Formlar & Dilekçeler

                                                                    

İlgili formlara linkten ad ile arama yaparak https://unikys.uludag.edu.tr/tr/document_categories sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

                                                                                 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Formlar & Dilekçeler

ANABİLİM DALI/ ÖĞRETİM ÜYESİ

Lisansüstü Eğitim Kontenjan Talep Formu

FR 1.1.2_01
Lisansüstü Yatay Geçiş Kontenjanları Tablosu Formu FR 3.4.1_22
Lisansüstü Eğitim Kontenjan İlan Tablosu FR 3.4.1_06
Enstitü Ders Plan Formu FR 1.1.1_02
Enstitü Ders Görevlendirme Formu FR 1.1.4_01
Enstitü Haftalık Ders Programı FR 1.1.4_03
Enstitü Sınav Programı FR 1.1.5_02
Ders Erteleme ve Telafi Formu FR 1.2.1_01
Enstitü İntibak Çizelgesi FR 3.4.1_15
Lisansüstü Eğitim Seminer Sunum Duyuru Formu FR 3.4.6_03
Lisansüstü Eğitim Seminer veya Tez Savunma Sınavı İzleyici Katılım Listesi Formu FR 3.4.6_04
Lisansüstü Eğitim Seminer İlan Formu FR 3.4.6_21
Lisansüstü Eğitim Seminer Değerlendirme Formu FR 3.4.6_05
Sınav Evrakı Takip ve Teslim Formu FR 1.2.2_03

 İlan edilmiş Sınav Notu Geri Çekme Talep Formu

FR 1.2.2_04

YL / Doktora İntihal Yazılım Raporu  
Enstitü Tez Savunma Duyuru FR 3.4.6_19
İlişik Kesme Belgesi FR 3.1.6_01
Araştırma Görevlisi Danışman Değerlendirme Raporu FR 3.4.6_14
Lisansüstü Akademik Danışman ve Öğrenci Taahhütnamesi FR 3.4.6_22

 

DOKTORA ÖĞRENCİSİ FORMLAR

 

Lisansüstü Eğitim Öğrenci Sicil Formu ve Durum Bildirimi

FR 3.4.1_05

 Lisansüstü Eğitim Yatay / Programlar arası Geçiş Başvuru Formu

FR 3.4.1_10

Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu FR 3.1.1_03

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Seçimi Formu

FR 3.4.2_02

 Lisansüstü Eğitim Danışman Tercih Formu 

FR 3.4.6_01
Lisansüstü Eğitim Danışman Öneri Formu FR 3.4.6_02
Lisansüstü Eğitim Danışman Değişikliği Önerisi Formu FR 3.4.6_06
Lisansüstü Eğitim Ikıncı Danışman Öneri Formu FR 3.4.6_20
Doktora-Sanatta Yeterlik, Ön Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu FR 1.2.2_06
Doktora-Sanatta Yeterlik, Ön Yeterlik Sınavı Sonuç Tutanağı FR 1.2.2_07
Doktora Tez İzleme Komitesi Önerisi veya Değişiklik Formu FR 3.4.6_09
Doktora_Sanatta Yeterlik Tez Önerisi savunma ve Sonuç Formu FR 3.4.6_11
Doktora / Sanatta Yeterlilik Tez Konusu / Adı Değişiklik Önerisi Formu FR 3.4.6_13
YÖK 100/2000 Doktora Tez Önerisi Öncelikli Alan Komisyon Formu FR 3.4.6_23
100.2000 Akademik İlerleme Rapor Formu FR 3.04.6_25
Tez_Sanat Eseri Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Formu FR 3.4.6_16
Doktora_Sanatta Yeterlik Tez İzleme Komitesi Raporu FR 3.4.6_10
Lisansüstü Eğitim Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu  FR 3.4.6_15

 Lisansüstü Eğitim Tez Jürisi Kişisel Değerlendirme Raporu

FR 3.4.6_17

 Lisansüstü Eğitim Tez / Sanat Eseri Çalışması Savunma Sınavı Ortak Raporu

FR 3.4.6_18

Türkiye Mezunları Bilgi Formu

 

