Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Ek Sınav Duyurusu

 

EK SINAV DUYURUSU

Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 31.maddesi uyarınca Ek Sınav Hakları ile ilgili tarihler aşağıya çıkarılmıştır.

Başvuru          : 10 EYLÜL - 12 EYLÜL 2018

Sınav Prog. İlanı : 13 EYLÜL 2018

Ek Sınavlar         : 14 EYLÜL 2018

EK SINAV HAKKI

MADDE 31 – (1) Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek yarıyıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir:

  • Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın başına kadar ek sınav hakkı verilir.
  • Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, mezun olmaları için, gerekli GANO 2.00’ den az olan öğrencilere, GANO’ sunu 2.00’ ye yükseltmeleri için (DD), (DC),  (CC) notunu aldıkları en çok kredili iki ders için ek sınav hakkı verilir.

(2) Ek sınava giren öğrencinin ek sınav notu, ara sınav notları göz önüne alınmadan, o derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir.

(3) Bu maddede belirtilen koşullardaki öğrenci, ek sınav hakkından yararlanmak için, yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen beş iş günü içinde, dersin verildiği bölüm veya program başkanlığına bir dilekçe ile başvurur.Öğrencinin durumu incelendikten sonra, bölüm veya program başkanı ,ek sınav hakkından yararlanacak öğrenci isimlerini, birimin ilgili kurulunun onayına sunar,sınava girebilecek öğrenciler ve sınav günleri ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.Bu hükümle belirlenen ek sınav hakları her öğrenciye sadece bir defa tanınır.

Atariye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No : 4 / 1 PK 16500 Mustafakemalpaşa / Bursa