Öğrenci
Personel
Rektör'den
Arşiv
Hızlı Erişim
Bilgi Paketi
Hastane Randevu Sistemi
ULUYÖS
English

Üniversite Senatosu

Rektör..................................................................

Prof. Dr. A.Saim KILAVUZ

Rektör Yardımcısı............................................. Prof. Dr.Adem DOĞANGÜN
Rektör Yardımcısı............................................. Prof. Dr.Ferudun YILMAZ
Rektör Yardımcısı............................................. Prof. Dr.İrfan KIRIŞTIOĞLU

Tıp Fakültesi Dekanı ........................................

Prof. Dr. Ekrem KAYA
Tıp Fakültesi Üyesi........................................... Prof. Dr. Mehmet CANSEV
İkt.ve İdr.Bil.Fakültesi Dekanı........................... Prof. Dr. Cafer Tayyar ARI
İkt.ve İdr.Bil.Fakültesi  Üyesi............................. Prof. Dr. Yusuf ALPER
Mühendislik Fakültesi Dekanı... ....................... Prof. Dr. Osman KOPMAZ
Mühendislik Fakültesi Üyesi............................. Prof. Dr. İhsan KARAMANGİL
Veteriner Fakültesi Dekanı............................ Prof. Dr. Yücel ÜNAL
Veteriner Fakültesi Üyesi.................................. Prof. Dr. Ayşe SERBEST
Ziraat Fakültesi Dekanı................................... Prof. Dr. Uğur BİLGİLİ
Ziraat Faültesi Üyesi......................................... Prof. Dr. Utku ÇOPUR
Eğitim Fakültesi Dekanı................................... Prof. Dr. Muammer DEMİREL
Eğitim Fakültesi Üyesi....................................... Prof. Dr. Handan Asude BAŞAL
İlahiyat Fakültesi Dekanı.. .............................. Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ
İlahiyat Fakültesi Üyesi...................................... Prof. Dr. Zeki ÖZCAN
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı....................... Prof. Dr. Veysel Turan YILMAZ
Fen-Edebiyat Fakültesi Üyesi......................... Prof. Dr. Serhat ZAMAN
Hukuk Fakültesi Dekan V.................................. Prof. Dr. Mehmet YÜCE
Hukuk Fakültesi Üyesi..................................... Doç. Dr. Halit AKER
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı.................. Prof. Dr. Hatice ŞAHİN
Güzel Sanatlar Fakültesi Üyesi...................... Dr.Öğr.Üyesi Nuri YAVUZ
İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı.................... Prof. Dr. Ferhat PİRİNÇÇİ
İnegöl İşletme Fakültesi Üyesi...................... Dr.Öğr.Üyesi Şükrü DOKUR
Mimarlık Fakültesi Dekanı.............................. Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK
Mimarlık Fakültesi Üyesi................................ Prof. Dr. Nilüfer TAŞ
Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V....................... Prof. Dr. Yusuf ULCAY
Spor Bilimleri Fakültesi Üyesi........................... Doç. Dr. Erkut TUTKUN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı.................. Prof. Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU
Sağlık Bilimleri Fakültesi Üyesi...................... Doç. Dr. Hicran YILDIZ

Fen Bil.Enstitü Müdürü.....................................

Prof. Dr. Ali BAYRAM
Sağlık.Bil.Ens.Müdürü...................................... Prof. Dr. Ali AYDOĞDU
Sosyal Bil.Ens.Müdürü..................................... Prof. Dr. Filiz GİRAY
Eğitim Bil.Ens.Müdürü...................................... Prof. Dr. Kazım YOLDAŞ
   
Devlet Konservatuvarı Müdürü........................ Prof. İsmail GÖĞÜŞ
   
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V................ Öğr.Gör.Mehmet DOĞAN
Gemlik Necati Kurtuluş Denizcilik Y.O. Md..... Prof. Dr. Ali Rıza YILDIZ
   
   
Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Müdürü..................... Prof. Dr. Ufuk ŞEKİR
Teknik Bilimler M.Y.O Müdürü.......................... Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT
Sosyal Bilimler M.Y.O.Müdürü.......................... Dr. Öğr. Üyesi Fikri PALA
M.Kemalpaşa M.Y.O.Müdürü............................ Prof. Dr. İbrahim ÇAKMAK
Karacabey M.Y.O.Müdürü................................. Prof. Dr. Mustafa TAYAR
İnegöl M.Y.O.Müdürü......................................... Prof .Dr. Mürsel ALPER
İznik M.Y.O.Müdürü........................................... Doç.Dr. Hasan Basri ÖCALAN
Yenişehir İbrahim Orhan M.Y.O.Müdürü........... Prof. Dr. Mehmet SİNCİK
Orhangazi Y.Asil Çelik M.Y.O.Müdürü................ Prof. Dr. Birol TAŞ
Mennan Pasinli Atçılık M.Y.O.Müdürü............... Prof. Dr. R.Gözde ÖZALP
Gemlik Asım Kocabıyık M.Y.O.Müdürü............ Prof. Dr. Cumhur AYDINALP
Orhaneli Meslek Yüksekokulu Müdür V........... Prof. Dr. F. Ali ILDIR
Keles Meslek Yüksekokulu Müdürü................. Doç. Dr. Atilla AKPINAR
Harmancık Meslek Yüksekokulu Müdürü......... Prof. Dr. Halil ÜNAL
Büyük Orhan M.Y.O. Müdürü........................... Prof. Dr. Ruziye DAŞKIN
Ünv.Öğrenci Konseyi Başkanı........................  

 

Raportör..............................................................

 

Kemal DEMİREL