Formlar & Dilekçeler

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Formlar & Dilekçeler

ANABİLİM DALI/ ÖĞRETİM ÜYESİ

Lisansüstü Eğitim Kontenjan Talep Formu

FR 1.1.2_01
Yatay Geçiş ve Lisansüstü Programlar Arası Geçiş Kontenjan Talep Formu FR 3.4.1_13
 Lisansüstü Eğitim Kontenjan İlan Tablosu FR 3.4.1_06
Enstitü Ders Plan Formu FR 1.1.1_02
Enstitü Ders Görevlendirme Formu FR 1.1.4_01
Enstitü Haftalık Ders Programı FR 1.1.4_03
Enstitü Sınav Programı FR 1.1.5_02
Ders Erteleme ve Telafi Formu FR 1.2.1_01
Enstitü Yatay Geçiş İntibak Çizelgesi FR 3.4.1_15
Enstitü Ders İntibak Çizelgesi FR 3.4.1_16  
Lisansüstü Eğitim Seminer Sunum Duyuru Formu FR 3.4.6_03
Lisansüstü Eğitim Seminer veya Tez Savunma Sınavı İzleyici Katılım Listesi Formu FR 3.4.6_04
Lisansüstü Eğitim Seminer İlan Formu FR 3.4.6_21
Lisansüstü Eğitim Seminer Değerlendirme Formu FR 3.4.6_05
Sınav Evrakı Takip ve Teslim Formu FR 1.2.2_03

 İlan edilmiş Sınav Notu Geri Çekme Talep Formu

FR 1.2.2_04

YL / Doktora İntihal Yazılım Raporu  
Enstitü Tez Savunma Duyuru FR 3.4.6_19
İlişik Kesme Belgesi FR 3.1.6_01
Araştırma Görevlisi Danışman Değerlendirme Raporu FR 3.4.6_14
Lisansüstü Akademik Danışman ve Öğrenci Taahhütnamesi FR 3.4.6_22

 

DOKTORA ÖĞRENCİSİ FORMLAR

 

Lisansüstü Eğitim Öğrenci Sicil Formu ve Durum Bildirimi

FR 3.4.1_05

 Lisansüstü Eğitim Yatay / Programlar arası Geçiş Başvuru Formu

FR 3.4.1_10

Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu FR 3.1.1_03

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Seçimi Formu

FR 3.4.2_02

 Enstitü Ders İntibak Çizelgesi 

FR 3.4.1_16

 Lisansüstü Eğitim Danışman Tercih Formu 

FR 3.4.6_01
Lisansüstü Eğitim Danışman Öneri Formu FR 3.4.6_02
Lisansüstü Eğitim Danışman Değişikliği Önerisi Formu FR 3.4.6_06
Lisansüstü Eğitim Ikıncı Danışman Öneri Formu FR 3.4.6_20
Doktora-Sanatta Yeterlik, Ön Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu FR 1.2.2_06
Doktora-Sanatta Yeterlik, Ön Yeterlik Sınavı Sonuç Tutanağı FR 1.2.2_07
Doktora Tez İzleme Komitesi Önerisi veya Değişiklik Formu FR 3.4.6_09
Doktora_Sanatta Yeterlik Tez Önerisi savunma ve Sonuç Formu FR 3.4.6_11
Doktora / Sanatta Yeterlilik Tez Konusu / Adı Değişiklik Önerisi Formu FR 3.4.6_13
YÖK 100/2000 Doktora Tez Önerisi Öncelikli Alan Komisyon Formu FR 3.4.6_23
Tez_Sanat Eseri Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Formu FR 3.4.6_16
Doktora_Sanatta Yeterlik Tez İzleme Komitesi Raporu FR 3.4.6_10
Lisansüstü Eğitim Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu  FR 3.4.6_15

