Prof.Dr. Asım OLGUN (Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı)

0 (224) 294 28 63          asimolgun@uludag.edu.tr          AVESİS

 

AKADEMİK GEÇMİŞ

  Lisans (BSc) 1986                   : Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Kimya Bölümü, İSTANBUL           

  Yüksek Lisans (MSc) 1990    : Marmara Üniversitesi,, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, İSTANBUL                                     

  Doktora (PhD)1993- 1998       : UNIVERSITY OF SUSSEX, Kimya Bölümü, Brighton/ İNGİLTERE

  1998 –2005                               :Yardımcı Doçent. Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Kimya Bölümü, KÜTAHYA                                                      

  2005 – 2010                              :Doçent. Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, KÜTAHYA                                                    

  2010 - 2016                               :Profesör. Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, KÜTAHYA                                                   

  2016-                                        :Profesör. Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, BURSA
                                                    

YÖNETİM GÖREVLERİ

İdari Görevleri

Dumlupınar Üniversitesi,  Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

Dumlupınar Üniversitesi,  Dış İlişkiler Koordinatörlüğü.

Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanlığı

Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dekan Yardımcılığı

Dumlupınar Üniversitesi, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı

Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

Dumlupınar Üniversitesi,  Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği.

Dumlupınar Üniversitesi,  Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği.

Dumlupınar Üniversitesi,  Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

Dumlupınar Üniversitesi,  Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

Dumlupınar Üniversitesi,  Simav Teknik Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

Dumlupınar Üniversitesi, Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı Başkanlığı

ARAŞTIRMA ALANLARI

Çimento kimyası, Atıkların değerlendirilmesi 

LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIĞI

Yüksek lisans tez danışmanlıkları

 1. Yaşar AYHAN., “Bor Endüstri Atıklarının Seramik Üretiminde Kullanımı”, 2002.
 2. Bülent ZEYBEK, “Kolemanit atığı katkılı portland çimentoların mekanik özellikleri üzerine alkali sülfatların etkisinin incelenmesi”, 2003
 3. Bengü ERTAN, “Borlu çimentoların üretilmesi ve teknik özellikleri üzerine melasın etkisinin incelenmesi”,2003.
 4. Necip ATAR, Suda çözünen polimerlerin çimento ve beton özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi, 2006.
 5. YASEMİN KALAFAT, Bazı organik maddelerin ve suda çözünen polimerlerin duvar karosu üzerine fizikokimyasal etkisinin incelenmesi, 2005.
 6. İSMAİL AKÇAGÖZ, Kolemanit atığı katkılı portland çimentoların mekanik özellikleri üzerine alkali tuzların etkisinin incelenmesi, 2004.
 7. Zeki TUNÇ, Bor endustri atıklarının tuğla ve kremit üretiminde kullanılması, 2003.
 8. Osman AYKOÇ, Sulu Çözeltilerden ağır metallerin uzaklaştırılması, 2009.
 9. Erhan YERLİKAYA, Atık Sulardan nikel  (II) ve kurşun (II) iyonlarının adsorpsiyon metoduyla uzaklaştırılması, 2008.
 10. Gülçin KARAKAYA,  Atık sulardan bakır (II) ve kobalt (II) iyonlarının adsorpsiyon metoduyla uzaklaştırılması, 2008.
 11. ABDULLAH TOKU, Bor mineralleri zenginleştirme prosesi atıklarının, ağır metallerin sulu çözeltilerden uzaklaştırılmasında kullanılabilirliğinin araştırılması, 2013.
 12. HALİL İBRAHİM DEMİR, Sulu çözeltilerden bazik tekstil boyarmaddelerin giderilmesi, 2013..

Doktora tez danışmanlıkları

 1. Necip ATAR, “sulu çözeltiden anyonik tekstil boyar rmaddelerin, fosfatin ve nitratin bor endüstri atiği kullanarak kesikli ve sürekli sistemlerde adsorpsiyonu”, Dumlupınar Üniversitesi, 2012

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

* Vinod Kumar Gupta, Shilpi Agarwal, Asim Olgun, Halil İbrahim Demir, Mehmet Lütfi Yola, Necip Atar, Adsorptive properties of molasses modified boron enrichment waste based nano clay for removal of basic dyes, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Volume 34, 25 February 2016, Pages 244-249.

