Uzgörü ve Özgörev

UZGÖRÜ

İş dünyasının talep ettiği ara eleman olarak iş gücü eğitimini nitelikli olarak gerçekleştirirken, sürekli gelişen, değişen koşullara uyumu sağlayacak mesleki beceri tabanına ve teknolojinin dayandığı fen, matematik ve iletişim gibi temel bilgilere sahip olarak yetiştirdiği tekniker ve meslek elemanları ile örnek gösterilen, mensubu olmaktan onur duyulan bir yüksekokul olmaktır.

 

ÖZGÖREV

Bursa Uludağ Üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksekokulu;

Çağdaş bilgi ile donanmış, bilgi çağının gerektirdiği kültürel birikime, iletişim becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen, problem çözme yetisinde ve ekip çalışması ruhuna sahip, önderlik yapabilecek vasıfta, Atatürk İlke ve Inkılaplarına bağlı ve onları özümsemiş, yurtsever nitelikli bireyler yetiştirmeyi; bilgiyi paylaşmayı, yöre yaşayanlarının düşünşel aydınlanmasına, kültürel ve sanatsal değerler yaratmaya yönelik hizmet etmeyi ve toplumla bütünleşerek bu görevlerini evrensel standartlarda kalite yönetimi ile yürütmeyi görev edinmiştir.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.430]