Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Akademik Personel

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

 

 

Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK

(Dekan)

E-Posta: nilturk@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 30

Özgeçmiş

 

Mimari Tasarım

Binalarda Deprem Güvenlikli Tasarım

Binalarda Yangın Güvenlikli Tasarım

Bina Programlama

 

 

 

Prof. Dr. Murat TAŞ

E-posta: murattas@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 37

Özgeçmiş

 

Mimari Teknoloji

Yapı Üretimi ve Teknoloji

Teknoloji Yönetimi

Koruma Stratejileri Yönetimi

Kentsel Dönüşüm İçin Nitelikli Konut Üretimi

 

Prof. Dr. Nilüfer TAŞ

(Senatör, Dekan Yardımcısı)

E-posta: nilufertas@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 38

Özgeçmiş

 

Afet Zarar Azaltma

Afet Sonrası Barınma

Konut

Kullanıcı Memnuniyeti

Yapım Yönetimi

 

Prof. Dr. Özgür EDİZ

(Bölüm Başkanı)

E-posta: ozgurediz@gmail.com, info@ozgurediz.com

Telefon: 0224 294 21 34

Web: ozgurediz.com

Özgeçmiş

 

Mimari Tasarım

Sayısal Tasarım

Parametrik Tasarım

Kavramsal Tasarım

Tasarım Kuramları

 

 

Doç. Dr. Yavuz TANELİ

E-posta: yavuz@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 44

Özgeçmiş

Çevre-Davranış Araştırmaları

Yaşlılar İçin Mekânlar

Mimari Tasarım Eğitimi

Doç. Dr. Tülin VURAL ARSLAN

(Dekan Yardımcısı)

E-posta: tvural@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 33

Özgeçmiş

 

Mimarlık

Kent ve Tüketim

Kültürel Miras Çalışmaları

Alışveriş Mekânları

Kamusal Mekânlar

 

 

 

Doç. Dr. Arzu ÇAHANTİMUR

E-posta: arzucahan@gmail.com

Telefon: 0224 294 21 39

Özgeçmiş

 

Mimari Tasarım

Kentsel Tasarım

Sürdürülebilirlik

Çevre-Davranış

Doç. Dr. Filiz ŞENKAL SEZER

E-posta: filizss@gmail.com

Telefon: 0224 294 21 26

Özgeçmiş

 

Isıl Konfor

Isı Yalıtımı

Giydirme Cephe Sistemleri

 

 

 

Doç. Dr. Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI

E-posta: okoprulu@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 41

Özgeçmiş

 

Restorasyon

Sit Koruma

Yenileme

Yeniden Yapım

Yeniden İşlevlendirme

 

Doç. Dr. Z. Sevgen PERKER

E-posta: zsperker@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 27

Özgeçmiş

 

 

Mimarlıkta Malzeme

Yapıda Malzeme Sorunları

Geleneksel Yapı ve Malzeme 

Yapı Elemanları

 

 

Doç. Dr. Selen DURAK

E-posta: selendurak@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 35

Özgeçmiş

 

 

Mimarlık Tarihi

Eğitim Mekânları

Evrensel Tasarım

 

 

 

Doç. Dr. Bilal BAĞBANCI

E-posta: mbilal@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 47

Özgeçmiş

 

Yapı Mühendisliği

Sonlu Elemanlar Yöntemi

Tarihi Yapılar

Deprem Analizleri

 

 

Doç. Dr. Sibel POLAT

E-posta: sibelpolat@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 09 15

Özgeçmiş

 

Kamusal Dış Mekânlar

Kentsel Tasarım

Kentsel ve Mimari Kimlik

Kentsel Dönüşüm

 

 

 

 

Doç. Dr. Yasemin ERBİL

E-posta: yaseminerbil@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 295 52 29 

Özgeçmiş

Yapım Yenilikleri

Kullanıcı Memnuniyeti

Mimarlık Eğitimi

 

 

Yrd. Doç. Dr. Selay YURTKURAN HUDGINGS

E-posta: selayyurtkuran@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 42

Özgeçmiş

Çevre-Davranış

Mimarlık Eğitimi


Yrd. Doç. Dr. B. Ece ŞAHİN

E-posta: easatekin@yahoo.com

Telefon: 0224 294 21 45

Özgeçmiş

 