*Necip ATAR, Tanju EREN, Mehmet Lütfi YOLA,Hasan Karimi Maleh, Alper Tolga ÇOLAK, Asim OLGUN, Facile and green fabrication of silver nanoparticles on polyoxometalate for Li-ion battery Ionics, 21, 2193-2199, 2015.

   *Asim Olgun, Necip Atar, Shaobin Wang, Batch and column studies of phosphate and nitrate adsorption on waste solids containing boron impurity, Chemical Engineering Journal, Volume 222, 15 April 2013, Pages 108–119

     *Ersoy, B.Dikmen, S.Uygunoglu, T.http://www.scopus.com/static/images/s.gif , Içduygu, M.G.Kavas, T.Olgun, A.  , Effect of mixing water types on the timedependent zeta potential of portland cement paste, Science and Engineering of Composite Materials, Volume 20, Issue 3, August 2013, Pages 285-292

      *Ferdağ Çolak Asim Olgun, Necip Atar, Demet Yazıcıoğlu, Heavy metal resistances and biosorptive behaviors ofPaenibacillus polymyxa: Batch and column studies, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Volume 19, Issue 3, 25 May 2013, Pages 863–869.

     *Asim Olgun, Necip Atar, Equilibrium, thermodynamic and kinetic studies for the adsorption of lead (II) and nickel (II) onto clay mixture containing boron impurity, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Volume 18, Issue 5, 25 September 2012, Pages 1751–1757.

     *Bilgen, N.Olgun, A., Chemical and mineralogical characterization of archaeological building materials from Seyitömer Höyük, Kütahya, Turkey, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Volume 12, Issue 1, 2012, Pages 1-9.

   *Necip Atar, Asim Olgun, Shaobin Wang, Adsorption of cadmium (II) and zinc (II) on boron enrichment process waste in aqueous solutions: Batch and fixed-bed system studies, Chemical Engineering Journal, Volume 192, 1 June 2012, Pages 1–7.

   *Ferdağ Çolak, Necip Atar, Demet Yazıcıoğlu, Asim Olgun, “Biosorption of lead from aqueous solutions by Bacillus strains possessingheavy-metal resistance”, Chemical Engineering Journal 173 (2011) 422– 428.

 *Necip Atar, Shaobin Wang, Asim Olgun, Shaomin Liu, “Adsorption of anionic dyes on boron industry waste in single and binary solutions using batch and fixed-bed systems”, Journal of Chemical Engineering Data 56, (2011 )508–516.

 *Asim Olgun, Necip Atar, “Removal of copper and cobalt from aqueous solution onto waste containing boron impurity”, Chemical Engineering Journal 167 (2011) 140–147.

  *A. Tolga Colak, Ferdag Colak, Necip Atar, Asim Olgun, “Synthesis, Spectral, Thermal Analysis, Biological Activity and Kinetic Studies of Copper(II)-Pyridine-2,5-dicarboxylate Complexes with 2-Aminomethylpyridine and 8-Hydroxyquinoline”, Acta Chimica Slovenica, 57, 1, 212-221, 2010.

 *Cengiz Yenikaya, Emrah Atar, Asim Olgun, Necip Atar, Semra Ilhan, Ferdag Colak, Biosorption study of anionic dyes from aqueous solutions using Bacillus amyloliquefaciens, Eng. Life Sci., 10, (3), 233–241, 2010.

  *Asim Olgun, Necip Atar, Equilibrium and kinetic adsorption study of Basic Yellow 28 and Basic Red 46 by a boron industry waste, Journal of Hazardous Materials, 161: 1, (15) 148-156, 2009.

 *Necip Atar, Asim Olgun, Ferdag Colak, Thermodynamic, Equilibrium and Kinetic Study of the Biosorption of Basic Blue 41 using Bacillus macerans, Engineering In Life Sciences, 8 (5) 499-506, 2008.

