Lisansüstü
 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK ANASANAT DALI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
(Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar, Piyano ve Kompozisyon Sanat Dalları Kayıt-Kabul Koşulları)

 

Genel Koşullar

   • Sağlık durumu elverişli olmak,

   • İlan edilen süre içinde, aday kaydıyla ilgili işlemleri tamamlamak.

   • Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak.

    Özel Koşullar

   Adayların Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar, Piyano ve Kompozisyon Sanat Dallarında Yüksek Lisans Programı’na kabul edilmesinde;

    • Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar, Piyano ve Kompozisyon Sanat Dallarında Yüksek Lisans Programı’na başvuracak adayların Devlet Konservatuvarları veya Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin ilgili bölüm ya da sanat dalı lisans mezunu olması,

   • Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans Programı'na başvuracak adayların müzik alanına ilişkin (çalgı, kompozisyon, müzik eğitimi, müzikoloji vb.) herhangi bir lisans programı  mezunu olması

     • Lisans mezuniyet notunun en az 70 olması,

     • Giriş sınavında mülakat performanslarının en az 70 olması,

    • Giriş sınavında toplam 100 üzerinden 65 puan olması gerekir. Bu puan, sınav performans puanının %50'si,  mülakat puanının %25'i  ve lisans mezuniyet puanının %25'i alınarak oluşturulur.

    • Adaylar, performansa dayalı Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar ile Piyano Anasanat dallarındaki yüksek lisans programına kabul edilmek için aşağıdaki ölçütlere göre oluşturacakları performans programını (Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar Sanat dallarında sonat hariç, Piyano Sanat Dalı'nda çağdaş eser hariç) ezber olarak icra ederler. Diğer sanat dallarında ise alana özgü değerlendirmelerde birikimlerini gösterirler. Bu sınavda 100 üzerinden 70 puanın altında olan adaylar hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmazlar.

     • Mülakat performans programı, aşağıda her sanat dalına ve içerdiği çalgıya göre ayrı ayrı verilmiştir:

        Yaylı Çalgılar Sanat Dalı Mülakat Performans Programı

        Keman

 • Bir Paganini kapris veya bir etüt (Wieniawski ya da Vieuxtemps)
 • Bir konçertonun tamamı
 • Bir sonatın tamamı
 • J.S.Bach solo sonatlarından birinin 1. ve 2. bölümü veya ardışık üç bölümü veya re minör partitanın "Chaconne" bölümü

         Viyola

 • Bir etüt (Hermann, Vieux, Paganini, Stanicki, Palashko, Fuchs)
 • Bir konçertonun tamamı
 • Bir sonatın tamamı
 • J.S.Bach solo süitlerden birinin üç bölümü

        Viyolonsel

 • F.Dotzauer (4.kitap) veya D.Popper (4.kitap) den bir etüt.
 • Bir konçertonun tamamı
 • Bir sonatın tamamı
 • J.S.Bach solo süitlerden birinin üç bölümü

         Kontrabas

 • Bir etüt
 • Bir konçertonun tamamı
 • Bir sonatın tamamı
 • J.S.Bach solo süitlerden birinin üç bölümü

      Üfleme ve Vurma Çalgılar Sanat Dalı Mülakat Performans Programı

 • Bir etüt veya solo eser
 • Bir sonat
 • Bir konçerto
 • Bir romantik esersolo veya piyano eşlikli eser

       (Sınav programı üç farklı dönemden hazırlanmış olmalıdır.)

        Piyano Sanat Dalı Mülakat Performans Programı

 • Bir etüt
 • Bir Barok eser 
 • Bir klasik eser
 • Bir romantik eser
 • Bir çağdaş eser

        (Sonat, süit, konçerto ve benzeri fomda eserlerin tüm bölümleri hazırlanmış olmalıdır.) 

          Kompozisyon Sanat Dalı Mülakat Sınavı

          Adayların daha önce yaptıkları sanatsal çalışmalarına ilişkin belge ve kayıtların yer aldığı dosya sınav jürisi tarafından değerlendirilir. Ayrıca adaylar yazılı sınava da alınarak kompozisyon analiz yöntemleri, armoni, kontrpuan konularındaki birikimi değerlendirilir. 

         Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji Bilim Dalı Mülakat Sınavı

         Adaylardan yazılı sınavda Türk müziği teorisi, tarihi vb. konulara ilişkin sorulan sorularla aranacak birikimin yanısıra programla ilgili odaklandığı konuları veya yaptığı çalışmaları içeren bir kompoziyon da istenir.  Adayların sözlü sınavda ise hem performans becerileri hem de müzik kültürüne ilişkin birikimleri değerlendirilir.

