Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

İdari Personel

 Yüksekokul Sekreteri

                               

                                                                                                                     M. Ersoy KÖSA

                                                                                 


Müdür Sekreteri - Evrak Kayıt - Personel İşleri

                                                    Ayşe ÖZTÜRK

           


Mali İşler Birimi

Murat ÇİL


Taşınır Birimi

Hüseyin BULUT               

 


Öğrenci İşleri Birimi

 

                           İhsan ARTUT                                                                                                    Hakan ÇAVUŞOĞLU

                                                  

 

  

                   Mustafa KINALI                                                                                                             Sibel TAFLI YARMACI

                                                


Kütüphane

 

                      Tayfun KARAASLAN


Yardımcı Hizmetler

                              Gülnaz KÖSA                                                                                                                                       Ayfer ŞAHİN

                                                                                                                                                

 

                                                                                                                   Orhan HUYSAL

                                                                                      

 


Güvenlik

                          Aytekin ÇELİK                                                                                                                 Deniz IŞIKÇI

                                                         

 

 

 

 

İsmail Hakkı ASLANOĞLU

 

 

 


 

Yeniköy Altı Çalılık Mevki Yeniköy- Orhangazi / BURSA, Türkiye Telefon : +90 (224) 294 26 74 Faks : +90 (224) 573 98 63