Sıkça Sorulan Sorular

Staj Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Staj ile ilgili sorular ve cevaplar, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Makine Mühendisliği Bölümü Staj yönetmeliklerine ek olarak hazırlanmıştır. Önce staj yönergeleri okunmalıdır.

1.Genel Konular

2.Yaz Stajı ile İlgili Konular

3.Dönemiçi Staj ile İlgili Konular

4.Atölye Stajı ile İlgili Konular

5. Muafiyet ile İlgili Konular

 

 1.     Genel Konular

Mezun olabilmek için en az kaç gün staj yapmalıyım?

En az 50 iş günü. (2011 girişlilerden itibaren tüm öğrenciler bu süreye tabidir. Daha eski öğrenciler için bu süre 60 gündür.) (Dönem içi stajlarda belirlenen tarih aralığına göre bu süre değişebilir. )

 

Bir seferde en az kaç gün staj yapabilirim?

20 iş günü. (Son olarak 2012 yaz döneminde olmak üzere daha az süreyle de staj yapılabilir.)

 

Zorunlu staj süresinden fazla staj yapılabilir mi?

Hayır, yapılamaz.

 

Firma, başvurumda, stajın zorunlu olduğuna dair zorunlu belge istiyor. Ne yapmalıyım?

Zorunlu staj formuna fotoğrafınızı yapıştırıp evrak kayıt bürosuna onaylatmanız yeterli olacaktır. Kurum yeterli görmezse staj danışmanınıza başvurunuz.

 

Mezun olmak için yaz stajı, dönem içi staj ve atölye stajlarının tamamını yapmak zorunda mıyım?

Hayır. Esas olan toplam staj süresini  (en az 50 iş günü) tamamlamaktır. Zorunlu süre sadece dönem içi staj ile tamamlanabilirken, yaz stajlarının yapılması halinde 2 grupta tamamlanabilir. Atölye stajları ise bu staj sürelerine eklenir.

 

Mezuniyet aşamasındayım ve yazın yapacağım staj ile birlikte, sorumlu olduğum staj süresi tamamlanacak. Ancak, stajım güz dönemine sarkıyor. Harç ödemeli miyim? Bu durumu bildirmeli miyim?

Kredisini tamamlayıp sadece zorunlu stajı kalan öğrenciler harç ödememektedir. Güz dönemi başlamadan, bu durumla ilgili dilekçenizi (EK’te transkriptinizle beraber) evrak kayıt bürosuna teslim etmeniz gerekmektedir.

 

Zorunlu staj formlarını ne zaman imzalatabilirim?

Zorunlu staj formları staj danışmanlarının belirlediği günlerde ve ilgili staj danışmanlarına imzalatılabilir.

 

Staj danışmanıma istediğim zaman soru sorabilir ve staj başvuru belgelerini imzalatabilir miyim?

Staj ile alakalı hemen hemen tüm sorular bölüm web sitesinde mevcuttur. Bunların dışında özel durumlar için staj danışmanlarının belirlediği gün ve saatlerde staj danışmanınıza danışabilirsiniz.

 

Stajların hepsini birden yapabilir miyim?

Giriş yılına göre 2. sınıf sonunda sadece yaz stajı I en az 20, en fazla 25 gün yapılabilir. Daha sonraki yıllarda ise herhangi bir kısıt yoktur.

 

Staja nasıl başvuracağım ve hangi aşamaları takip etmem gerekiyor?

Staj iş akış şemasını inceleyiniz.

 

Nerelerde staj yapabilirim?

En az bir Makine Mühendisinin çalıştığı; makine ve yedek parça üretim ve montajı yapan işletmeler, otomotiv ana ve yan sanayi kuruluşları, döküm fabrikaları, tekstil fabrikalarının bakım onarım bölümleri, resmi kurumlar (DSİ, Karayolları, Köy Hizmetleri vb.), tesisat, ısıtma-havalandırma, klima, doğalgaz proje büroları, mühendislik ve proje hizmetleri veren diğer firmalar  vb. işletmelerde (Yaz stajı I ve II’nin içeriğine uygun olacak şekilde) staj yapılabilir.

 

Stajı ders dönemi içinde yapabilir miyim?

