Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Akademik Personel

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

 

 

Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK

(Dekan)

E-Posta: nilturk@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 30

Özgeçmiş

 

Mimari Tasarım

Binalarda Deprem Güvenlikli Tasarım

Binalarda Yangın Güvenlikli Tasarım

Bina Programlama

 

 

 

Prof. Dr. Murat TAŞ

E-posta: murattas@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 37

Özgeçmiş

 

Mimari Teknoloji

Yapı Üretimi ve Teknoloji

Teknoloji Yönetimi

Koruma Stratejileri Yönetimi

Kentsel Dönüşüm İçin Nitelikli Konut Üretimi

 

Prof. Dr. Nilüfer TAŞ

(Senatör, Dekan Yardımcısı)

E-posta: nilufertas@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 38

Özgeçmiş

 

Afet Zarar Azaltma

Afet Sonrası Barınma

Konut

Kullanıcı Memnuniyeti

Yapım Yönetimi

 

Prof. Dr. Özgür EDİZ

(Bölüm Başkanı)

E-posta: ozgurediz@gmail.com, info@ozgurediz.com

Telefon: 0224 294 21 34

Web: ozgurediz.com

Özgeçmiş

 

Mimari Tasarım

Sayısal Tasarım

Parametrik Tasarım

Kavramsal Tasarım

Tasarım Kuramları

 

 

 

Prof. Dr. Tülin VURAL ARSLAN

(Dekan Yardımcısı)

E-posta: tvural@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 33

Özgeçmiş

Mimarlık

Kent ve Tüketim

Kültürel Miras Çalışmaları

Alışveriş Mekânları

Kamusal Mekânlar

 

 

Prof. Dr. Filiz ŞENKAL SEZER

E-posta: filizss@gmail.com

Telefon: 0224 294 21 26

Özgeçmiş

 

Enerji Verimliliği
 
Yapı Kabuğu 
 
Isıl Konfor 
 
Kullanıcı Memnuniyeti
 
Düşey Sirkülasyon Elemanları 
 
Giydirme Cephe Sistemleri 

 

Doç. Dr. Arzu ÇAHANTİMUR

E-posta: arzucahan@gmail.com

Telefon: 0224 294 21 39

Özgeçmiş

 

 

Mimari Tasarım

Kentsel Tasarım

Sürdürülebilirlik

Çevre-Davranış

 

Doç. Dr. Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI

E-posta: okoprulu@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 41

Özgeçmiş

 

Restorasyon

Sit Koruma

Yenileme

Yeniden Yapım

Yeniden İşlevlendirme

 

Doç. Dr. Z. Sevgen PERKER

E-posta: zsperker@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 27

Özgeçmiş

 

 

Mimarlıkta Malzeme

Yapıda Malzeme Sorunları

Geleneksel Yapı ve Malzeme 

Yapı Elemanları

 

 

Doç. Dr. Selen DURAK

E-posta: selendurak@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 35

Özgeçmiş

 

 

Mimarlık Tarihi

Eğitim Mekânları

Evrensel Tasarım

 

 

 

Doç. Dr. Bilal BAĞBANCI

E-posta: mbilal@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 47

Özgeçmiş

 

Yapı Mühendisliği

Sonlu Elemanlar Yöntemi

Tarihi Yapılar

Deprem Analizleri

 

 

Doç. Dr. Sibel POLAT

E-posta: sibelpolat@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 09 15

Özgeçmiş

 

Kamusal Dış Mekânlar

Kentsel Tasarım

Kentsel ve Mimari Kimlik

Kentsel Dönüşüm

 

 

 

Doç. Dr. Yasemin ERBİL

E-posta: yaseminerbil@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 295 52 29 

Özgeçmiş

Yapım Yenilikleri

Kullanıcı Memnuniyeti

Mimarlık Eğitimi

Doç. Dr. Figen KIVILCIM ÇORAKBAŞ

E-posta: figenkivilcim@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 42

Özgeçmiş

Mimari Koruma ve Restorasyon 

Alan Yönetimi 

Somut ve Somut Olmayan Kültürel Niteliklerin Bütünleşik Korunması, Yorumu ve Sunumu

‘Yerin Ruhu’nun Korunması

Tarihi Çevrede Çağdaş Tasarım

Kentsel Arkeoloji

20. Yüzyıl Mimari Mirası 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Miras Alanlarının Koruma ve Yönetiminde Kullanılması

