Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

AYEUM

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur. Bu doğrultuda yüksek lisans, doktora öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenlere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlara bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinde kullanılan bilgisayar yazılımlarını ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.

AYEUM portalındaki bazı eğitimler;

Temel SPSS Eğitimi 
İleri SPSS ve Veri Analizi 
Karma Araştırma Yöntemleri
Makale Yazma Stratejileri
Temel Nvivo Kullanımı 
İleri Nvivo Kullanımı ve Nitel Veri Analizi
MAXQDA Başlangıç ve İleri Düzey Eğitimi
Tez Yazım Stratejileri ve Akademik Yazma
Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejileri
Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi
Amos Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi)
Meta Analizi ve Comprehensive Meta-Analysis (CMA) Yazılımı Eğitimi
Zotero Eğitimi
Citavi Kullanımı
Araştırma Etiği
İntihal ve İntihalden Kaçınma Stratejileri
Sağlık Bilimleri için Veri Analizi-1
Coggle Kullanımı
Başarı Testleri için Test ve Madde Analizi Programı (TAP)
Makalenize Uygun SSCI/SCI/AHCI İndexte ve TR DİZİN’de Dergi Bulma Yöntemleri
SSCI/SCI/AHCI ve ESCI İndexlerdeki Dergilere Yayın Gönderme Süreçleri
Mendeley Eğitimi
Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş
Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş
Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş 2
Sahte-Şaibeli (Predatory) Dergiler, Yayıncılar ve Konferanslar Eğitimi
Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri (Uygun Analiz Yöntemini Belirleme Eğitimi) 

 

Kampüs İçi Erişim      Kampüs Dışı Erişim    Kampüs Dışı Erişim Detaylı Bilgi ve Kılavuz   AYEUM Tanıtım (Video)

Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü / Nilüfer / BURSA Tel: 0 224 294 04 60 Faks: 0 224 294 04 99