Son sınıf öğrencilerinin Perşembe ve Cuma günleri staj yapabilmesi için ders programı düzenlenmiştir. Son sınıf öğrencileri bu günlerde (Perşembe ve Cuma günleri alttan dersi olmaması koşuluyla) eğitim-öğretim dönemi içinde de staj yapabilir. (Dönem içi staj)

Bir başka özel durum olarak, eğitim-öğretim dönemi içinde sadece bitirme ödevi, makine tasarım yöntemleri vb. gibi devam gerektirmeyen dersleri olan son sınıf öğrencileri dilekçe ile başvuru yapmak koşuluyla dönem içinde de yaz stajı kapsamında staj yapabilir.

Bu durumlar dışında akademik takvimde belirtilen eğitim-öğretim döneminde (sınav dönemleri dahil) staj yapılamaz. Sınavların bitiminden eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar geçen süre içinde staj yapılabilir.

 

Yurt dışında staj yapabilir miyim?

Evet. Makine mühendisinin zorunlu olduğu sektörlerden bir firmada yurtdışında staj yapılabilir. Yurt dışında staj içinde aynı başvuru prosedürü izlenir. Bu öğrencilerin Zorunlu Staj formu, Staj Sicil Belgesi ve Staj defterinin onay sayfaları İngilizce hazırlanmıştır. İngilizce hazırlanan Staj Sicil Belgesi Öğrenci işlerinden, staj defteri onay sayfası ise staj komisyonundan alınacaktır. Bu evraklar ayrıca mühendislik fakültesinin veya makine mühendisliği bölümünün web sayfasından temin edinilebilir. Staj defteri ingilizce doldurulmak zorundadır.  Öğrenci evraklarını onaylı olarak teslim edecektir. Buna ek olarak yurt dışı giriş çıkış tarihlerini de pasaport ile ispatla yükümlüdür. Ayrıca yurt dışında staj yapacak öğrenci sigorta işlemlerinden kendi sorumludur.

 

Defteri tükenmez kalem ile doldurabilir miyim?

Evet. Temiz ve düzenli olmak koşuluyla tükenmez ya da kurşun kalem  ile defter doldurulabilir.

 

Staj defterini ne zaman teslim etmeliyim?

Teslim tarihi eğitim-öğretim döneminin başlamasından itibaren 30 iş günüdür. Bölüm web sayfasında duyurulan süre içinde teslim edilmeyen defterler değerlendirilmeye alınmaz.

 

İki ayrı fabrikada staj yaptım. Birinci stajı bitirdikten sonra hemen 20 gün içinde defteri teslim etmek zorunda mıyım?

Hayır. Teslim tarihi eğitim-öğretim döneminin başlamasından itibaren 30 iş günüdür. Bölüm web sayfasında duyurulan süre içinde teslim edilmeyen defterler değerlendirilmeye alınmaz.

 

Staj sonuçları ne zaman belli olur?

Staj sonuçları staj komisyonunun staj defterlerini ön kontrolünden ve sözlü mülakattan sonra 1 ay içerisinde staj panosunda ve staj web sayfasında ilan edilir.

 

Aynı fabrikada iki kere üst üste staj yapabilir miyim?

Evet. Büyük işletmelerin farklı bölümlerinde olmak şartıyla yapılabilir. Örneğin; TOFAŞ, Renault, Bosch vb.

 

Okul bana staj yeri bulur mu?

Yaz stajları için staj yeri bulunmasından öğrenci sorumludur. (Öğrenci Şubat-Mart aylarından itibaren staj yeri aramaya başlamalıdır. Birçok işletmenin staj kontenjanları erkenden dolmaktadır.)

Dönem içi staj için ise staj yerleri fakülte tarafından ilan edilir.

 

 

Staj komisyonu üyeleri kimlerdir?

Staj komisyonu üyelerini ve staj danışmanlarınızı web sayfasında ilgili linkten öğrenebilirsiniz.

 

Staj sırasında devamlı işyerinde bulunmak zorunda mıyım?

Evet. Staj komisyonu üyeleri tarafından yapılan işletme ziyaretinde öğrencinin staj yerlerinde bulunmaması durumunda öğrencinin stajı iptal edilir.

