisans     Genç cumhuriyet'in mirası köy enstitülerinde toplum sağlığı eğitimi Prof.Dr. Murat CİVANER

Nedim Numun ÇAĞAN    27.07.2021         Tıp-Tıbbi Farmakoloji      Yüksek Lisans     Doku serbest radikal düzeyininin ölçümü için kullanılan 2',7' - diklorofloresin diasetat (dcfh-da) probunun doku içermeyen in vitro bir ortamda kullanılabilirliğinin araştırılması                Prof.Dr.Gökhan GÖKTALAY

Halit ÇİFTCİ        26.07.2021         SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Kronik hastalıklı bireylerin hastalıklarına ilişkin değerlendirmelerinin iyi oluşluk durumuna etkisi          Doç.Dr. Aysel ÖZDEMİR

Fatma ALTIN      26.07.2021         SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Bireylerin kişilik özelliklerinin aıds konusundaki bilgi ve tutuma etkisinin belirlenmesi              Doç. Dr. Hicran YILDIZ

Seda IŞIKLAR      13.07.2021         Tıp-Histoloji Embriyoloji (Üreme)              Yüksek Lisans     Kısa abstinens süresiyle ardışık ejakülasyonun sperm kromatin bütünlüğü ve antioksidan aktiviteye etkisi                Doç.Dr. Berrin AVCI

Müren GÜLER    7.07.2021           Tıp-Anatomi       Yüksek Lisans     Çocuklarda fossa cubitalis'de yer alan venlere yerleştirilen periferik intravenöz kateterin, tespit aparatları ile sabitlenmesinin periferik intravenöz kateter komplikasyonları üzerine etkisinin karşılaştırılması        Prof.Dr. İhsaniye COŞKUN

Erol ERTAN         7.07.2021           Tıp-Anatomi       Yüksek Lisans     Maksiller foramen incisivum'un 13. Yy'a ait geç dönem bizans ve günümüz kafataslarında morfolojik ve morfometrik özelliklerinin karşılaştırılması Prof.Dr. Erdoğan ŞENDEMİR

Hüseyin UZABACI             7.07.2021           Tıp-Anatomi       Yüksek Lisans     13. Yy'a ait geç dönem bizans kafataslarının 3 boyutlu yöntem ile restorasyonu ve dijital prototiplendirmesi         Doç.Dr. İlker Mustafa KAFA

Fatma KAPLAN   2.07.2021           SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Sağlık bilimleri fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin manevi destek algısını etkileyen etmenlerin belirlenmesi            Doç.Dr.Burcu ARKAN

Muhammed Ali KIZMAZ  23.06.2021         Tıp-İmmunoloji Yüksek Lisans     Potansiyel immünomodülatör özellikteki moleküllerin bruselloz enfeksiyonlarında değerlendirilmesi        Prof.Dr. Ferah BUDAK

Abdurrahman ŞİMŞEK     23.06.2021         Tıp-İmmunoloji Yüksek Lisans     Brusellozlu hastalarda eksozom profilinin değerlendirilmesi        Prof.Dr. Ferah BUDAK

Melike KONUK   3.06.2021           Tıp-Tıp Tarihi ve Etik        Yüksek Lisans     Lgbti+'ların cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmeti alırken karşılaştığı sorunların tıp etiği açısından analizi           Prof.Dr. M. Murat CİVANER

Şafak DÜLGER   19.02.2021         Tıp-Tıp Tarihi ve Etik        Yüksek Lisans     Uluslararası hemşireler konseyi (ıcn) 2009-2018 temaları özelinde "küresel sorumluluk" farkındalığı: bursa uludağ üniversitesi tıp fakültesi hastanesi hemşireleri             Yrd. Doç. Dr. Sezer ERER KAFA

Esma ERTÜRK    19.02.2021         Tıp-Radyasyon Onkolojisi(Sağlık Fiziği)     Yüksek Lisans     Prostat kanserli hasta tedavi planları üzerinde yapılan sbrt ve vmat planlarının dozimetrik parametrelerinin karşılaştırılması  Doç. Dr. Meral KURT

Ayşegül ALTINDAŞ           18.02.2021         Tıp-Radyasyon Onkolojisi(Sağlık Fiziği)     Yüksek Lisans     Beyin metastazlı hasta tedavi planları üzerinde yapılan sbrt planlarının dozimetrik parametrelerinin karşılaştırılması Doç. Dr. Sibel ÇETİNTAŞ

Gözde PARLAR   17.02.2021         Tıp-Radyasyon Onkolojisi(Sağlık Fiziği)     Yüksek Lisans               Medulloblastoma radyoterapisinde vmat, ımrt ve konformal planların dozimetrik olarak karşılaştırılması: retrospektif çalışma       Doç.Dr.Candan DEMİRÖZ ABAKAY

Havva KARAYEL EMRE    15.02.2021         SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Kardiyak cerrahisi sonrası femoral kateter çekilmesi nedeni ile kum torbası uygulanan hastaların yaşadıkları rahatsızlık ve rahatsızlığa dayanma gücü arasındaki ilişki            Doç. Dr. Neriman AKANSEL

Murat HALİSÇELİK           10.02.2021         Tıp-Psikiyatri (Klinik Psikoloji-Erişkin)        Yüksek Lisans               Majör depresyon ile narsisistik kişilik bozukluğu arasındaki ilişkinin araştırılması     Prof. Dr. Cengiz AKKAYA

Ayşe AKBAŞ        5.02.2021           Tıp-Histoloji Embriyoloji                Yüksek Lisans     Farklı boyamaların çeşitli dokuların parafin ve yarı ince epon kesitlerine uygulanmasının ışık mikroskobik düzeyde karşılaştırılması Prof. Dr. Semiha ERSOY

Emine İlknur AKAÇ           29.01.2021         Vet-Besin Hijyeni ve Teknolojisi   Yüksek Lisans     Gebe kadınların beslenme bilgileri, beslenme alışkanlıkları ve yeni doğan üzerine etkileri               Prof.Dr. Mustafa TAYAR

Mert KARACA     25.01.2021         Tıp-İmmunoloji Yüksek Lisans     İndolamin 2, 3 dioksijenaz (ıdo) gen polimorfizminin covid-19 ve kliniği üzerine etkisi Prof.Dr. Haluk Barbaros ORAL

Seda CAN KALKANLI        22.01.2021         Tıp-Fizyoloji        Yüksek Lisans     Huzurevinde kalan yaşlılarda aerobik egzersizin bazı fizyolojik parametreler, yaşam ve uyku kalitesine etkisinin araştırılması               Prof.Dr.Naciye İŞBİL

Elif ÖZDAL           25.12.2020         SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin sabır düzeyleri ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Burcu ARKAN

Rabia Gülnur YILMAZER  14.10.2020         SBF-Hemşirelik   Yüksek Lisans     Yoğun bakım hemşirelerinin deliryum hakkındaki farkındalıkları ve deliryum yönetimlerinin incelenmesi              Dr.Öğr.Üyesi Seda PEHLİVAN

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [27-Ağu-2022 09:42]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [06-Şub-2024 10:25]

İçerik Görüntüleme : [1.129]