 Lisansüstü Eğitim Tez Jürisi Kişisel Değerlendirme Raporu

FR 3.4.6_17

 Lisansüstü Eğitim Tez / Sanat Eseri Çalışması Savunma Sınavı Ortak Raporu

FR 3.4.6_18

Türkiye Mezunları Bilgi Formu

 

Doktora Tez Ödülü Başvuru Formu

 

Diğer

 

Sağlık bilimleri araştırma ve yayın etik kurulu araştırma başvuru formu FR 3.8.2_05

 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ FORM

Lisansüstü Eğitim Öğrenci Sicil Formu ve Durum Bildirimi

FR 3.4.1_05
Lisansüstü Eğitim Yatay / Programlar arası Geçiş Başvuru Formu

FR 3.4.1_10

 Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu

FR 3.1.1_03

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Seçimi Formu FR 3.4.2_02 
 Enstitü Ders İntibak Çizelgesi  FR 3.4.1_16
Lisansüstü Eğitim Danışman Tercih Formu  FR 3.4.6_01
Lisansüstü Eğitim Danışman Öneri Formu FR 3.4.6_02
Lisansüstü Eğitim Danışman Değişikliği Önerisi Formu FR 3.4.6_06
Lisansüstü Eğitim Ikıncı Danışman Öneri Formu FR 3.4.6_20

Yüksek Lisans Tez Konusu / Adı Önerisi Formu

FR 3.4.6_07
Yüksek Lisans Tez Konusu_Adı Değişikliği Formu FR 3.4.6_08

Tez_Sanat Eseri Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Formu

FR 3.4.6_16                 

Lisansüstü Eğitim Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu 

FR 3.4.6_15

  Lisansüstü Eğitim Tez Jürisi Kişisel Değerlendirme Raporu

FR 3.4.6_17
 Lisansüstü Eğitim Tez / Sanat Eseri Çalışması Savunma Sınavı Ortak Raporu FR 3.4.6_18

Türkiye Mezunları Bilgi Formu

 

Diğer

 

Sağlık bilimleri araştırma ve yayın etik kurulu araştırma başvuru formu FR 3.8.2_05

 

ÖNEMLİ NOT: 

İlgili formun yanında bulunan "Dilekçe" linkinin üzerine tıklayarak ilgili dilekçeye ulaşıp, 

formun dilekçesi ile birlikte enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.

İlgili Anabilim Dalı, yazışma kurallarına göre gerekli bilgilerini dilekçenin altına yazmalıdır.

Sunucularda Anlık Güncellemelerden Dolayı İlgili Forma Ulaşılamadığı  Zaman http://uludag.edu.tr/kalite/default/konu/6781 Sayfamızdan İlgili Formalara Ulaşabilirsiniz.

 

DİLEKÇELER

 

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

 Yıllık İzin

Tez Kısıtlama Dilekçesi

İDARİ PERSONEL

 

Yıllık İzin

 

ÖĞRENCİ

Lisansüstü Eğitim_Kayıt dondurma_açtırma_sildirme_formu

 Askerlik Tecil İşlemi

 Askerlik Tehir İptali

 Pasaport Harcı

Ders Muafiyeti

Diğer Yükseköğretim Kurumundan ve Alan Dışından Lisansüstü Ders Alma Başvuru Formu

Özel Öğrenci Statüsünde Lisansüstü Ders Alma Başvuru Formu

Sınav Sonucuna İtiraz

Genel Amaçlı

Covid-19 Tez Ek Süre Talep Dilekçesi
Merkez kütüphanesi ilişik kesme belgesi formu 
İlişik kesme belgesi formu
İlişik Kesme İptal Formu
Öğrenci Kimliği Yenileme Talep Formu
Öğrenci Yemek Bursu Başvuru Formu

DİĞER

 

Aile Yardımı Bildirimi

  Harç İade Listesi Formu
  Büro donanımlarına yönelik yatırım talep formu
  Bilgisayar ve teknolojik donanımlara yönelik yatırım talep formu

 

4’lük Sistem Not Eşdeğerlikleri

 

Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri  

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [23.665]