Doç. Dr. Handan CAN

E-posta: handancan@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 18 76  

Oda no: E-033

         Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü deneysel Psikoloji Uzmanlık alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. 2004 yılında doktora derecesi aldıktan sonra Uludağ Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak göreve başlamış olup, 2011 yılından itibaren görevini yardımcı doçent olarak sürdürmektedir.

         2009 yılında DAAD araştırma bursu ve Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje birimi tarafından verilen yurt dışı araştırma bursu ile Bochum (Almanya) Ruhr Üniversitesi’nde 7 ay kalarak Biyopsikoloji Laboratuvarı’nda çalışmıştır. Bu süreçte birbiri ile bağlantılı, “Seks Hormonları ve Beyin Asimetrisi üzerindeki etkileri” ve ”Menstrüel Siklus Boyunca Seks Hormonlarının Asimetri Üzerindeki Etkisi: Emosyonel Tonlamalarla Yapılan Dikotik Dinlemede Serebral Asimetrideki değişimi” konulu iki proje önerisinin araştırma sürecini tamamlamıştır.

         Ağırlıklı olarak yaşlanma ve bellek bozuklukları, hafif bilişsel bozukluk ve Alzheimer Tipi Demans çalışmış olan Dr. Can’ın ilgi alanları bilişsel sinirbilimlerin nöropsikoloji, biyopsikoloji ve elektrofizyoloji alanlarını içermektedir. Dr. Can, biyopsikoloji, nöropsikoloji ve bilişsel psikoloji alanlarında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir.


Yayınlarından Örnekler:

Can H (2008). Alzheimer Tipi Demansın Nöropsikolojik Özellikleri. Kognitif Nörobilimler, (Ed. Sirel Karakaş), MN Medikal & Nobel Kitabevi, Ankara: 511-533.

Can H, İrkeç C, Karakaş S (2009).Demans şiddeti derecelendirme ölçeğine bağlıdır: Kısa Durum Muayene Testi ile Reisberg Global Bozulma Ölçeğinin Karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri, 12 (1): 5-20 (Çalışmanın özet kısmı 13th International Journal of Psychophysiology (IOP), 2006 bildiri özet kitabında yayınlanmıştır).

Tekok-Kılıç A, Elmastaş-Dikeç B, Can H (2010). 6-15 yaş arası çocuklarda görsel motor birleştirme işlevlerinin değerlendirilmesi, Türk Psikiyatri Dergisi, 21 (2): 97-104.

Can H, Elmastaş-Dikeç B, Karakaş S (2010). University Students in Two Distinct Branches Show Performance Differences on the Mangina-Test Scores, Yeni Symposium, 48 (4):264-269 (Çalışmanın özet kısmı 14th World Congress of Psychophsiology International Journal of Psychophysiology (IOP), 2008 bildiri özet kitabında yayınlanmıştır).

Can H (2010). Bilişsel devrim ve bilişsel sinirbilimler: Uzun bir geçmişin kısa hikayesi, Yeni Symposium, 48 (4): 282-288.

Can H, Hahn C, Ocklenburg  S, Ball A, Güntürkün  O  (2012). Language Asymmetry and Hormonal Fluctuations During The Menstrual Cycle. Journal of  Neurological Sciences (Turkish), 29 ( 4),  676-688.

Türkeş N, Can H, Kurt M, Elmastaş Dikeç B (Baskıda). İz Sürme Testi’nin 20-49 Yaş Aralığında Türkiye İçin Norm Belirleme Çalışması.Türk Psikiyatri Dergisi  (DOİ:10.5080/47769).

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [5.021]