 

Bir işyerinde çalışıyorum. Çalıştığım süre staj olarak sayılır mı?

Hayır. Ancak çalıştığı süre içerisinde o işletme için staj başvurusu yapar ve staj defteri doldurursa o zaman stajdan muaf sayılabilir.

 

İşleyen bir sigortam var veya fabrika kendisi sigorta yapacak. Bu durumda sigorta için 20 gün önceden başvurmam gerekir mi?

Hayır. Staj belgelerin hemen imzalanır ve birkaç gün içinde staj sicil belgesi alınabilir.

 

Hem dönem içi staj hem de yaz stajı yapabilir miyim?

Hayır. İki dönem boyunca devam eden dönem içi stajla birlikte zorunlu staj süresi dolmaktadır.

 

2.     Yaz Stajları ile İlgili Konular

Staj sicil belgesi staj bitiminde kendim getirebilir miyim?

Evet. Kapalı ve mühürlü bir zarf içinde öğrenci Staj Sicil Belgesini staj defteri ile birlikte teslim edebilir veya işletme bu zarfı posta ile Makine Mühendisliği Bölümüne gönderebilir.

 

Firmaya onaylattığım zorunlu staj formunu en son ne zaman getirmem gerekir?

Bu belge en geç staja başlamadan 20 gün içinde getirilmelidir. Staj kabul belgesi getirilmeden ve SGK bürosundan gerekli evraklar alınıp işletmeye götürülmeden staja başlanamaz. Başlanmış ise geçersiz sayılır.

 

Staj yaparken fabrika tatile girdi. Ancak ben staj kabul belgesinde bu durumu belirtmemiştim. Yani staj bitirme tarihim değişti? Bu değişikliği size bildirmem gerekiyor mu yoksa sadece staj defterinde belirtsem yeterli mi?

Bu durumu derhal staj danışmanına bildirmeniz ve SGK bürosu vasıtasıyla sigorta sürelerini güncellemeniz gerekmektedir.

Stajın değerlendirilebilmesi için hangi evrakları teslim etmeliyim?

Teslim edilmesi gereken evraklar;

1.     Staj defteri

2.    Staj Sicil Belgesi (Firma da gönderebilir)

3.   Anket

 

Defterin tümünü doldurmak zorunda mıyım?

Hayır. Önemli olan staj değerlendirme sorularını cevaplayacak şekilde defteri doldurmaktır.  Ancak staj süresi boyunca yapılan çalışmaların içeriği uyumlu olmalıdır.

 

Teknik resimleri elle çizmem mi gerekiyor?

Evet. Ancak elle çizilemeyecek kadar zor ve kapsamlı resimler bilgisayarda öğrenci tarafından çizilip eklenebilir. Fotokopi çekilerek yapıştırma işlemi zorunlu hallerde kabul edilebilir.

 

Firmaya staj başvurusunu yapacağım?

Başvuru zorunlu staj formu ile yapılır. İlgili form web sayfasında bulunmaktadır.

 

Yaz stajı değerlendirmesi nasıl yapılır?

Staj defterleri değerlendirme formundaki sorulara vedeğerlendirme kriterlerine göre yapılır. Staj komisyonu incelediği defterler arasında; şekil ve içeriği Fakülte ve Makine Mühendisliği Bölümü Staj Değerlendirme içeriğine  uygun olanları “KABUL”, eksik olanları “EKSİK”, çok eksik olanları ise “RED” olarak değerlendirmektedir. Staj sonucu eksik olanlara eksiklerini düzeltmek için defterleri iade edilir ve sonra tekrar değerlendirmeye alınır. Red olanlar ise stajlarını tekrar yapmak durumundadırlar. Staj sonucu eksik olan öğrenciler, eksiklerini tamamlamak üzere defterlerini geri almadıkları veya defterlerini alıp verilen süre içinde teslim etmedikleri takdirde stajları reddedilir.

 

Cumartesi günleri staj yapabilir miyim?

Yaz stajları kapsamında cumartesi günleri staj yapılabilir. Ancak öğrenciler bölümün hazırladığı cumartesi günleri tam gün çalışıldığına dair çalışma saatlerini de içeren matbu belgeyi fabrikaya  imzalatıp mühürlettirerek staj danışmanına zorunlu staj formu ile birlikte vermek zorundadırlar. Belgenin daha sonra getirilmesi uygun değildir.  Belge mutlaka zorunlu staj formu ile birlikte verilmelidir.