*Necip Atar, Asim Olgun, Removal of basic and acid dyes from aqueous solutions by a waste containing boron impurity, Desalination 249 (2009) 109–115.

*Ferdağ Çolak, Necip Atar, Asim Olgun, Biosorption of acidic dyes from aqueous solution by Panibacillus macerans: Kinetic, thermodynamic and equilibrium studies, Chemical Engineering Journal, 150 (2009) 122–130.

*Asim Olgun, Necip Atar, Vural Butun, Yunus Erdogan, Effect of DMA-MMA diblock copolymer on the properties of Portland and composite cement, Cement & Concrete Composites 30 (2008) 334–346.

*Kavas T, Olgun A, Properties of cement and mortar incorporating marble dust and crushed brick, Ceramics-Silikaty, 52 (2008) 24-28.

*Necip Atar, Asim Olgun, Removal of acid blue 062 on aqueous solution using calcinated colemanite ore waste, Journal of Hazardous Materials 146 (2007) 171–179.

*Yilmaz B, Olgun A, Studies on cement and mortar containing low-calcium fly ash, limestone, and dolomitic limestone, Cement & Concrete Composites, 30  (2008) (3) 194-201.

*A. Olgun, T. Kavas, Y. Erdogan and G. Once, Physico-Chemical characteristics of chemically activated cement containing boron, Building and Environment, Volume 42 (2007) 2384-2395.

*T. Kavas, A. Olgun, Y. Erdoğan, G. Once, The effect of Pectin on the physcochemical and mechanical properties of cement containing boron, Building and Environment, 42 (2007) 1803-1809.

*T. Kavas, A. Olgun, Y. Erdogan, “ Setting and hardening of borogypsum- Portland cement clinker-fly ash blends, Studies on effects of molasses on properties of mortar containing borogypsum,  Cement and Concrete Research, 35 (2005) 711-718.

*A.Olgun, Y. Erdogan, Y. Ayhan, B. Zeybek, “Development of ceramic tiles from coal fly ash and tincal ore waste”, Ceramic International, 31 (2005) 153-158.

*Reply to discussion by A. Demirbas of the paper “Inluence of natural pozzolan, colemanite ore waste, bottom ash, and fly ash on the properties of cement” by Ş. Targan, A. Olgun, Y. Erdoğan, V. Sevinç, Cement and Concrete Research, 34 (2004) 1951.

*Targan Ş, Olgun A, Erdogan Y, Sevinc V,  “Influence of natural pozzolan, colemanite ore waste, bottom ash, and fly ash on the properties of Portland cement”, 33 (2003) 1175-1182.

* Mustafa Cengiz, Zafer Bardakcı, Yunus Erdoğan, Asim Olgun, Analysis of fatty acids obtained from the fruit of vitex agnus-castus, International Journal of Chemistry, 13 (2003) 127-131.

*Kula I, Olgun A, Sevinc V, Erdogan Y,  “An investigation on the use of tincal ore waste, fly ash and coal bottom ash as Portland cement replacement materials”, Cement and Concrete Research, vol., 32, 227-232 (2002).

*Targan Ş, Olgun A, Erdogan Y, Sevinc V, “Effects of Supplementary Cementing Materials on the Properties of Cement and Concrete”, Cement and Concrete Research, vol. 32, 1551-1558  (2002).

*Kula I, Olgun A, Erdogan Y, Sevinc V, “Effects of colemanite waste, coal bottom ash, and fly ash on the properties of cement” Cement and Concrete Research, vol., 31, 491-494 (2001).

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

*B. Zeybek, A. OLGUN, Y.Erdoğan, Tinkal konsantratör atığı içeren çimentoya bazı polimer ve alkali tuzların etkisi, DPU Fen bilimleri Enstitüsü dergisi, sayı 6, 2004

*A. OLGUN, Y.Erdoğan, Etibor borik asit işletmesi atıklarının seramik endüstrisinde kullanımı, DPU Fen bilimleri Enstitüsü dergisi, sayı 2, 2001.

