Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

***Akademik Teşvik Başvuru Sonuçları***

Uludağ Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu Değerlendirme Raporu ve Akademik Teşvik Puan Tabloları
 
Üniversitemiz Akademisyenlerinin 2017 yılı faaliyetleri için yaptıkları Akademik Teşvik Başvuruları sonuçlandırılmış ve puan tabloları Üniversitemiz Akademik Teşvik internet sayfasında (http://uludag.edu.tr/akademiktesvik) 26.01.2018 tarihinde ilan edilmiştir.
 
 
Açıklanan sonuçlar itiraza açıktır ve varsa itirazların Üniversitemiz Akademik Teşvik sayfasında (http://uludag.edu.tr/akademiktesvik) ilan edilmiş bulunan takvime ve usule göre yine aynı sayfada bulunan İTİRAZ FORMU vasıtasıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İtiraz formlarının Rektörlük Evrak Kayıt Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. 
 
Dosya incelemelerinde sık karşılaşılan üç husus (alan indeksi, eserin 2017 yılında basılmış olması şartı ve tebliğlerin yayınlanması) hakkında açıklama gereği duyulmuş ve bu açıklamalar altta sunulmuştur.
 
Üniversitemizde her geçen yıl artan başvuru sayısı ve yükselen Akademik Teşvik puanlarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarımızı kutlar, başarılarının artarak devam etmesini dileriz.
 
Uludağ Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu,
26.01.2018
AÇIKLAMALAR:
 
1- ALAN İNDEKSİ
Alan indeksi tanımı Bakanlar Kurulu kararıyla yayımlanmış olan Akademik Teşvik Yönetmeliğinin  (http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/akademiktesvik/dosyalar/yonetmelik2017subat.pdf) 3-a maddesinde “Alan İndeksi: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanıp YÖK tarafından onaylanan doçentlik başvurusu için kabul edilen indeksler” şeklinde açık ve yoruma yer bırakmayacak netlikte yapılmıştır.
 
Bu konuda uygulamaya kılavuz olmak üzere Uludağ Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından yayımlanan ve Üniversitemiz Akademik Teşvik sayfasında ilan edilen 15.01.2018 tarihli kararların 2. Maddesinde (http://uludag.edu.tr/akademiktesvik) dikkat çekilmiştir. Kararların ikinci maddesindeki bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu herhangi bir indeksin alan indeksi sayılıp sayılmayacağı konusunda karar almamış olup sadece yönetmeliğin maddesini vurgulamış ve buna uygun belge sunulmasını talep etmiştir.
 
Buna rağmen birçok dosyada yönetmelikteki alan indeksi tanımına uymayan periyodikler, alan indeksi olarak tanımlanmıştır. Akademik teşvik puan tablolarında görüleceği üzere bu şekilde tanımlanan ancak yönetmeliğe uygunluğu gösterir alan indeksi belgesi sunmayan faaliyetlerin (yayın ve hakemlik) puanları diğer indeks puanı olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu ne Bakanlar Kurulu kararıyla yayımlanan yönetmeliğin ilgili maddesini ne de ÜAK Doçentlik Bilim Alanı başvuru belgelerinde tanımlanan alan indekslerini değiştirmeye yetkili değildir. Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu bazı indekslerin alan indeksi kabul edilmesi gerektiği ya da bazı bilim Dallarının Doçentlik başvuru belgelerinde alan indeksi tanımlanmadığı hususundaki bildirimleri/talepleri raporlayarak YÖK’e sunacak ve bu konuda düzenleme yapılması talebini iletecektir. Ancak bu başvuru döneminde mevcut yönetmeliğe ve mevcut tanımlanmış alan indekslerine göre değerlendirme yapmak dışında bir seçenek bulunmamaktadır.
 
Bu hususlar dikkate alınarak, alan indeksleriyle ilgili olası itiraz başvurularda yönetmelik 3-a maddesindeki tanıma uygunluğu gösterir belge eklenmesi itirazın kabul edilmesi için gereklidir.
 
2- ESERİN 2017 YILINDA BASILMIŞ OLMASI ŞARTI
Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu ilk yıldaki başvurulardan itibaren eserin faaliyete konu yılda (bu başvurularda 2017 yılı) basılmış olması ve bir sayıya girmiş olması şartını aramaktadır.
 
Early view, online first, article in press, doi no alınmış vb. şeklinde online basılmış ancak henüz bir sayıya dahil olmamış yayınlar kabul edilmemektedir (hem yayınlanan makale hem de atıf yapan makale için). Bu yayınların bir sayıya girerek yayınlandığı zaman akademik teşvik başvurusuna eklenmesi gerekmektedir. Bir makalenin söz konusu yıl içerisinde gerçekten de bir sayıda basılmış olduğunun takibi için yayının Vol no gibi verileri kontrol edilmektedir. Aksi durumda 2017 yılında online basılan ancak 2018 yılında derginin bir sayısına giren makalenin sehven hem 2017 hem 2018 yılında faaliyet olarak gösterilmesi olasılığı ortaya çıkabilir.
 
Bu hususlar dikkate alınarak, başvurusuna eklediği halde yayını 2017 yılında basılmadığı için bu yayınının puanı hesaplanmayan akademisyenler olası itiraz başvurularında yayınlarının 2017 yılında basıldığını ve bir sayıya girdiğini belgelendirmelidir.
 
3- TEBLİĞLERİN YAYIN BAŞLIĞINDA YAYINLANMASI:
 
Uludağ Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından yayımlanan ve Üniversitemiz Akademik Teşvik sayfasında ilan edilen 15.01.2018 tarihli kararların 7 ve 9. Maddelerine göre değerlendirme yapılmıştır. (http://uludag.edu.tr/akademiktesvik)

Uludağ Üniversitesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA