Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Tanıtımı

Programın Kısa Geçmiş

Uludağ Üniversitesi Orhangazi Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı, 2006 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış o günden bu yana birçok Gaz ve Tesisatı Teknikeri yetiştirmiş ve sektörün ihtiyacı olan teknik ara eleman talebini karşılamaya çalışmıştır.

Program Profili

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programının amacı ülkemizde hızla gelişmekte olan doğalgaz sektörünün tekniker ihtiyacını karşılamaktır. Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı, doğalgaz, ısıtma ve sıhhî tesisat sistem ve gazlı cihazların çalışma prensiplerini bilen ara teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamıştır. Öyle ki, mezunlar gazlı cihazlarının ve gaz dağıtım sistemlerinin seçiminde, kurulmasında ve işletilmesinde, arıza ve koruyucu bakım hizmetlerinde görev alabilirler. Ayrıca ilgili standartlara uygun her türlü tesisat projelerini bilgisayar ortamında çizebilir, iş planı yaparak ekiplere uygulatabilirler. Pratik tecrübesi yanında teorik bilgiye de sahiptirler, çağdaş ve gelişmiş teknolojileri takip edebilir, mühendisle işçi arasında bağ kurabilirler.

Mezunların İstihdam Profiller

Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programı mezunları doğalgaz sektöründe mal/hizmet üreten firmalar, ısıtma ve baca sistemleri üreten sanayi kuruluşları, doğalgaz dağıtım firmaları ve ısı merkezlerinde istihdam edilirler. Ayrıca, programın geniş kapsamlı yapısı gereği Enerji sektöründeki teknik ara eleman ihtiyacına yönelik farklı pek çok pozisyonda da istihdam edilme imkânları mevcuttur.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, DGS(Dikey Geçiş Sınavı) sınavına girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK’ün ilgili mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu, %50 ara sınav, (yazılı, proje, ödev, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb.) %50 yarıyıl sonu sınavının toplamından hesaplanır ve yarıyıl sonu sınav notu en az 30 puan olmalıdır. HBAN (Ham Başarı Ağırlık Notu) puanı 100 üzerinden 40 olmalıdır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. Bu derslerin başarı durumlarını gösteren çizelge aşağıda gösterilmiştir. Harf Notu     Ağırlık Katsayısı AA          4 BA       3,5 BB                3 CB       2,5 CC    2 DC       1,5 DD   1 FD       0,5 FF    0

Mezuniyet Koşulları

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programında,120 AKTS/ECTS kredisini içeren zorunlu ve seçimli tüm dersleri başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması ve staj programını “U.Ü. Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği” ve “Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi”ne göre başarılı olarak tamamlayan öğrenciler bu programdan ön lisans derecesini alarak mezun olabilir.

Bölüm/Fakülte/Program Olanaklar

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programında yüksek lisans bitirmiş ve doktorasını tamamlamış öğretim elemanları görev yapmaktadır. Program uygulamalı dersleri için gazlı cihazlar ve tesisat atölyesi ile proje ve tasarım dersleri için bilgisayar sınıfı kullanılmaktadır. Atölyede öğrencilerin gazlı cihazların çalışma prensiplerini kavramalarına yardımcı olacak uygulamalar yapılmakta ayrıca gaz, kalorifer ve sıhhi tesisat ile ilgili temel tesisat işlemleri yapılmaktadır. Gaz şebeke tesisatı, bina içi gaz tesisatı uygulamaları ile bilgisayarlı diğer proje, çizim ve hesaplamaları için kullanılan bir bilgisayar sınıfı vardır.

Yeniköy Altı Çalılık Mevki Yeniköy- Orhangazi / BURSA, Türkiye Telefon : +90 (224) 294 26 74 Faks : +90 (224) 573 98 63