Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Lisans

 

   DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS PROGRAMI

(Kayıt-Kabul Koşulları)

 

Genel Koşullar

   •  Sağlık durumu elverişli olmak,

  •  Tüm lise mezunlarından YGS testlerinin herhangi birinden, en az lisans öğrenimi için ilan edilen taban puanı veya daha fazla puanı almış olmak. (Konservatuvar bünyesinde bir liseyi bitirenlerden YGS puan şartı aranmaz.)

   •  İlan edilen süre içinde, aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak,

   •  Rektörlükçe ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak.

    Özel Koşullar

    • Başvuru sırasında;

     - Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar ile Piyano Anasanat dalları için 20 yaşından büyük olmamak (Hesaplamada ay ve gün dikkate alınmaz. Devlet Konservatuvarları bünyesindeki bir  liseyi bitirdikten sonra öğrenimine iki yıldan fazla ara vermemiş olanlarda bu şart aranmaz.),

     - Türk Müziği Anasanat Dalı'na başvuru için 25 yaşından büyük olmamak. (Hesaplamada ay ve gün dikkate alınmaz.)

    • Giriş sınavının 1. aşamasında (Baraj Sınavı); adayların müzikal duyuş, kavrayış ve hafızasını, fizik yapısını, temel bilgi ve becerilerini belirlemek üzere sınav komisyonu tarafından yapılacak testlerde başarılı olmak. (Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar ile Piyano Anasanat dallarında; genel müzik kültürü, temel müzik teorisi, nota/solfej okuma, dikte yazma vb. konularda M.S.S. Lisesi mezunlarının sahip olduğu birikim aranır.) Orta öğrenimlerini Konservatuvarda başarıyla tamamlayanlar baraj sınavından muaf tutulurlar.

     • Giriş sınavının 2. aşamasında (Kesin Kabul Sınavı);

    - Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar ile Piyano Anasanat Dallarında başvurulan  sanat dalına ilişkin Devlet Konservatuvarı M.S.S. Lisesi müfredat programını bitirmiş olmak, (lise son sınıf) mezuniyet programını* seslendirerek lisans programlarına kabul edilebilmek için yeterli performansı sergilemek.

    - Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı'na  başvurularda bu dal için gerekli olan temel bilgi ve becerilere sahip olmak  ve lisans programına kabul edilmek için kompozisyon yazmaya yatkınlığının veya yaratıcılığının  belirlenmesi amacıyla yapılacak uygulamalı ve teorik testlerde başarılı olmak. Adayın önceden hazırladığı kompozisyonlarını partitür üzerinde göstermesi ve ardından seslendirmesi veya kayıttan dinletmesi istenir. (Bu tür çalışma/çalışmalar sunmak, programa kabul edilmede tercih sebebidir.)

    - Türk Müziği Anasanat Dalı için gerekli olan temel bilgi ve becerilere sahip olmak ve ve bu amaçla yapılacak uygulamalı ve teorik testlerde başarılı olmak. (Bir parçayı sesi ile veya -biliyorsa- çalgısı ile seslendirmek de bu aşamada değerlendirilmektedir.)

   • Yapılacak mülakatta, müzik eğitimi ve mesleğinin gerektirdiği özellikler açısından (yapısal, ruhsal, zihinsel vb.) olumlu bir izlenim bırakmış olmak,

   • 1. ve 2. aşama sınavlarında başarı notu yüz (100) üzerinden (70) yetmiş puandır. Başarılı olan adaylar puan durumuna göre anasanat dalları itibariyle sıraya konulurlar. Yetmiş (70) puandan az alanlar hiçbir şekilde sıralamaya giremezler. (Kontenjan açığı kalsa bile kesin kayıtları yapılmaz). Yetmiş ve daha yüksek puan alanlar yedek listeye girerler. Kontenjan açığı kaldığı takdirde bu adayların da kayıtları yapılır.

NOT: Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ile Türk Müziği Anasanat Dallarına giriş yetenek sınavları sonunda başarılı olan ancak müzik birikimi bu programlarda lisans öğrenimi görmeye hazır olmayan öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimine alınırlar. (Hazırlık sınıfı muafiyet sınavları giriş sınavlarını izleyen üç gün içinde yapılır.)

   _______________

Anasanat Dallarına göre Lise Devresi (performans) programları aşağıdaki ölçütlere göre oluşturulmaktadır. (Programda yer alan eserler sonat hariç - piyano sanat dalında tamamı - ezbere seslendirilir.)

               1 - Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı (Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrabas)

 • Üç etüt (biri çift sesli)
 • Konçerto
 • Sonat
 • J.S.Bach
 • Zorunlu eser (Onbeş gün önce verilir)

              2 - Üfleme ve Vurma Çalgılar ASD (Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet, Trombon, Vurma Çalgılar

         Üfleme Çalgılar                                                                 Vurma Çalgılar

 • Iki etüt                                        •  Trampet için etüt ve parçalar
 • Sonat                                         •  Silofon için iki parça
 • Konçerto                                    •  Timpani için parçalar
 • Zorunlu eser                              •  Komple(Örneğin; M.Miller prelüd)                                                                                 (Onbeş gün önce verilir)            • Zorunlu eser

3- Piyano Anasanat Dalı

 • Etüt
 • J.S.Bach
 • Sonat
 • Romantik eser
 • Çağdaş eser
 • Türk eseri
 • Zorunlu eser (Onbeş gün önce verilir)

  BAŞVURU FORMU

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Görükle Yerleşkesi 16059 NİLÜFER-BURSA / 0 224 294 27 00