2020 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

2020 YILI AKADEMİK FAALİYETLERİMİZ

H. Z. İNAN, “COVID 19 SÜRECİNDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI  RESTRUCTURING EARLY CHILDHOOD EDUCATION DURING THE COVID 19 PANDEMIC ,” Milli Eğitim Dergisi, vol. 49, no. Özel Sayı, pp. 831–849, Dec. 2020.

T. AYDEMİR ÖZALP and H. Z. İNAN, “TÜRKİYE DE REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI TEMELLİ UYGULAMALAR YAPAN OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN DENEYİMLERİ  BİR OLGUBİLİM ÇALIŞMASI,” Ekev Akademi Dergisi, vol. 24, no. 83, pp. 615–646, Oct. 2020.

Ç. ÇOBAN and H. Z. İNAN, “OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YARATICILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ,” EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol. 24, no. 83, pp. 137–163, Oct. 2020.

P. BAĞÇELİ KAHRAMAN, B. Doğan, and M. Şimşek, “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk İhmal ve İstismarı ile Çocuk Haklarına Yönelik Görüşleri,” Turkish Studies Educationa Sciences, vol. 15, no. 2, pp. 691–715, Apr. 2020.

P. BAĞÇELİ KAHRAMAN and B. Arabacıoğlu, “TÜRK VE SURİYELİ BEŞ YAŞ ÇOCUKLARIN OYUNLARININ ÇİZİMLERİ YOLUYLA İNCELENMESİ,” Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol. 8, no. 24, pp. 320–337, Nov. 2020.

P. BAĞÇELİ KAHRAMAN, T. Kartal, and S. Yıldız, “Resimli Çocuk Kitaplarında Çocuk Hakları,” Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 138–163, Dec. 2020.

B. Arabacıoğlu and P. BAĞÇELİ KAHRAMAN, “The Effect of Social Skills Education on 60 69 Months Old Syrian Children s Social Skills  Problem Solving and Adaptation,” Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 49, no. 2, pp. 734–768, Oct. 2020.

M. TANER DERMAN, A. B. URAL, and S. GÜNEY, “Occupational Burnout Level of Preschool Teachers Working in the East and West of Turkey,” International Journal of Progressive Education, vol. 16, no. 4, pp. 66–80, Aug. 2020.

M. TANER DERMAN, Ş. TÜREN, and T. BUNTÜRK, “Okul öncesi çocukların empati bölümleri ile annelerinin ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi,” Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 331–362, Oct. 2020.

M. TANER DERMAN, E. ŞAHİN ZETEROĞLU, and A. ERGİŞİ BİRGÜL, “The Effect of Play Based Math Activities on Different Areas of Development in Children 48 to 60 Months of Age,” SAGE Open, vol. 10, no. 2, pp. 1–12, Apr. 2020.

M. TANER DERMAN, E. ŞAHİN ZETEROĞLU, and A. ERGİŞİ BİRGÜL, “The Effect of Play Based Math Activities on Different Areas of Development in Children 48 to 60 Months of Age,” SAGE Open, vol. 10, no. 2, pp. 1–12, May 2020.

E. ŞAHİN ZETEROĞLU and D. KOZAN, “The relationship between parental attitudes and school maturity of preschool children,” African Educational Research Journal, no. 2, pp. 180–185, Oct. 2020.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [18-Mar-2021 08:21]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [18-Mar-2021 08:21]

İçerik Görüntüleme : [2.422]