Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Üyelik

Uludağ Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencileri kütüphanemizin doğal üyesidir.

Üyeliğin aktif olabilmesi için ilgili taahhütnamenin doldurulması ve ıslak imzalı olarak Ödünç Verme Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. 

Taahhütnameyi ayrıca Ödünç Verme Biriminden de talep edebilirsiniz.

Üniversitemiz mensubu olmayan kişiler sadece kütüphane içerisindeki basılı kaynakları (kitap, dergi, tez) inceleyebilir, izin verildiği ölçüde fotokopi çektirebilir fakat ödünç kitap alamazlar.

Taahhütnameyi İndir 

 

Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü / Nilüfer / BURSA Tel: 0 224 294 04 60 Faks: 0 224 294 04 99