Doktora Tez Ödülü Başvuru Formu

FR 3.4.6_26

Diğer

 

Sağlık bilimleri araştırma ve yayın etik kurulu araştırma başvuru formu FR 3.8.2_05

 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ FORM

Lisansüstü Eğitim Öğrenci Sicil Formu ve Durum Bildirimi

FR 3.4.1_05
Lisansüstü Eğitim Yatay / Programlar arası Geçiş Başvuru Formu

FR 3.4.1_10

 Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu

FR 3.1.1_03

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Seçimi Formu FR 3.4.2_02 
Lisansüstü Eğitim Danışman Tercih Formu  FR 3.4.6_01
Lisansüstü Eğitim Danışman Öneri Formu FR 3.4.6_02
Lisansüstü Eğitim Danışman Değişikliği Önerisi Formu FR 3.4.6_06
Lisansüstü Eğitim Ikıncı Danışman Öneri Formu FR 3.4.6_20

Yüksek Lisans Tez Konusu / Adı Önerisi Formu

FR 3.4.6_07
Yüksek Lisans Tez Konusu_Adı Değişikliği Formu FR 3.4.6_08

Tez_Sanat Eseri Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Formu

FR 3.4.6_16                 

Lisansüstü Eğitim Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu 

FR 3.4.6_15

  Lisansüstü Eğitim Tez Jürisi Kişisel Değerlendirme Raporu

FR 3.4.6_17
 Lisansüstü Eğitim Tez / Sanat Eseri Çalışması Savunma Sınavı Ortak Raporu FR 3.4.6_18

Türkiye Mezunları Bilgi Formu

 

Diğer

 

Sağlık bilimleri araştırma ve yayın etik kurulu araştırma başvuru formu FR 3.8.2_05

 

 

DİLEKÇELER

 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

FR 4.2.2_01 Akademik İzin Formu V3  

Tez Kısıtlama Dilekçesi

 

İDARİ PERSONEL

 

FR 4.2.2_01 İdari Personel İzin Formu V3  

 

ÖĞRENCİ

FR 3.04.1_18 Lisansüstü Eğitim_Kayıt dondurma_açtırma_sildirme Formu  
FR 3.04.1_21 Özel Öğrenci Statüsünde Lisansüstü Ders Alma Başvuru Formu v2  

 Askerlik Tehir İptali

 

 Pasaport Harcı

 
FR 3.04.1_19 Lisansüstü Ders Muafiyet Başvuru Formu  
FR 3.04.1_20 Diğer Yükseköğretim Kurumundan Ve Alan Dışından Lisansüstü Ders Alma Başvuru Formu  
 FR 3.04.4_03 YÖKSİS Mezuniyet Bilgisi Ekleme Talep Formu   
   

Sınav Sonucuna İtiraz

 

Genel Amaçlı

 
FR 3.04.9_02 Kütüphane İlişik Kesme Belgesi Formu v2  
FR 3.01.6_01 Araştırma Görevlisi İlişik Kesme Belgesi  
FR 4.2.1_51 İlişik Kesme İptal Formu Öğrenci V2  
FR 4.2.1_50 Öğrenci Kimliği Yenileme Talep Formu  
FR 4.2.1_48 Öğrenci Yemek Bursu Başvuru Formu  
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Raporu  

DİĞER

 

 

Aile Yardımı Bildirimi

 
  FR 3.07.1_01 Harç İade Listesi Formu  
  FR 3.06.1_05 Büro Donanımlarına Yönelik Yatırım Talep Formu  
  FR 3.06.1_16 Taşınır İstek Fişi Formu  
  FR 3.06.1_04 Bilgisayar Ve Teknolojik Donanımlara Yönelik Yatırım Talep Formu  
  FR 3.08.1_01 Toplantı Tutanağı Formu  
  FR 3.08.1_02 Toplantı İmza Listesi Formu  

 

4’lük Sistem Not Eşdeğerlikleri

 

 

Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri  

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [38.719]