Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Ek sınav duyurusu

Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 31. maddesi gereğince 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda, bütünleme sınavlarından önce, ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrencilere 08 Haziran 2018 tarihinde ek sınav yapılacaktır. Ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrencilerin 04 Haziran 2018 tarihine kadar öğrenim gördükleri birimlere dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir (ders isimleri dilekçede mutlaka belirtilecektir) . Ek sınav hakkı her öğrenciye sadece bir defa tanınmaktadır. Bu nedenle, bütünleme öncesi ek sınav hakkını kullanan ancak, başarısız olan öğrenciler, bütünleme sonrası yapılacak ek sınavlara giremezler ve herhangi bir hak talebinde bulunamazlar ( bütünleme sonrası yapılacak ek sınav için hak talep edilmeyeceğine ilişkin taahhüt dilekçeye mutlaka yazılacaktır). Ek sınavda başarısız olan öğrenciler yaz öğretimi veya bütünleme sınav haklarının ise sadece birini kullanacaklardır. 

Ek sınav hakkından, lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giren aşağıdaki koşullara sahip öğrenciler yararlanacaktır.

1) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) notu alan öğrenciler,

2) Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, mezun olmaları için gerekli 2.00 GANO’yu sağlayamayan ve GANO’sunu 2.00’ye yükseltmeleri için (DD), (DC), (CC) notunu aldıkları kredili en çok iki dersi olan öğrenciler.