Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Lise

                                                                      

BURSA U.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ

Sanatçı yetiştirmeye yönelik nitelikli bir yükseköğretim programının amacına ulaşabilmesi için kuşkusuz öğrencilerin yeterlik ve birikiminin önemi büyüktür. Bu nedenle erken yaşlardan başlayarak köklü bir eğitimin verilmesi gerekir.

Bu amaçla verilecek hazırlık eğitimini sağlamak üzere, Devlet Konservatuvarı içinde 1998’de kurulan İlköğretim Okulu’nun devamı olarak 2001’de lise devresi faaliyete geçmiştir. Böylece, ilköğretim seviyesinde kazandırılan temel birikim üzerine daha ayrıntılı mesleki eğitim verilen lise programları, (MEB tarafından onaylanarak) uygulamaya konmuştur. Mesleki eğitim yanında genel eğitimin de sunulduğu Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’ni bitiren öğrenciler, Devlet Konservatuvarları lisans programlarının yanı sıra başta müzik alanıyla ilgili diğer lisans programları olmak üzere yükseköğretim kurumlarında eğitimlerini sürdürme hakkına da sahiptirler.

Lise devresi öğrencilerinin sanat dallarındaki eğitimleri Bursa U.Ü.Devlet Konservatuvarı öğretim kadrosu tarafından yapılmakta, alanlarında ülke çapında ve uluslararası düzeyde başarılar kazanmış sanatçıların misafir eğitmenlikleriyle de desteklenmektedir. Kültür dersleri ise üniversitemizin alanlarında birikimi ve deneyimi olan öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir.

Toplu dersler; 10-15 kişilik sınıflarla, eğitim-öğretime uygun dersliklerde, bireysel dersler ve çalışmalar ise elverişli ve sağlıklı odalarda yürütülmektedir. Kuruluşundan itibaren çeşitli müziksel etkinlikler içinde adını duyuran sanatçı adaylarını yetiştiren Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi, lisans düzeyindeki eğitim için her yönüyle donanımlı öğrenciler hazırlama işlevini yerine getirmektedir. Halen tam zamanlı olarak sürdürülen dört yıllık lisede eğitim, Müzik Bölümü içindeki üç Anasanat Dalı’nı kapsamaktadır:

- Yaylı Çalgılar Aanasanat Dalı (keman, viyola, viyolonsel, kontrabas)

- Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı (flüt, klarinet, obua, fagot, korno, trompet, trombon ve vurmalılar) 

- Piyano Anasanat Dalı (piyano, arp)

Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nde öğrenim görmek için gerekli koşullar Kayıt-Kabul kısmında açıklanmıştır.

 

 

E K :

Lise Devresi ders çizelgesi

 

ÇİZELGELERİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1- Bağımsız Çalışma, öğrencinin Sanat Dalı öğretim elemanları kontrolünde yapılır. Ayda bir Anasanat Dalı (ASD) Başkanlığına rapor edilir. Not verilmez. 

2- Her çizelgede bulunan (*) ve (**)  dersler yılsonu başarı ortalamasıyla başarılı sayılmayacak derslerdir. Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre değerlendirilir. 

3- Seçmeli derslerin bazılarının haftalık ders saati sayıları sınıflara göre seçenekli olarak  belirtilmiştir. Öğrenciler bu dersleri, haftalık ders saati sayılarını belirterek seçebileceklerdir. 

4- Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen ve uygulanmakta olan öğretim programları uygulanır.

 

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Görükle Yerleşkesi 16059 NİLÜFER-BURSA / 0 224 294 27 00