2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Mülakat Sonuçları ve Kesin Kayıt İşlemleri

Mülakat Sonuçlarını görmek için sisteme giriş yapınız.

Kesin Kayıt Tarihleri 27-28-29 Temmuz 2022 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde Enstitü Müdürlüğüne şahsen kayıt yaptırmaları gerekmektedir (Mücbir sebeplerden dolayı şahsen yapılamayacak işlemlerde iadeli/taahhütlü posta veya kargo ile gönderilen evraklarda gecikme dikkate alınmayacaktır).

  1. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Öğrencilerden İstenecek Belgeler
   1. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği: Yurtdışında eğitimini tamamlamış olan Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları tanınma belgesinin onaylı  örneği; *Yüksek Lisans programı için Lisans, Doktora programı için başvuranlar Yüksek Lisans belgeleri
   1. ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi: Temel Tıp Bilimleri doktora programlarına kabul edilen Tıp Fakültesi mezunlarından TUS, Diş Hekimliği mezunlarından ise DUS belgesi veya   bilgisayar çıktısı
   1. Transkript: Dersler ve notların dökümüyle mezuniyet başarı notunu gösteren belgenin onaylı fotokopisi veya e-devletten alınan çıktısı
   1. YDS / YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı (Doktora programları için
   1. Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı fotokopisi
   1. Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda 4 adet fotoğraf
   1. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge
   1. Öğrenci sicil formu (Formu indirmek için Tıklayınız(FR 3.4.1-05)
   1. Danışman tercih formu (Formu indirmek için Tıklayınız (FR 3.4.6-01)
  1. Yabancı Uyruklu Öğrencilerden İstenecek Belgeler
   1. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği: Yurtdışından alınan diploma veya mezuniyet belgesinin noterden onaylı tercümesi ile Yükseköğretim Kurulundan alınan tanınma belgesinin aslı veya resmi onaylı örnekleri
   1. Transkript: Dersler ve notların dökümüyle mezuniyet başarı notunu gösteren belgenin aslı veya resmi onaylı örneği; yabancı ülkelerden alınan dersler ve not dökümleri, noterden onaylı         tercümesinin aslı veya resmi onaylı örnekleri
   1. ULUTÖMER, YEE veya TÖMER tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge: (Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar hariç)   C1 belgesi olmayan adaylara bu belgeyi temin edebilmeleri için 1 yıl süre tanınmaktadır.
   1. YDS / YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı (Doktora programları için)
   1. Pasaport: Öğrenim vizesi yaptırılmış pasaportun Türkçeye çevrilmiş noter tasdikli örneği
   1. İkamet tezkeresi: İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınacak ikamet tezkeresinin aslı veya resmi onaylı örneğinin kesin kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim edilmesi
   1. Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda 4 adet fotoğraf
   1. İlgili mevzuatla belirlenen ücretin ödendiğini gösteren belge
   1. Burslu adaylardan burslu okuyacaklarına dair belgenin aslı veya resmi onaylı örneği
   1. Öğrenci sicil formu (Formu indirmek için Tıklayınız(FR 3.4.1-05)
   1. Danışman tercih formu (Formu indirmek için Tıklayınız (FR 3.4.6-01)
   2. Yabancı uyruklu adayların öğrenim ücreti 1835 tl dir.

Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen adaylar belgeleri ( yukarıdaki belgelerden ALES ve YDS belgeleri hariç) enstitümüze teslim etmelidir. Sonrasında kendilerine öğrenci numarası ile şifresi verilecektir. Tezsiz Yüksek Lisans programlarında kayıt dekontu enstitümüze teslim edilmesinden sonra adayın öğrenciliği kesinleşir.

Tezsiz 2. Öğrenim ücretleri iki taksit olup, güz yarıyılı taksiti aşağıdaki gibidir. (Bahar Yarıyılı öğrenim ücreti dönem başında ilan edilecektir.)

Zootekni Tezsiz Yüksek Lisans ücreti: 5940 TL 

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [21-Tem-2022 11:05]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [26-Tem-2022 13:38]

Duyuru Görüntüleme : [2.132]