 

Not :  •  Yaylı Çalgılar ile Üfleme ve Vurma Çalgılar Sanat Dalları için sınava girecek adaylar, Mülakat Performans Programını icra için korrepetitörlerini kendileri temin edeceklerdir.
          •  Sınav dönemlerinde ek bilgiler için 
http://sosyalbilimler.uludag.edu.tr  duyurular alanını tıklayınız.

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK ANASANAT DALI
SANATTA YETERLİK PROGRAMI
(Yaylı Çalgılar ve Piyano Sanat Dalları Kayıt-Kabul Koşulları)

   Genel Koşullar

   •  Sağlık durumu elverişli olmak,

   • İlan edilen süre içinde, aday kaydıyla ilgili işlemleri tamamlamak.

   • Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak.

    Özel Koşullar

    Adayların Yaylı Çalgılar ve Piyano Sanat Dallarında Sanatta Yeterlik programına kabul edilmesinde;

    • Devlet Konservatuvarları veya Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin ilgili bölüm ya da sanat dalı Yüksek Lisans mezunu olmak,

     • Bir yabancı dilde YDS için en az 55 veya benzer dil sınavlardan eşdeğer puan alması,

     • Yüksek Lisans mezuniyet notunun en az 75 olması,

     • Giriş sınavında mülakat performanslarının en az 70 olması,

    • Giriş sınavında toplam 100 üzerinden 70 puan olması gerekir. Bu puan, sınav performans puanının %50'si, mülakat puanının %25'i ve yüksek lisans mezuniyet puanının %25'i alınarak oluşturulur.

    • Adaylar, performansa dayalı Yaylı Çalgılar ve Piyano sanat dallarındaki sanatta yeterlik/doktora programına kabul edilmek için aşağıdaki ölçütlere göre oluşturacakları performans programını (Yaylı Çalgılar Sanat Dalı'nda sonat hariç, Piyano Sanat Dalı'nda çağdaş eser hariç) ezber olarak icra ederler. Bu sınavda 100 üzerinden 70 puanın altında olan adaylar hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmazlar.

      • Mülakat performans programı,  aşağıda her sanat dalına ve içerdiği çalgıya göre ayrı ayrı verilmiştir:

      Yaylı Çalgılar Sanat Dalı Mülakat Performans Programı

         Keman

 • Bir Paganini kapris
 • Bir konçertonun tamamı
 • L.van Beethoven İlkbahar Sonat'ın 1.bölümü
 • J.S.Bach solo sonat ve partitalardan biri (Re minör hariç)

        Viyola

 • Bir etütt (Hermann, Vieux, Hoffmeister, Stanicki, Palashko, Fuchs)
 • Bir konçertonun tamamı
 • Bir sonatın tamamı
 • J.S.Bach solo süitlerden birinin tamamı

        Viyolonsel

 • Servais veya A.Piatti'den bir caprice
 • Bir konçertonun tamamı
 • L.van Beethoven Op. 69 Sonatın ( veya eşdeğer bir sonatın ) 1.bölümü
 • J.S.Bach solo süitlerden BWV 1012 Re Major No:6'nın Prelüdü (veya bir suitin zıt karakterli iki bölümü)​

      Kontrabas

 • G.P. Telemann veya eşdeğer bir sonat.
 • J.S. Bach süit No:5 (Prelüd veya bir süitin zıt karakterli iki bölümü)
 • G.Bottesini Fantasie'sur la Sonnambula de Bellini (3. ve 4. çeşitlemeler)
 • G.Bottesini fa diyez minör konçerto (veya eşdeğer bir konçerto)

       Piyano Sanat Dalı Mülakat Performans Programı

 • Bir virtüöz etüt
 • Bir Barok eser
 • Bir klasik eser
 • Bir romantik eser
 • Bir çağdaş eser

        ​(Sonat, süit, konçerto ve benzeri fomda eserlerin tüm bölümleri hazırlanmış olmalıdır.)

Not : • Sınava girecek adaylar, Mülakat Performans Programını seslendirmek için korrepetitörlerini kendileri temin edeceklerdir.
         • Sınav dönemlerinde ek bilgiler için 
http://sosyalbilimler.uludag.edu.tr  duyurular alanını tıklayınız.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.267]