TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALI

PROGRAMLAR

 

 

Türk Müziği  Anasanat Dalı; lisans ve lisansüstü programlarla  eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Türk Müziği Anasanat Dalı lisans ve yüksek lisans programlara ait  ders bilgileri üniversite sayfasında sunulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

Prof.Dr. Özlem DOĞUŞ VARLI

Türk Müziği Anasanat Dalı Başkanı

Web:

E-Posta:

Telefon:

Avesis: https://avesis.uludag.edu.tr/ozlemvarli

İstanbul'da doğdu. 1998'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. 2003'de aynı kurumda Sosyal Bilimler Enstitüsü (MİAM)bünyesinde Müzik Anabilim Dalı Yüksek Lİsans Programı'nı bitirdi. 2008'de aynı enstitü içinde Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı'nda doktora çalışmalarını tamamladı. 2009'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak göreve gelen Varlı, 2013'de Doçent unvanını aldı. KTÜ'nda BAP kapsamında "Güney İngiltere Arşivlerindeki Türk Müziği Kaynaklarının Araştırılması ve Tesbiti"  konulu  bir yurt dışı projenin yürütücüsü olarak Oxford Üniversitesi'nde bulundu (post doktora). Bilimsel toplantılarda sunduğu geleneksel müziklerle ilgili bildirileri ve yayımlanmış makaleleri olan Varlı'nın "Voice of Women From Anatolia" isimli bir kitabı da bulunmaktadır. Halk müziği (vokal) icracısı olarak 9 albüm çalışmasının yanı sıra icracı veya koro şefi olarak konserler bermektedir. 2013 yılında Doçent, 2020 yılında Profesor unvanını alan Varlı, B.U.Ü Devlet Konservatuvarı Türk Müziği ASD öğretim üyesi olarak görevini yürütmektedir. 

Doç. Ersen VARLI

Web:

E-Posta:

Telefon:

Avesis: https://avesis.uludag.edu.tr/ersenvarli

1976'da Aşkale'de doğdu. 1998'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. 2006'da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Türk Halk Müziği Yüksek Lİsans Programı'nı bitirdi. Haliç Üniversitesi'nde halk müziği ve bağlama dersleri veren  Varlı, 2011'de bu üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Türk Müziği Anasanat Dalı sanatta yeterlik /doktora programını tamamladı. 2010'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olarak göreve başlayan Varlı, 2012'de Yardımcı Doçent unvanını aldı. KTÜ'nda BAP kapsamında "Güney İngiltere Arşivlerindeki Türk Müziği Kaynaklarının Araştırılması ve Tesbiti"  konulu (materyalin dijital ortama aktarılması) bir yurt dışı proje ileOxford Üniversitesi'nde bulundu (post doktora). Bilimsel toplantılarda sunduğu bildirileri olan ve bağlama icracısı olarak konserler veren   Varlı'nın 40 civarında da albüm çalışması bulunmaktadır.  2014'den itibaren B.U.Ü Devlet Konservatuvarı Türk Müziği ASD öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Varlı, 2016 yılında Doçent unvanını almıştır.

Doç.Dr. Ahmed TOHUMCU

Web:

E-Posta:

Telefon:

Avesis: https://avesis.uludag.edu.tr/atohumcu

1979'da Rinteln'de (Almanya) doğdu. 2002'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. 2006'da aynı kurumda Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Müzik (Türk Müziği) Yüksek Lİsans Programı'nı bitirdi. 2012'de aynı birimde Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı'nda doktora çalışmalarını tamamladı. 2006-2012 arasında İ.T.Ü.Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Tohumcu,  BAP kapsamında "Müziksel bellek: Balkan göçmenleri"  ve "Makam Müziği" konularında araştırmalara katıldı. Çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda geleneksel Türk müziği konusunda bildiriler sunan, festival, toplantı vb. organizasyonlarda ud icracısı olarak konserler veren Tohumcu, 2014 yılından itibaren B.U.Ü Devlet Konservatuvarı Türk Müziği ASD öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Tohumcu, 2017 yılında Doçent unvanını almıştır.. 

Doç.Dr. Erdem ÖZDEMİR

Web:

E-Posta:

Telefon:

Avesis: https://avesis.uludag.edu.tr/erdem

1980 yılında Sakarya'da doğdu. 2003'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. 2006'da Sakarya Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda Araştırma Görevlisi olarak göreve gelen Özdemir, 2008'de bu üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Folklor ve Müzikoloji Yüksek Lİsans Programı'nı bitirdi. 2013'de aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda (Halk Bilimi)  doktora çalışmalarını tamamladı, BAP kapsamında "Aşık müziği" konusunda bir araştırmaya da katıldı. Bağlama icracısı veya halk müziği koro şefi olarak çeşitli organizasyonlarda konserler veren Özdemir, 2018 yılında Doçent unvanını almış ve halen B.U.Ü Devlet Konservatuvarı Türk Müziği ASD öğretim üyesi olarak görevini yürütmektedir. 

Doç. Güniz ALKAÇ

Web:

E-Posta:

Telefon:

Avesis: https://avesis.uludag.edu.tr/gunizalkac

1991 senesinde başladığı İTÜ TMDK ‘ndan 2002 yılı Kompozisyon bölümünden mezun oldu. 2002- 2004 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu’nda istisna akitli kanun icracısı olarak görev aldı. 2003-2013 yılları arasında Haliç Üniversitesi Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak görev alıp kanun dersleri verdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde (Türk Müziği alanında) yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını tamamladı.  Bir çok grup ile yurt içi ve yurt dışı konserlerinde (Almanya, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Seul, Kanada, Amerika, Nijerya, Viyana, Lüksemburg, İtalya) görev aldı. 2020 yılında Doçent unvanını alan Alkaç, halen B.U.Ü Devlet Konservatuvarı Türk Müziği ASD öğretim üyesi olarak görevini yürütmektedir. 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [7.389]