Kentsel Mekânlar

Çocuklar İçin Tasarım

Anaokulu Tasarımı

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Zuhal ŞİMŞEK

E-posta: zsimsek@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 26 20

Özgeçmiş

 

Yangın Güvenliği

Duman Kontrolü

Beton

Su yalıtımı

Hastane Yapıları

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Miray GÜR

E-Posta: miraygur@yahoo.com

Telefon: 0224 294 06 44

Özgeçmiş

Kentsel Dönüşüm

Yaşam Kalitesi

TOKİ Konutları

Konut Alanları

Konutta Kullanıcı Memnuniyeti

 

 

Yrd. Doç. Dr. Rengin BECEREN ÖZTÜRK

E-Posta: renginb@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 46

Özgeçmiş

Malzeme

Ahşap

Sürdürülebilirlik

Yapı

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

 

 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Murat ÖZYABA

E-Posta: ozyaba@gmail.com

Telefon: 0224 294 21 36

Özgeçmiş

Kent Planlama

İmar Hukuku

Koruma Planlaması

Turizm Alanları Planlaması

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YÜCEL

E-Posta: cigdem-yucel@windowslive.com

Telefon: 0224 294 21 43

Özgeçmiş

 

 

Mimari Tasarım

Sürdürülebilir Yapı

Ekoloji

Tarihi Çevrede Yapılaşma

Permakültür Tasarımı

 

ÖĞRETİM YARDIMCILARI

 

 

Arş. Gör. Dr. Özge TÜMER YILDIZ

E-Posta: ozgetumer@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 20 38

Özgeçmiş

 

Mimari Tasarım

Mimarlıkta Anlam

Dijital Teknolojiler ve Ağ Bilimi

Konut Yerleşmeleri

 

 

Arş. Gör. Gözde KIRLI ÖZER

E-Posta: gozdekrl@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 09 15

Özgeçmiş

 

Mimarlıkta Sayısal Tasarım

Çevresel Psikoloji

 

 

 

 

Arş. Gör. Elif ACAR BİLGİN

E-Posta: elifab@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 26 22

Özgeçmiş

 

Koruma

Restorasyon

Endüstri Mirası

Geleneksel Yapım Teknikleri

Yöresel Mimari

 

Arş. Gör. Sibel ERSOY

E-Posta: golemen@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 26 40

Özgeçmiş

 

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Mimarlık

Mevcut İlköğretim Okulları

Mevcut Bina

Kalite

 

Arş. Gör. H. Ceren SAĞLIK

E-Posta: crndmn21@gmail.com

Telefon: 0224 294 26 22

Özgeçmiş

 

Kent

Kentsel Yerleşme

Kentleşme Modelleri

Sultan Külliyeleri

 

 

Arş. Gör. Ayşegül SAYDAMER

E-Posta: mimayseguls@gmail.com

Telefon: 0224 294 26 40

Özgeçmiş

 

Ahşap

Taşıyıcı Sistem

Geleneksel Yapı

 

 

 

 

Arş. Gör. Şule AYENGİN

E-Posta: sayengin@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 26 33

Özgeçmiş

 

Koruma ve Restorasyon

Tarihi Yapılarda Yapım Sistemleri ve Malzeme Karakterizasyonları Belirlenmesi

 

 

 

Arş. Gör. Bengisu ÖZKILAVUZ

E-Posta: bengisu@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 26 33

Özgeçmiş

 

Koruma

Restorasyon

19. Yüzyıl Rum Kiliseleri

 

 

 

Arş. Gör. Egemen KAYMAZ

E-Posta: ekaymaz@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 26 40

Özgeçmiş

 

Bina Dış Kabuğu

Tahribatsız Test Yöntemleri

Isıl Konfor

Görsel Konfor

 

 

Arş. Gör. Ender ŞEN

E-Posta: endersen@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 20 72

Özgeçmiş

 

Mekân Sentaksı

Görünür Alan Analizi

Sayısal Tasarım

Mekân Sayısal Analizleri