Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Restorasyon Anabilim Dalı

Doç. Dr. Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI

E-posta: okoprulu@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 41

Özgeçmiş

 

 

 

Restorasyon

Sit Koruma

Yenileme

Yeniden Yapım

Yeniden İşlevlendirme

 

Doç. Dr. Figen KIVILCIM ÇORAKBAŞ

E-posta: figenkivilcim@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 42

Özgeçmiş

Mimari Koruma ve Restorasyon 

Alan Yönetimi 

Somut ve Somut Olmayan Kültürel Niteliklerin Bütünleşik Korunması, Yorumu ve Sunumu

‘Yerin Ruhu’nun Korunması

Tarihi Çevrede Çağdaş Tasarım

Kentsel Arkeoloji 

20. Yüzyıl Mimari Mirası

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Miras ALanlarının Koruma ve Yönetiminde Kullanılması

Arş. Gör. Elif ACAR BİLGİN

E-Posta: elifab@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 26 22

Özgeçmiş

 

 

Koruma

Restorasyon

Endüstri Mirası

Geleneksel Yapım Teknikleri

Yöresel Mimari

 

Arş. Gör. Şule AYENGİN

E-Posta: sayengin@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 26 33

Özgeçmiş

 

 

Koruma ve Restorasyon

Tarihi Yapılarda Yapım Sistemleri ve Malzeme Karakterizasyonları Belirlenmesi

 

 

 

Arş. Gör. Bengisu ÖZKILAVUZ

E-Posta: bengisu@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 26 33

Özgeçmiş

 

 

Koruma

Restorasyon

19. Yüzyıl Rum Kiliseleri