Vizyon - Misyon - Temel Değerler

ÜNİVERSİTEMİZ

VİZYON:
Kaliteli eğitimi ile tercih edilen,  nitelikli bilimsel araştırmalar yapan, yenilikçiliği ve girişimciliği ile refah artışına katkı sağlayan  üniversite olmaktır.

MİSYON:
Bilimsel ve mesleki bilgi birikimi ile tercih edilen bireyler yetiştirmek, nitelikli ve özgün bilgi üretmek, ürettiği bilgi sayesinde tüm sektörlerle işbirliği yaparak kalkınmaya katkı sağlamaktır.

 

FAKÜLTEMİZ

VİZYON:

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin Uzgörüsü;

  -  Uluslararası ölçekte eğitim veren, araştırma yapan ve bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumun hizmetine sunulmasında öncü olan bir fakülte olmaktır.

MİSYON

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin Özgörevi;

 -  Uluslararası düzeyde özgün ve yenilikçi araştırmalar yaparak üretilen bilgi ve teknolojilerin toplumsal yarara dönüştürülmesine katkıda bulunmak ve nitelikli mühendisler yetiştirmektir.

 

TEMEL DEĞERLER:

Ortak Akıl ve Katılımcılık
Çalışanlarının bireysel özellik ve ideallerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlamak, tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vermek.

Etik Değerlere Bağlılık
Çalışmalarımızda hukuksal, bilimsel ve ahlaki değerlere dikkat etmek.

Kurumsal Aidiyet
Üniversitemiz çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini sağlamak, önemsemek, farklı fikir ve önerilere anlayış ile yaklaşarak yeni fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak.

Yenilikçilik ve Girişimcilik
Yeni düşüncelerin ve girişimlerin faydalı, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüşme süreçlerini desteklemek.

Çevreye Saygı ve Duyarlılık
Çevrenin korunması, sürdürülebilirliği ve iyileştirilmesi için öncü olmak.

Evrensel ve Toplumsal Değerlere Saygı
Üniversitemiz görev ve sorumlulukları çerçevesinde, çalışan ve tüm paydaşlar ile evrensel ve toplumsal değerlere saygılı ve duyarlı olmak.

Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek
Akademik bilgi birikimleri, küresel ve yerel konulara duyarlılığı ile yerel ve toplumsal kalkınmaya destek olmak.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [2.775]