 

Yaz okulu final sınavlarının yapıldığı günler staj yapabilir miyim?

Hayır. Sınav tarihleri akademik takvimde eğitim-öğretim dönemine dahil edildiğinden bu günlerde staj yapılamaz.

 

Tasarım – Bitirme sunumlarının yapıldığı günlerde staj yapabilir miyim?

İlgili dönemde bu dersleri almayan öğrenciler yapabilir.

 

Yaz okuluna devam ederken staj yapabilir miyim?

Hayır. Yaz okulunda dersleri olan öğrenciler yaz okulunun başlangıç tarihinden final sınavlarının son gününe kadar staj yapamazlar.

 

Yaz stajı I nerelerde yapabilir?

Yaz stajı I imalat üzerine yapılmalıdır. Yaz stajı I değerlendirme formunu  inceleyiniz.

 

Yaz stajı II nerelerde yapabilir?

Yaz stajı II; İmalat – Enerji Üretim Tesisleri – Proje, Ar-Ge ve Tasarım üzerine yapılabilir. Yaz stajı II değerlendirme formunu inceleyiniz.

 

Yaz Stajı için staj defterini staj değerlendirme formundaki sorulara göre mi dolduracağım?

Evet.  Sorulara, formdaki sıra takip edilerek cevap yazılmalıdır.

 

Yaz Stajı yapacağım. İmalat stajını yapmak zorunda mıyım?

Evet. İlk yapılacak ve yapılması zorunlu olan staj imalat stajıdır.

 

Yaz Stajı II’yi de imalat stajı olarak yapabilir miyim?

Evet.

 

Yazın ara vermeden Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II’yi tamamladım. Yaz Stajı I’den başarısız olursam ne olacak?

Bu durumda Yaz Stajı I daha sonra telafi edilecektir.

 

 

 

Yaz stajı I’i üretim hattında yaptım. Yaz stajı II’yi aynı hattın bakım atölyesinde yapabilir miyim?

Hayır, farklı bir işletmede yapılmalıdır. Sadece ana sanayi firmalarının (Tofaş, Bosch, Renault vb.) farklı bölümlerinde yapılabilir.

 

3.     Dönem İçi Staj ile İlgili Konular

Dönem içi staja başvuru şartı nedir?

4. sınıfta olmak ve güz-bahar yarıyıllarında Perşembe ve Cuma günleri alttan dersi olmamak.

 

 Dönem içi staj başvuruları neye göre değerlendirilir?

İlgili firmaların kontenjanları ölçüsünde ve başvuran öğrencilerin GANO’larına göre sıralama yapılır.

 

Dönem içi stajdan bir dönem faydalanabilir miyim?

Hayır. Dönem içi staj iki dönem (güz ve bahar) boyunca sürmektedir.

 

Mühendislik Sistem Tasarımı / Bitirme Ödevi kapsamında dönem içi staj yapıyorum. Danışmanım kim olacak?

Mühendislik Sistem Tasarımı / Bitirme Ödevi kapsamında dönem içi staj yapan öğrencilerin staj danışmanları Bölüm tarafından atanan ilgili öğretim elemanı olur.

 

4.     Atölye Stajı ile İlgili Konular

Atölye stajım neye göre değerlendirilir?

Bu değerlendirme, atölye stajının yapıldığı kuruma aittir.

 

5.     Muafiyet ile İlgili Konular

Bölümünüze yatay / dikey geçişle geldim. Geldiğim üniversitede yaptığım stajdan muaf olabilir miyim?

Evet. Önceki üniversitenizde stajınız kabul edilmiş ise kabul edildiğine dair belge ve web sayfasındaki dilekçe ile bölüme başvuruda bulunmanız gerekir.

Stajınız önceki üniversitenizde değerlendirilmemişse staj defteri ve web sayfasındaki dilekçe ile bölüme başvuruda bulunmanız gerekir.

Staj komisyonu başvuru evraklarını inceleyerek stajın ne kadarından muaf olabileceğinize karar verir.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [43.243]