Uludağ Üniversitesi MBG Yüksek Lisans Programı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre öğrenci kabul edilmektedir. Anabilim dalımıza yüksek lisans öğrenimi için kabul edilen öğrenciler tez araştırmalarını Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalımızda görevli öğretim üyelerinin denetiminde bulunan ve teknik olarak tam donanımlı, her türlü moleküler biyoloji ve genetik araştırmalarının yapılabileceği dört farklı araştırma laboratuvarında yapmaktadırlar. Bu laboratuvarlar; a-) Moleküler Mikrobiyoloji, b-) Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji, c-) Bitki Moleküler Biyolojisi d-) İnsan Genetiği araştırma laboratuarlarıdır. Yüksek lisans öğrencileri istedikleri takdirde ve danışmanlarının onayı ile Erasmus veya Farabi programları kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki araştırma laboratuarlarında da tez araştırmalarını tamamlamaktadırlar. Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’na kabul edilecek olan yüksek lisans öğrencilerinin bir bölümüne araştırma projelerinden destek sağlanmasına çalışılmaktadır.

U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında Yer Alan Öğretim Üyeleri ve Uzmanlık Alanları:

Prof. Dr. Sezai TÜRKEL

Doktora derecesi: University of Maryland Baltimore County, USA

Uzmanlık alanı: Moleküler Mikrobiyoloji, mikrobiyal genetik, Maya genetiği ve moleküler biyolojisi, maya izolasyonu ve moleküler tanımlama, Metabolizmanın genetik kontrolü, maya virüslerinde gen anlatımının kontrol mekanizmaları, ribozomal frame shift’in kontrol mekanizmaları,Gglukoz ve azot sinyal iletim yolları ve etki mekanizmaları.

Yrd. Doç. Dr. Elif UZ

Doktora derecesi: Bilkent Üniversitesi

Uzmanlık alanı: İnsan genetiği, insanda kalıtsal hastalıkların moleküler temeli, İnsanda gen haritalama, İnsanda dismorfolojik hastalıkların genetik temeli.

Yrd. Doç. Dr. Figen ERSOY

Doktora derecesi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Uzmanlık alanı: Bitki moleküler biyolojisi, Bitkilerde patojen yanıt sistemi, Bitki hastalık direnç genleri, bitkilerde AFLP analizi, bitkilerde VIGS ile genetik analizler, Arpada külleme hastalığının moleküler etkileri ve analizi.

Yrd. Doç. Dr. Dilek Pirim

Doktora derecesi: University of Pittsburgh, Graduate School of Public Health, USA

Uzmanlık alanı: Toplum Sağlığı Genomiği, Toplumda yaygın görülen hastalıkların genetik epidemiyolojisi, Kardiyovasküler hastalıkların genetiği, Lipid genleri ve lipid metabolizması, Plazma lipoproteinlerin genetiği, Genetik Epidemiyoloji

Yrd. Doç Dr. Burcu ERBAYKENT TEPEDELEN

Doktora Derecesi: Ege Üniversitesi

Uzmanlık Alanı: Kanser Moleküler Biyolojisi, DNA Hasarı, Hayvan Hücre Kültürü, Hücre Biyolojisi ve Protein Regülasyonu

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [9.322]