.
 .

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MÜLAKAT SONUÇLARI ve KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 

Ön sonuçların ilanı

27 Temmuz 2023 Saat:13:00

Ön sonuçların itiraz tarih ve saati (Üç iş günü itiraz süresinden sonra kesin sonuçlar ilan edilecektir.)

27-28-31 Temmuz 2023  Saat:15:00’a kadar

Kesin sonuçların İlanı

02 Ağustos 2023

Kesin Kayıt Tarihleri

04-10 Ağustos 2023 Saat:16:00

Yedeklerin İlanı

 14 Ağustos 2023

Yedeklerin Kesin Kayıt Tarihi

14 Ağustos 2023 Saat 16:00

 

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN SİSTEME GİRİŞ YAPINIZ !

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde Enstitü Müdürlüğüne şahsen gelerek (iadeli/taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecek evraklarda postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır) kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

a) Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Öğrencilerden İstenecek Belgeler

 

  1. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği: Yurtdışında eğitimini tamamlamış olan Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları tanınma belgesinin onaylı örneği; *Yüksek Lisans programı için Lisans, Doktora programı için başvuranlar Yüksek Lisans belgeleri

 

2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi: Temel Tıp Bilimleri doktora programlarına kabul edilen Tıp Fakültesi mezunlarından TUS, Diş Hekimliği mezunlarından ise DUS belgesi veya bilgisayar çıktısı

 

3) Transkript: Dersler ve notların dökümüyle mezuniyet başarı notunu gösteren belgenin aslı, resmi onaylı örneği veya e-devlet çıktısı

 

4) YDS / YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı (Doktora programları için)

 

5) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 

6) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda 4 adet fotoğraf

 

7) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge

 

8) Öğrenci sicil formu (Enstitümüz Web sayfasından temin edilecektir. (FR 3.4.1-05)

 

9) Danışman tercih formu (Enstitümüz Web sayfasından temin edilecektir. (FR 3.4.6-01)

 

10) Eğitim Bilgilendirme yazısı için tıklayınız.

 Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen adaylar belgeleri ( yukarıdaki belgelerden ALES ve YDS belgeleri hariç) enstitümüze teslim etmelidir. Sonrasında kendilerine öğrenci numarası ile şifresi verilecektir. Tezsiz Yüksek Lisans programlarında kayıt dekontu enstitümüze teslim edilmesinden sonra adayın öğrenciliği kesinleşir.

Tezsiz 2. Öğrenim ücretleri iki taksit olup, güz yarıyılı taksiti aşağıdaki gibidir.

Zootekni Tezsiz Yüksek Lisans: 11.000 TL

 

 

* Evraklarında tahrifat ve/veya sahtecilik olduğu görülenlerin kayıtları ve/veya öğrencilikleri iptal edilecektir

 

 

 

 

 

b) Yabancı Uyruklu Öğrencilerden İstenecek Belgeler

 

1)   Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği: Yurtdışından alınan diploma veya mezuniyet belgesinin noterden onaylı tercümesi ile Yükseköğretim Kurulundan alınan tanınma belgesinin aslı veya resmi onaylı örnekleri

 

  1. Transkript: Dersler ve notların dökümüyle mezuniyet başarı notunu gösteren belgenin aslı veya resmi onaylı örneği; yabancı ülkelerden alınan dersler ve not dökümleri, noterden onaylı tercümesinin aslı veya resmi onaylı örnekleri

 

  1. ULUTÖMER, YEE veya TÖMER tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge:  (Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar hariç)

C1 belgesi olmayan adaylara bu belgeyi temin edebilmeleri için 2 yıl süre tanınmaktadır.

 

  1. YDS / YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı (Doktora programları için)

 

  1. Pasaport: Öğrenim vizesi yaptırılmış pasaportun Türkçeye çevrilmiş noter tasdikli örneği

 

6)      İkamet tezkeresi: İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınacak ikamet tezkeresinin aslı veya resmi onaylı örneğinin kesin kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim edilmesi

 

7)      Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda 4 adet fotoğraf

 

8)      İlgili mevzuatla belirlenen ücretin ödendiğini gösteren belge

 

9)      Öğrenci sicil formu  (Enstitümüz Web sayfasından temin edilecektir. (FR 3.4.1-05)

 

10)   Danışman tercih formu  (Enstitümüz Web sayfasından temin edilecektir. (FR 3.4.6-01)

 

11)    Eğitim Bilgilendirme yazısı için tıklayınız.

 

12)    Yabancı uyruklu adayların öğrenim ücreti bir dönem 10232,50 tl dir.

 

 

 

İLETİŞİM

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / Bursa

Tel: 0 (224) 2942400

 

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [27-Tem-2023]

Haber Görüntüleme : [1.302]