2020-2021 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı E-Sınavlara İlişkin Öğrencilere Yönelik Sınav Yönergesi!

GÜZ YARIYILI ARA SINAVLARI (e-Sınav) İLE İLGİLİ DUYURU

 

KLASİK (YAZILI) SINAVLARA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

 1. Sınav süresi 40 dakikayı geçmeyecektir.
 2. UKEY sistemi öğrencilerin sınav başladıktan sonra ilk 3 dakika içinde sınava girebilecekleri şekilde ayarlanacaktır.
 3. Sistemin açıklama bölümünde bir sınav yönergesi bulunacaktır. Bu yönergede sınavdaki soru sayısı, soruların puan değeri, sınav süresi ve öğretim elemanının ismi ve sınav kâğıtlarının ekran görüntüsünü göndermek üzere koordinatör veya dersi veren öğretim elemanının kurumsal -uludag.edu.tr uzantılı- e-posta adresi yer alacaktır.
 4. Sınav yönergesinde öğrencilerin cevap kâğıdına ad-soyadı, öğrenci numarası ve öğrenim gördükleri programı yazmaları istenecektir.
 5. Öğrenciler sınav öncesinde A4 kâğıdı, kalem, silgi vb. sınav araçları hazır bulundurmalı ve sınav sürecinde A4 kâğıdına (tek yaprak, iki sayfayı geçmeyecek biçimde) el yazıları ile soruları cevaplandırmalıdır. Sınav bitiminde sınav kâğıdının bir fotoğrafını çekip koordinatör veya dersi veren öğretim elemanının kurumsal -uludag.edu.tr uzantılı- e-posta adresine, öğrenci numaralarından oluşan ogr.uludag.edu.tr uzantılı e- posta adreslerinden 5 dakika içerisinde göndermelidir.
 6. UKEY sistemine girmeyen veya giriş yapıp tanımlanmış sınavı başlatmayan, başka öğrencinin sınav sorularını cevaplayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
 7. Sınav anında teknik aksaklıklar nedeniyle sınavına devam edemeyen öğrenciler, sınav bitiminde mazeret sınav hakkı başvurusunda kullanmak üzere, mutlaka bu durumu kanıtlayacak bir ekran görüntüsünü (*) belirtilen şekilde ilgili adrese bir dilekçe ile birlikte iletmelidir.

ÇOKTAN SEÇMELİ SINAVLARA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI!

 1. Sınav süresi 20/30 dakika arasında olmalıdır.
 2. Sistem, öğrencilerin sınav başladıktan sonra ilk 3 dakika içinde sınava girebilecekleri şekilde ayarlanacaktır.
 3. Sistemin açıklama bölümünde bir sınav yönergesi bulunacaktır. Bu yönergede, sınavdaki soru sayısı, soruların puan değeri, sınav süresi ve öğretim elemanının ismi yer alacaktır.
 4. Sınav anında teknik aksaklıklar nedeniyle sınavına devam edemeyen öğrenciler, sınav bitiminde mazeret sınav hakkı başvurusunda kullanmak üzere bu durumu kanıtlayacak bir ekran görüntüsünü, (*) belirtilen şekilde ilgili adrese mutlaka iletmelidir. Durumunu kanıtlayamayan öğrencilere mazeret sınav hakkı tanınmayacaktır.

 

  * Sınav esnasında yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle sınavına devam edemeyen ve mazeret sınav hakkı talebinde bulunacak olan öğrenciler, sınav bitiş süresini izleyen 3 dakika içerisinde mazeret sınav hakkı başvurusunda kullanmak üzere mutlaka bu durumu kanıtlayacak bir ekran görüntüsü almalı …@uludag.edu.tr uzantılı birimin e-posta adresine, öğrenci numaralarından oluşan ogr.uludag.edu.tr uzantılı e-posta adresinden mazeret sınav dilekçesi ile birlikte göndermelidir. Ekran görüntüsü alınması sürecinde Android işletim sistemi olan telefonları kullanan öğrenciler, ekran görüntüsü almalı ve bu dosyayı iletmelidir. Iphone kullanıcıları, fotoğraf çektikten sonra çekilen fotoğrafın ekran görüntüsünü alıp bu dosyayı iletmelidir. Yapılacak olan  mazeret sınavı başvuruları ise bu çıktıları eklemek suretiyle mazeret  sınav dilekçesi ile birlikte e-posta yoluyla, birimlerin öğrenci işlerinin e-posta  adreslerine yapılacaktır.

 

Birimlerin Mail Adresleri için TIKLAYINIZ.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [18-Kas-2020]

Duyuru Görüntüleme : [16.254]