Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Harcırah Mevzuatı

Seyahat Giderlerine İlişkin Bilgiler

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

2016 Yılı Yurt İçi Harcırah Tutarları

2016 Yılı Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Yurtdışı Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usuller