            

                

Doç. Dr. Rengin BECEREN ÖZTÜRK

E-Posta: renginb@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 46

Özgeçmiş

Malzeme

Ahşap

Sürdürülebilirlik

Yapı

                

Doç. Dr. Miray GÜR

E-Posta: miraygur@yahoo.com

Telefon: 0224 294 06 44

Özgeçmiş

Kentsel Dönüşüm

Yaşam Kalitesi

TOKİ Konutları

Konut Alanları

Konutta Kullanıcı Memnuniyeti


Dr. Öğr. Üyesi B. Ece ŞAHİN

E-posta: easatekin@yahoo.com

Telefon: 0224 294 21 45

Özgeçmiş

 

Kentsel Mekânlar

Çocuklar İçin Tasarım

Anaokulu Tasarımı

 

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ŞİMŞEK

E-posta: zsimsek@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 26 20

Özgeçmiş

 

Yangın Güvenliği

Duman Kontrolü

Beton

Su yalıtımı

Hastane Yapıları

 

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

 

 

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YÜCEL

E-Posta: cigdem-yucel@windowslive.com

Telefon: 0224 294 21 43

Özgeçmiş

 

 

Mimari Tasarım

Sürdürülebilir Yapı

Ekoloji

Tarihi Çevrede Yapılaşma

Permakültür Tasarımı

 

ÖĞRETİM YARDIMCILARI

 

 

Arş. Gör. Dr. Özge TÜMER YILDIZ

E-Posta: ozgetumer@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 20 38

Özgeçmiş

 

Mimari Tasarım

Mimarlıkta Anlam

Dijital Teknolojiler ve Ağ Bilimi

Konut Yerleşmeleri

 

 

Arş. Gör. Gözde KIRLI ÖZER

E-Posta: gozdekrl@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 09 15

Özgeçmiş

 

Mimarlıkta Sayısal Tasarım

Çevresel Psikoloji

 

 

 

 

Arş. Gör. Elif ACAR BİLGİN

E-Posta: elifab@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 26 22

Özgeçmiş

 

Koruma

Restorasyon

Endüstri Mirası

Geleneksel Yapım Teknikleri

Yöresel Mimari

 

Arş. Gör. Sibel ERSOY

E-Posta: golemen@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 26 40

Özgeçmiş

 

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Mimarlık

Mevcut İlköğretim Okulları

Mevcut Bina

Kalite

 

Arş. Gör. H. Ceren SAĞLIK

E-Posta: crndmn21@gmail.com

Telefon: 0224 294 26 22

Özgeçmiş

 

Kent

Kentsel Yerleşme

Kentleşme Modelleri

Sultan Külliyeleri

 

 

Arş. Gör. Ayşegül SAYDAMER

E-Posta: mimayseguls@gmail.com

Telefon: 0224 294 26 40

Özgeçmiş

 

Ahşap

Taşıyıcı Sistem

Geleneksel Yapı

 

 

 

 

Arş. Gör. Şule AYENGİN

E-Posta: sayengin@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 26 33

Özgeçmiş

 

Koruma ve Restorasyon

Tarihi Yapılarda Yapım Sistemleri ve Malzeme Karakterizasyonları Belirlenmesi

 

 

 

Arş. Gör. Bengisu ÖZKILAVUZ

E-Posta: bengisu@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 26 33

Özgeçmiş

 

Koruma

Restorasyon

19. Yüzyıl Rum Kiliseleri

 

 

 

Arş. Gör. Egemen KAYMAZ

E-Posta: ekaymaz@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 26 40

Özgeçmiş

 

Bina Dış Kabuğu

Tahribatsız Test Yöntemleri

Isıl Konfor

Görsel Konfor

 

 

               

Arş. Gör. Barış Mert KARASU

E-Posta: bmertkarasu@uludag.edu.tr 

Telefon: 0224 294 20 73

Özgeçmiş

 

Parametrik Tasarım, Hesaplamalı Tasarım ve Geometri

Selçuklu yapıları

Hacim akustiği

Yeniden işlevlendirme

 

             

 

Arş. Gör. Adil YİRMİBEŞ

E-Posta: adilyirmibes@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 20 72

Özgeçmiş

 

Mimari Tasarım

19. Yüzyıl Konut Mimarisi

Konut Tasarımı