* Servet Aşkın, A. OLGUN, Y.Erdoğan, Bor atıklarının tuğla üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması. DPU Fen bilimleri Enstitüsü dergisi, özel sayı, 2002.

Asım OLGUN, Hikmet SAVCI, Seramik mamullerinde hızlı ve yavaş pişirme özelliklerinin incelenmesi, Marmara Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü dergisi, sayı 7, 1990.

KONGRELER

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Asim Olgun, Mehmet L. Yola, Tanju Eren, Alper T. Colak, Necip Atar, Silver Nanoparticles Decorated Polyoxometalate Nanocomposite as an Ultrahigh Capacity Anode Material for Lithium Ion Battery, XII International Conference on Nanostructured Materials, (Nano 2014), July 13-18, 2014, Moscow, Russia
 2. Necip Atar, Haslet Ekşi, İlknur Üstündağ, Asım Olgun, Zafer Üstündağ, Ali Osman Solak, Ru@Au Bimetallic Nanoparticle Involved Alginate Beads, 11-15 December 2011, Hawaii, USA.
 3. Necip Atar, Zeynep Durgun, Haslet Ekşi, İlknur Üstündağ, Asım Olgun, Zafer Üstündağ, Ali Osman Solak, Adequacy of Spectroscopic Characterization of Electrochemically Grafted Nanofilms, 11-15 December 2011, Hawaii, USA.
 4. Necip Atar, İlknur Üstündağ, Remziye Güzel, Mustafa Oğuzhan Çağlayan, Asım Olgun, Zafer Üstündağ, Ali Osman Solak, Formation of cysteine, zwitterionic amino acid, terminated monolayers on polycrystalline tin surface via nanoparticle junction, The 1st International Symposium on Colloids and Materials, 8-11 May, 2011, Amsterdam, Netherlands.
 5. Necip ATAR, Asım Olgun, Shaobin Wang, Adsorption of Cadmium (II) and Zinc (II) on Boron Industry Waste from Aqueous Solution: Batch and Fixed-bed System Studies, The 1st International Symposium on Colloids and Materials, 8-11 May, 2011, Amsterdam, Netherlands.
 6. T. Kavas, M. E. Akbulut, B. Ersoy, A. Olgun, Ö. Arıöz, A. Türk, B. Karasu, Charecterization of clay wastes containing borax and effects on the pure  silicate phases of OPC clinker, SERES09 I. International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress (SERES'09), Eskişehir, 2009, Turkey.
 7. Necip ATAR, Asım Olgun, Ferdağ Colak, Thermodynamic, Equilibrium and Kinetic Study of the Biosorption of Basic Blue 41 using Bacillus macerans, 2nd International Symposium on Biothermodynamics, February 21-22, in Frankfurt am Main-Germany 2008.
 8. Asım Olgun, Necip ATAR, “Utilization of industrial wastes containing boron in cement industry”, Capacity building in environment-related issues:Recovery and recycling of construction materials, FORGEA International TWAS, No:2 , 22 January -3 February, Cagliari, Italy, 2007.
 9. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Necip Atar, Orhan Murat Kalfa, “An
  Investıgatıon On The Effect Of Potassıum Sulphate Salt On The Mechanıcal Propertıes Of Colemanıte Concentrator Waste Blended Portland Cement”, II. Uluslar arası Bor Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
 10. Ferda Özmal,  Yunus Erdoğan,  Asım Olgun, Bülent Zeybek, “Utılızatıon Of Boron Industry Wastes, Fly Ash, Bottom Ash And Alunıte Mıneral In Cement Productıon As An Addıtıve Materıal”, II. Uluslar arası Bor Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
 11. Ş. Targan, Y. Erdoğan, A. Olgun, B. Zeybek,V. Sevinç, “Kula curufu, Bentonite ve Kolemait atıklarının Çimento üretiminde değerlendirilmesi”,Proc. 1st Int. Boron Symposium, Vol. I, 251-266, 3-4 Ekim 2002, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Turkey.
 12. İ. Kula, Y. Erdoğan, A. Olgun, O.M. Kalfa,V. Sevinç, “Effects of Colemanite Waste, Coal bottom Ash, and fly ash on the properties of Cement” Proc. 1st Int. Boron Symposium, Vol. I, 193-197, 3-4 Ekim 2002, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Turkey.
 13. A. Olgun, Y. Erdoğan, ve C. Yenikaya (1999) “ Utilisation of the waste material of Etibank Bandırma Boric Acid Factory as a Glaze raw material” Ist International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. Pyramidata ;(1999), pp: 548, Kütahya, Türkiye.
 14. H. Nebiler, Y. Erdoğan, A. Olgun, ve C. Yenikaya (1999) “The effects of Boron in Vineyard” Ist       International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. Pyramidata ;(1999), pp: 401, Kütahya, Türkiye.

