Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

EK SINAV DUYURUSU

EK SINAV DUYURUSU

Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 31.maddesi uyarınca Ek Sınav Hakları ile ilgili tarihler aşağıya  çıkarılmıştır.

 

Başvuru : 21 AĞUSTOS-25 AĞUSTOS 2017
Sınav Prog. İlanı : 06 EYLÜL 2017
Ek Sınavlar : 08 EYLÜL 2017


EK SINAV HAKKI
MADDE 31 – (1) Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu
yerine getirerek yarıyıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav
hakkı verilir:


a- Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten
çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın başına
kadar ek sınav hakkı verilir.


b- Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, mezun olmaları için, gerekli
GANO 2.00’ den az olan öğrencilere, GANO’ sunu 2.00’ ye yükseltmeleri için (DD), (DC),
(CC) notunu aldıkları en çok kredili iki ders için ek sınav hakkı verilir.


(2) Ek sınava giren öğrencinin ek sınav notu, ara sınav notları göz önüne alınmadan, o derse
ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna
çevrilir.


(3) Bu maddede belirtilen koşullardaki öğrenci, ek sınav hakkından yararlanmak için,
yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen beş iş günü içinde,
dersin verildiği bölüm veya program başkanlığına bir dilekçe ile başvurur.Öğrencinin
durumu incelendikten sonra, bölüm veya program başkanı ,ek sınav hakkından
yararlanacak öğrenci isimlerini, birimin ilgili kurulunun onayına sunar,sınava girebilecek
öğrenciler ve sınav günleri ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.Bu hükümle belirlenen
ek sınav hakları her öğrenciye sadece bir defa tanınır.

 

 

 

Bursa Caddesi Cumhuriyet Bulvarı No : 184/1 Etibank Sosyal Tesisleri Karşısı Mustafakemalpaşa / Bursa