Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı

 
 

 

Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK

(Dekan)

E-Posta: nilturk@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 30

Özgeçmiş

 

Mimari Tasarım

Binalarda Deprem Güvenlikli Tasarım

Binalarda Yangın Güvenlikli Tasarım

Bina Programlama

 

 

Prof. Dr. Murat TAŞ

E-posta: murattas@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 37

Özgeçmiş

Mimari Teknoloji

Yapı Üretimi ve Teknoloji

Teknoloji Yönetimi

Koruma Stratejileri Yönetimi

Kentsel Dönüşüm İçin Nitelikli Konut Üretimi

Prof. Dr. Nilüfer TAŞ

(Senatör, Dekan Yardımcısı)

E-posta: nilufertas@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 38

Özgeçmiş

Afet Zarar Azaltma

Afet Sonrası Barınma

Konut

Kullanıcı Memnuniyeti

Yapım Yönetimi

Prof. Dr. Filiz ŞENKAL SEZER

E-posta: filizss@gmail.com

Telefon: 0224 294 21 26

Özgeçmiş

 

 

Enerji Verimliliği

Yapı Kabuğu 

Isıl Konfor 

Kullanıcı Memnuniyeti

Düşey Sirkülasyon Elemanları 

Giydirme Cephe Sistemleri 

 

 

Doç. Dr. Z. Sevgen PERKER

E-posta: zsperker@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 27

Özgeçmiş

 

 

 

 

Mimarlıkta Malzeme

Yapıda Malzeme Sorunları

Geleneksel Yapı ve Malzeme 

Yapı Elemanları

 

 

Doç. Dr. Bilal BAĞBANCI

E-posta: mbilal@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 47

Özgeçmiş

 

 

Yapı Mühendisliği

Sonlu Elemanlar Yöntemi

Tarihi Yapılar

Deprem Analizleri

 

 

 

Doç. Dr. Yasemin ERBİL

E-posta: yaseminerbil@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 295 52 29 

Özgeçmiş

 

Yapım Yenilikleri

Kullanıcı Memnuniyeti

Mimarlık Eğitimi

Doç. Dr. Rengin BECEREN ÖZTÜRK

E-Posta: renginb@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 46

Özgeçmiş

Malzeme

Ahşap

Sürdürülebilirlik

Yapı

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ŞİMŞEK

E-posta: zsimsek@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 26 20

Özgeçmiş

 

 

Yangın Güvenliği

Duman Kontrolü

Beton

Su yalıtımı

Hastane Yapıları

 

Arş. Gör. Sibel ERSOY

E-Posta: golemen@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 26 40

Özgeçmiş

 

 

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Mimarlık

Mevcut İlköğretim Okulları

Mevcut Bina

Kalite

 

Arş. Gör. Ayşegül SAYDAMER

E-Posta: mimayseguls@gmail.com

Telefon: 0224 294 26 40

Özgeçmiş

 

 

Ahşap

Taşıyıcı Sistem

Geleneksel Yapı

 

 

 

Arş. Gör. Egemen KAYMAZ

E-Posta: ekaymaz@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 26 40

Özgeçmiş

 

 

Bina Dış Kabuğu

Tahribatsız Test Yöntemleri

Isıl Konfor

Görsel Konfor