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1.  Çağrı Yüce, Ferdağ ÇOLAK, Asim OLGUN, Bacillius megaterium’dan elde edilen PHB(Poly-B-Hidroksibutirat) ile CR 6+ iyonunun giderilmesi,ekoloji 2015 Sempozyumu, 06-09 Mayıs 2015, Sinop.
 2. Tanju Eren, Mehmet Lütfi Yola, Necip Atar, Asim OLGUN, Photocatalytic degradatiiğn of reactive dyes using a high efficient photocatalyst based on TiO2 involved boron waste, IV Fiziksel Kimya Kongresi, Denizli 2014.
 3.  Asim OLGUN, Alper TOLGA ÇOLAK, An investigation on the use of chemically activated boron waste as an adsorbent for the removal of dy impurity in waste water, IV Fiziksel Kimya Kongresi, Denizli 2014.
 4. Zafer Üstündağ, Necip Atar, Asım Olgun, Ali Osman Solak, Elektrokimyasal Yöntemlerle Elde Edilen Nanofilmler İçin Spektroskopik Karakterizasyon Tekniklerinin Geliştirilmesi, USK, Side Antalya, 2011.
 5. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Necip Atar, Çiğdem Ömeroğlu, “Türkiye Bor
  Kaynaklarının Önemi ve Değerlendirilmesi” II. Ulusal Enerji Sempozyumu, Muğla, 2006.
 6. Necip Atar, Asım Olgun, Yunus Erdoğan, , Nurgün Büyükkıdan, Orhan Murat Kalfa, “Kütahya Seyitömer Uçucu Külü Üzerine Bazı Ağır Metallerin Adsorbsiyonunun İncelenmesi”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi, Kuşadası, 2005.
 7. Necip Atar, Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Ferda Özmal, M. Selçuk Erdoğan, “Sulu Çözeltiden Vanadyumun Farklı Kül İçerikli Puzolonik Maddeleri İle Adsorbsiyonun İncelenmesi” , XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi,  Kuşadası, 2005.
 8. Necip Atar, Asım Olgun, Yunus Erdoğan, Vural Bütün, Ferda Özmal, M. Selçuk Erdoğan “Suda Çözünen Polimerlerin Çimento Ve Beton Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi,  Kuşadası, 2005.
 9. Necip Atar, Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Orhan Murat Kalfa, Çiğdem Ömeroğlu “Alünit Mineralindeki Eser Elementlerin ICP-OES Spektrometresi İle Tayini”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi,  Ege Üniversitesi,  Kuşadası, 2005.
 10. F. Özmal, Y. Erdoğan, A. Olgun, N. Atar, İ. Kula, M.S. Erdoğan, O.M. Kalfa, Bor endüstri atıkları, uçucu kül ve alunit içeren çimentoların fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin incelenmesi, I.Ulusal Bor Çalıştayı, 28-29 Nisan 2005, Ankara.
 11. T. Kavas, G. Önce, A. Olgun, Y. Erdoğan, Kolemanit katkılı PÇ üretiminde priz hızlandırıcı olarak bazı organik katkı malzemesinin kullanılabilirliği, I.Ulusal Bor Çalıştayı, 28-29 Nisan 2005, Ankara.
 12. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Nurgün Büyükkıdan, Necip Atar, Bülent 
  Zeybek, Orhan Murat Kalfa, Zafer Üstündağ, “Kütahya Gümüşköy Gümüş
  Cevherlerinde ICP-OES Spektrometresiyle Değerli Metallerin Tayini”, 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye.
 13. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Cengiz Yenikaya, Necip Atar, Bülent Zeybek,  
  Orhan Murat Kalfa,  “Denizli İli Babadağ İlçesi Kaynak Sularının ICP-OES
