Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sonunda 31. Madde Ek Sınav Tarihleri

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sonunda 31. Madde Ek Sınav Tarihleri aşağıdaki gibidir.

Ek Sınav Başvuru Tarihi: 16 Ocak 2018 (Mesai Bitimine Kadar)

Başvuru Yeri: Öğrenci İşleri Birimi

Ek Sınav Tarihi: 22 Ocak 2018

ÖNEMLİ NOT :

31. MADDE EK SINAVA; 30 İŞ GÜNÜ STAJINI TAMAMLAMIŞ VE SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLER  BAŞVURU YAPABİLECEKLERDİR.

Ek sınav

MADDE 31 – (1) (Değişik paragraf:RG-6/7/2015-29408) Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir:

a) (Değişik:RG-6/7/2015-29408) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın/yılın başına kadar ek sınav hakkı verilir.

b) Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, mezun olmaları için, gerekli 2.00 GANO’yu sağlayamayan öğrencilere, GANO’sunu 2.00’ye yükseltmeleri için (DD), (DC), (CC) notunu aldıkları kredili en çok iki ders için ek sınav hakkı verilir.

(2) Ek sınava giren öğrencinin ek sınav notu, ara sınav notları göz önüne alınmadan, o derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir.

(3) Bu maddede belirtilen koşullardaki öğrenci, ek sınav hakkından yararlanmak için, bütünleme sınavları veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen iki iş günü içinde, dersin verildiği bölüm veya program başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, bölüm veya program başkanı, ek sınav hakkından yararlanacak öğrenci isimlerini, birimin ilgili kurulunun onayına sunar, sınava girebilecek öğrenciler ve sınav günleri ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(4) Bu maddede belirlenen ek sınav hakları her öğrenciye sadece bir defa tanınır.

Yeniköy Altı Çalılık Mevki Yeniköy- Orhangazi / BURSA, Türkiye Telefon : +90 (224) 294 26 74 Faks : +90 (224) 573 98 63