Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yükseköğretim Kurulunun 11. 05. 2011 tarihli kararı ile Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan bir bölümdür. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 2013 yılından itibaren lisans-üstü seviyede eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu tarafından 2014-2015 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından itibaren de lisans öğrencisi alınması onaylanmıştır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik temel bilimler alanında farklı bir bilim dalı olarak uzun süre önce gelişmeye başlamıştır ve günümüzde birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de öncelikli araştırma alanı olarak kabul edilmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki temel araştırmalardan elde edilen sonuçlar özellikle insan sağlığı ile ilgili alanlar başta olmak üzere, tıp, eczacılık, tarım, biyomühendislik ve biyoteknoloji gibi farklı alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda bu tür uygulamalı alanlarda ülkemizde ve yurt dışındaki kurumlarda akademisyen veya uzman moleküler biyolog olarak görev alacak güncel bilgiler ve teknikler ile donanmış moleküler biyologlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunları moleküler genetik tekniklerinin çeşitli amaçlar için uygulandığı resmi ve özel kurumlara ait laboratuvarlarda, araştırma enstitülerinde, genetik tanı merkezlerinde, sağlık ve eczacılık alanında faaliyet gösteren şirketlerin Ar-Ge birimlerinde uzman moleküler biyolog veya teknik danışman olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunları ülkemizdeki veya yurt dışındaki üniversitelerde lisans-üstü öğrenimlerine devam ederek moleküler biyoloji ve genetik alanında akademisyen olabilmektedirler. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları pedagojik formasyon sertifika programını başarı ile tamamladıkları takdirde resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında sağlık alan öğretmeni olarak da çalışabilmektedirler. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri mezunlarına “Biyolog” unvanı verilmesi onaylanmıştır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü ülkemizdeki akademik yapılanma göz önüne alınarak “Moleküler Genetik”, “Moleküler Hücre Biyolojisi” ve "Biyoinformatik ve İşlemsel Biyoloji" olmak üzere üç farklı anabilim dalından oluşturulmuştur.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [12.461]