Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sezayi HIZLIYEL

(Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Emrullah YAŞAR
Dr. Öğr. Üyesi Setenay DOĞAN Dr. Öğr. Üyesi Nisa ÇELİK
Öğr. Gör. Dr. Filiz YAĞCI    
Araş. Gör. Yeşim SAĞLAM ÖZKAN    
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü - Görükle/BURSA, Tel: 0224 29 41 750