Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Tanıtım

Rıdvan USLU
Personel Daire Başkan V.

Başkanlığımızca;
124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde (*) belirtilen Personel Daire Başkanlığının görevlerinin ilgili mevzuatlara uygun olarak zamanında yerine getirilmesini sağlamak, bunun için ilgili birimlerin koordineli bir şekilde çalışmasını organize etmektir.

Buna Bağlı Olarak Dairemizce Yapılan İşlemler:

Akademik Personel Şube Müdürlüğü Tarafından, 
Personel Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca akademik personelin atama, görevlendirme, özlük, bilgilendirme faaliyetlerini planlamak, organize etmek yürütmek, koordine etmek ve denetlemek;

Emeklilik ve Hizmet Değerlendirmesi, İdari Personel Müdürlüğü Tarafından,
Personel Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca akademik ve idari personel emeklilik ve hizmet değerlendirme, idari personelin atama, görevlendirme ve diğer özlük faaliyetlerini, Personel Daire Başkanlığının evrak kayıt ve arşiv faaliyetlerini planlamak, organize etmek yürütmek, koordine etmek ve denetlemek;

Kadro Şube Müdürlüğü Tarafından,
Personel Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca;  Kadro İşlemlerini, Akademik Teşkilatın işlemlerini yapmak ve diğer özlük faaliyetlerini planlamak, organize etmek yürütmek, koordine etmek ve denetlemek;

Sicil-Disiplin ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü Tarafından,
Personel Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca;  personelin sicil, disiplin ve H.İ.E. işlemlerini yürütmek, takip etmek ve diğer özlük faaliyetlerini planlamak, organize etmek yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.

Şeklinde Kısaca İfade Edilebilir.


(*) 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde Yer Alan Hükümler.

Uludağ Üniversitesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA -- Telefon: (0 224) 294 01 00 Fax: (0 224) 294 01 15 E-posta: personel@uludag.edu.tr