Doktora Yeterlilik Sınavı

         "Psikoloji Anabilimdalında Doktora Yeterlilik Sınavı, yılda iki kez olmak üzere, öğrencinin bireysel başvurusuyla başlar, yarıyıl bitiminden en fazla 15 gün sonra tamamlanır. Yeterlilik Sınavı yazılı ve sözlü sınavdan oluşur. 

         Yazılı sınav kapsamında öğrencinin kendi çalışma alanında özgül bir konuda yayına hazır bir değerlendime makalesi yazması gerekir. Makalenin Times New Roman fontunda, 12 büyüklüğünde ve 1.5 satır aralığında yazılmış olması, kaynaklar dışında en az 30 sayfa olması gerekir. Kaynakçada, en az % 75’i bilimsel dergilerde yayınlanmış görgül çalışmalardan oluşmak üzere, toplam 40 ya da daha fazla kaynak bulunması gerekir. Öğrenci hazırladığı değerlendirme makalesini yazılı sınavdan en az 15 gün önce jüri üyeleri tarafından değerlendirilmek üzere anabilimdalımıza teslim eder. Bu makalenin jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi, yazılı sınavın sonunda öğrenciye verilecek toplam puanın % 50’sini oluşturur. 

         Puanlamanın diğer % 50’si için 5 jüri üyesinden hazırladığı 5 soruyla toplam 25 soruluk bir soru bankası hazırlanır. Sorular her bir öğrenci için ayrı ayrı hazırlanır ve öğrencinin doktora uzmanlık alanına ait konularla ilgili olması gerekir. Soru bankası yazılı sınav gününden en az 15 gün önce öğrenciye verilir. Yazılı sınav gününde bu soru bankasından yine her bir jüri üyesinin kendi sorularından seçtikleri birer soruyla toplam 5 soruluk yazılı sınav hazırlanır. Öğrenci yazılı sınav gününde kendisine tanınan 4 saatlik sürede (kaynaklar kapalı bir sınav ortamında) bu soruları yazılı olarak yanıtlar. Öğrencinin bu sorulara verdiği yanıtlar, yine her bir soru soruyu soran jüri üyesi tarafından değerlendirilmek üzere, toplam yazılı sınav notunun diğer % 50’sini oluşturur. Toplam puanı 100 üzerinden 75 ve üzeri olan öğrenci yazılı sınavı geçmiş sayılır. 

         Yazılı sınavı geçen öğrenci aynı gün veya bir sonraki gün sözlü sınava alınır. Sözlü sınav sırasında jüri asil üyelerin tamamının sınav yerinde bulunmaları gerekir. Sözlü sınavda değrlendirmenin yine % 50’si öğrencinin yazılı sınav için hazırlayıp jüri üyelerine sunmuş olduğu makale üzerinden yapılır. Diğer yarısı için jüri üyeleri öğrencinin uzmanlık alanıyla ilgili sorular sorarlar. Sözlü sınav sırasında öğrenciye sorulan sorular ve öğrencinin verdiği yanıtlar ana hatlarıyla tutanak altına alınır. Sözlü sınavın sonucu oylama yoluyla kararlaştırılır. Sözlü sınavda oy birliği ya da oy çokluğuyla başarılı bulunan öğrenci Doktora Yeterlik Sınavını başarıyla tamamlamış sayılır. "

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [5.742]