Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR ve Prof. Dr. Sıddık CİNDORUK ATIKGAZDA YAĞ BUHARI ANALİZİ İÇİN AKREDİTE METOT GELİŞTİRDİ
 Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR ve Prof. Dr. Sıddık CİNDORUK ATIKGAZDA YAĞ BUHARI ANALİZİ İÇİN AKREDİTE METOT GELİŞTİRDİ

Endüstriyel proseslerden, mekanik ve ısıl işlemlerden meydana gelen yağ emisyonları, özellikle kentsel yerleşim yerlerine yakın sanayi bölgeleri ve tekil sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu Bursa gibi kentlerde önemli hava kirliliği problemlerine yol açmaktadır. Bu tip sanayilerin bacalarından atmosfere deşarj edilen emisyonlar içinde bulunan yağ ve diğer kirleticiler hem duman görüntüsü hem de koku içeriklerinden dolayı çevre kalitesinin ve insan sağlığının bozulmasına sebep olabilmektedir. Çevre kirliliğinin kontrolü, temiz üretim ve insan sağlığının korunması için endüstriyel üretimin bu kriterleri dikkate alması gerekliliği açıktır. Bu kapsamda İl Mahalli Çevre Kurulu henüz bir yönetmelik değeri bulunmayan yağ buharının ölçülmesi ve kontrol altına alınması yönünde bir karar almıştır. Bu gerekliliği yerine getirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Yücel TAŞDEMİR ve Prof.Dr. S. Sıddık CİNDORUK işbirliğinde çalışma başlatılmıştır. “Yağ buharı ölçümü’ konusunda ülkemizde ilk defa bacada yağ buharı analizinin güvenilir ölçümü üzerine metot geliştirilmiş olup Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir. Bu metot literatürdeki önemli bir açığı da kapatmış bulunmaktadır.

Ayrıca ticari rekabet ortamında pazarda yer alabilmenin önemli gereksinimlerinden bir tanesi ve aynı zamanda Yeşil Mutabakat çerçevesinde önemli bir ihtiyaç olan çevresel etiketlerin varlığı sıfır emisyon yaklaşımı bakımından önem arz etmektedir. Tüm bu kriterler ve ihtiyaçlar değerlendirildiğinde hem Bursa ve diğer kentlerde bulunan tekstil sektöründen ortaya çıkabilecek emisyonların etkin kontrolüne hizmet edilecek hem hem de ihracat sürecinin işleyişine yardımcı olunacaktır.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [26-Kas-2021]

Haber Görüntüleme : [573]