Öğr. Gör. Dr. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ

E-posta: banudikec@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 18 75

Oda no: E-027

 

         Lisans öğrenimini 1996’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak “Klinik Psikoloji” alanından almıştır.  1997-2000 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ABD’nda Psikolog olarak çalışmıştır. 2001-2005 yılları arasında Doç. Dr. Ayda Tekok - Kılıç tarafından yürütülmüş olan “ 5-17 yaş arası çocukların dikkat, bellek, yönetici fonksiyonlar ile duyu-motor işlevlerini değerlendiren testlerin Türk toplumuna uyarlama (norm ve standardizasyon) çalışması’nda (Proje No: 2001/3) Proje Koordinatörlüğü yapmıştır. Doktora derecesini “Gelişim Psikolojisi” alanından alan Dikeç, 2001 yılından beri Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’ndeki görevini sürdürmektedir.

         İlgi duyduğu çalışma konuları arasında Gelişimsel Nöropsikoloji, Çocuk ve Ergenlerde Nöropsikolojik Değerlendirme, Özgül Öğrenme Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği gelmektedir.


Yayınlarından Örnekler:

-Kılıç, A., Elmastaş-Dikeç, B., Can, H., (baskıda). Evaluation of Visual-Motor Integration Functions in Children Between 6-15 Years of Age, Türk Psikiyatri Dergisi.

-Öztürk , A., Elmastaş - Dikeç, B., Kılıç, A. (2009). Dikkat ve Çalışma Belleğine Gelişimsel Nöropsikolojik Bakış. In Irak, M. (Ed.) Psikopatolojilerde Bilgi İşleme Süreçleri: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Hekimler Yayin Birliği.

-Kılıç, A & Elmastaş - Dikeç, B. (2008). Klinik Nöropsikoloji - Bilişsel Yetilerin Değerlendirilmesi, In Öztürk, O., Uluşahin, A. (Eds.), Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Yenilenmiş 11 . Baskı, (In Cilt I, s. 197-217) ,Ankara.

-Tekok-Kılıc, A., Elmastas - Dikec, B. (2009, August). Developmental Trajectories of Verbal and Visual Memory in Children and Adolescents, Poster session presented at 117 th Annual Convention of APA, Toronto, Canada.

-Can, H., Elmastas - Dikec, B., Karakaş, S., (2008). University Students in Two Disctinct Brances Show Performance Differenes on the Mangina – Test Scores. International Journal of Psychophysiology, Volume 69, Issue 3, September 2008, Page 239 .

-Elmastas - Dikec, B., Celik, S., Koksaldi-Ozgür, S., Kacar-Kuyucuklu, I., Tekok-Kılıc, A. (May 2008). Socio-cultural Environment Influences on Children’s Cognitive Performance: Urban-Rural Difference. Poster Presentation at 20th.Annual Convention of Assosiation For Psychological Science, Chicago, IL, USA.

-Kuyucuklu Kaçar,I., Elmastaş -Dikeç, B., Özgül Köksaldı, S., Tekok-Kılıç, A. (2007). Çocuklar İçin Bellek Ölçeği Performansında Cinsiyet Farklılıkları Ve Ölçeğin WSC-R İle İlişkisi, I. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Sözlü Bildiri, Tam Metin: s.115-120, İzmir.

-Elmastaş Dikeç, B., Tekok-Kılıç, A. (2004). 5-16 Yaş Arası Çocuklarda Duyu-Motor İşlevlerin Değerlendirmesine Yönelik Üç Nöropsikolojik Testin Norm Çalışması, XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Sözlü Sunum - Özet Metin, s. 134-136.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.344]