Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Yönetim

İletişim

Bölümü

 İŞLETME

Anabilim Dalı

 MUHASEBE-FİNANSMAN

Kadro Unvanı

 PROF. DR.

E-mail adresi

 aliildir@uludag.edu.tr

Telefon

 0 224 294 10 70

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Yüksek Lisans

 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Lisans

 GAZİ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ

Orta Öğrenim

 ANKARA ATATÜRK LİSESİ

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Profesörlük  2017

Doçentlik

 2012

Yardımcı Doçentlik

 KASIM – 2001

Araştırma Görevliliği

 1990-2001

Yabancı Dil

 İNGİLİZCE


YAYINLAR

KİTAPLAR

“Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi ve Performans Yönetimi”, Seçkin Yayınları, 2008, Ankara. ISBN978-975-02-0639-9

 “Film Bütçeleri”, Seçkin Yayınları, 2010,Ankara. ISBN 978-975-02-1209-3

 “Şirketler Muhasebesi”,Seçkin Yayınları,2.Baskı, 2009,Ankara. ISBN 975-02-1049-5 (Ders Kitabı)

“Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri”,Nobel Yayınları,2006,Ankara.ISBN 975-591-680-6 (Ders Kitabı)

“Genel Muhasebe Uygulamaları”, Alfa Yayınları,2002, İstanbul, ISBN 975-316-212-8

“SMMM Sınavına Yönelik Finansal Muhasebe”,Alfa Yayınları,2000,İstanbul, ISBN 975-316-292

“Şirketler Muhasebesi Problemleri”,Ekin Kitapevi,1999, Bursa, ISBN 975-7338-41

 “Tekdüzen Hesap Planında Maliyet Hesapları”, Ekin Kitapevi,1998, Bursa,ISBN 975-7338-27-28                  (Prof.Dr.Erhan Kotar ile birlikte)

MAKALELER

“ Marka Değerlemesi “ , Marmara Üniversitesi Analiz Dergisi , Sayı 14,Cilt 5,İstanbul, 2005

KONGRE FAALİYETLERİ

 “Legal Regulations Which Influenced The Accounting Applicatıons In Turkey During The 20th Century And The Situation Today” The Balkan Countries’ 1st International Conference On Accounting And Auditing, Trakya University, Edirne ,Turkey, 2007.

 “Sağlık Sistemimizin Avrupa Sağlık sistemleri İle Karşılaştırılması ve Sağlık Ekonomisine Etkileri, I. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 11-12 Eylül 2008, İzmir.

 “Bursa’da Faaliyet Gösteren KOBİ Niteliğindeki Otomotiv Yan Sanayi ve Tekstil İşletmelerinin Finansman Tercihlerine İlişkin Anket Çalışması”, 5.KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, 25-26 Kasım 2008, İstanbul.

Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran Cad. İsmetpaşa Mah. No:24 Orhaneli Meslek Yüksekokulu, Orhaneli, BURSA
 +90.2242942686  +90.2248173010