Dr. Öğr. Üyesi Burcu KORKMAZ YAYIN

E-posta:  burcukorkmaz@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 275 5089

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Korkmaz Yayın, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden,  2019 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programından mezun olmuştur. 2012-2017 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, 2017-2020 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2020 yılından itibaren Bursa Uludağ Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doktora Tezi Başlığı: Cinsel Saldırıya Maruz Kalan Kadınlarda Psikoterapötik Değişim Sürecinin İncelenmesi: Şema Odaklı Bir Yaklaşım.


Yayınlarından Örnekler:

Uluç, S., Korkmaz, B. ve Şahin, Ö. (2014). Flynn Etkisi’nin Türk örnekleminde değerlendirilmesi: WÇZÖ-R ve WÇZÖ-IV Zeka Bölümü (ZB) puanlarının karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi, 29(73), 60-72.

Kahya, Y. ve Korkmaz, B. (2017). Özgünlük ve psikolojik belirti düzeyi arasındaki ilişkide psikolojik ihtiyaç doyumunun aracı rolü: Bir yapısal eşitlik modeli. Türk Psikoloji Dergisi, 32(80), 80-89.

Korkmaz, B. (2018). Öz-duyarlık: Psikolojik belirtiler ile ilişkisi ve psikoterapide kullanımı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 10(1), 40-58.

Korkmaz, B. ve Şen, G. (2018). Psikoterapistlerin çevrimiçi yürütülen psikoterapilere yönelik algılarına ilişkin bir tematik analiz çalışması. Klinik Psikoloji Dergisi, 2(3), 140-152.

Korkmaz, B. (2019). Yapısına göre psikoterapi türleri ve etik meseleler. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(36), 513-543.

Uluç, S., Korkmaz, B. ve Soygüt, G. (Accepted Manuscript) Psikoterapi süreçlerinde danışan ve terapistlerin seans etkisi açısından karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi.

Korkmaz, B., & Oruçlular, Y. (2015, July). The mediator role of self-determined behavior on the relationship between authenticity and well-being. Paper presented at the 14th European Congress of Psychology, Milan, Italy.

Uluç, S., Öktem, F. ve Korkmaz, B. (2015, May)  Kısa tarama testleri: Kaufman Kısa Zeka Testi-2’nin Türkiye için standardizasyon çalışması. VII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye.

Korkmaz, B. (2016, July). Does resilience mediate the relationship between maternal rejection and early maladaptive schemas?: A priliminary investigation in a non-clinical sample. Poster presented at the International Society of Schema Therapy Conference, Vienna, Australia.

Korkmaz, B., & Şen, G. (2017, July) The dealing ways of the therapists’ with the challenging situations in online therapies: The psychotherapeutic alliance and rupture solution. Poster presented at the 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, The Netherlands.

Korkmaz, B., & Güleç Pap, H. (2019, July).  The role of self-compassion, mindfulness and authenticity in the relationship between body image and psychological well-being of women: A model testing. Paper presented at the 19th European Congress of Psychology,  Moscow, Russia. 

Korkmaz, B., & Soygüt, G. (2019, July). Sexual assault and early drop-out from psychotherapy: A qualitative analysis. Poster presented at the 16th European Congress of Psychology, Moscow, Russia.  

Korkmaz, B., & Şen, G. (2019, July). Online therapies and psychotherapists’ ethical concerns. Paper presented at the 16th European Congress of Psychology, Moscow, Russia.

 

Projeler/Projects

Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi (ÖZEGEP). Milli Eğitim Bakanlığı Projesi. (IPA-TR0801.05) Pozisyon: Non-Key Junior Expert.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.283]