  Spektrometresi İle İncelenmesi”, 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye.
 14. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Necip Atar, Zafer Üstündağ, Bülent Zeybek
  Orhan Murat Kalfa, “Sulu Çözeltiden Kurşunun Kula Cürufu İle Adsorpsiyonun
  İncelenmesi”, 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye.
 15. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Necip Atar, Zafer Üstündağ, Bülent Zeybek 
  Orhan Murat Kalfa, “Sulu Çözeltiden Vanadyumun Kula Cürufu İle Adsorpsiyonun İncelenmesi”, 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye.
 16. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Necip Atar, Zafer Üstündağ, Bülent Zeybek
  Orhan Murat Kalfa, “Sulu Çözeltiden Palladyumun Kula Cürufu İle Adsorpsiyonun incelenmesi”, 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye.
 17. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Necip Atar, Zafer Üstündağ, Bülent Zeybek 
  Orhan Murat Kalfa, “Sulu Çözeltiden Kurşunun Bentonit İle Adsorpsiyonun İncelenmesi”, 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye.
 18. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Necip Atar, Zafer Üstündağ, Bülent Zeybek
  Orhan Murat Kalfa, “Sulu Çözeltiden Vanadyumun Bentonit ile Adsorpsiyonun İncelenmesi”, 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye
 19. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Necip Atar, Zafer Üstündağ, Bülent Zeybek
  Orhan Murat Kalfa, “Sulu Çözeltiden Paladyumun Bentonit İle Adsorpsiyonun
  İncelenmesi”, 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye.
 20. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Cengiz Yenikaya, Necip Atar, Bülent Zeybek,
  Orhan Murat Kalfa, Ferda Özmal, “Denizli-Pamukkale “Kırmızı Su” Yunun ICP-OES Spektrometresi İle İncelenmesi”, 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye.
 21. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Cengiz Yenikaya, Necip Atar, Bülent Zeybek,
  Orhan Murat Kalfa, “Uçucu Kül, Taban Külü Atıklarının Ve Alünit Mineralinin Çimento Üretiminde Değerlendirilmesi”, 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye.
 22. O.M. Kalfa, Z. Üstündağ, Y. Erdoğan, A. Olgun, Sulu çözeltiden vanadyumun Seyitömer Termik Santrali uçucu kül ve yüksek fırın cürüfu ile adsorpsiyonunun incelenmesi, XVII Ulusal Kimya Sempozyumu, 8-11 Eylül 2003, İstanbul.
 23. Z. Üstündağ, O.M. Kalfa,  Y. Erdoğan, A. Olgun, Sulu çözeltiden palladyumun Seyitömer Termik Santrali uçucu kül ve yüksek fırın cürüfu ile adsorpsiyonunun incelenmesi, XVII Ulusal Kimya Sempozyumu, 8-11 Eylül 2003, İstanbul.
 24. Z. Üstündağ, O.M. Kalfa,  Y. Erdoğan, A. Olgun, Sulu çözeltiden kurşunun Seyitömer Termik Santrali uçucu kül ve yüksek fırın cürüfu ile adsorpsiyonunun incelenmesi, XVII Ulusal Kimya Sempozyumu, 8-11 Eylül 2003, İstanbul.
 25. Z. Üstündağ, M. Yaman, Y. Erdoğan, A. Olgun, Gümüşköy Gümüş cevherlerinin XRF metoduyla Analizi, XVII Ulusal Kimya Sempozyumu, 8-11 Eylül 2003, İstanbul.
 26. M. Yaman, Z. Üstündağ, Y. Erdoğan, A. Olgun, Gümüşköy Gümüş cevherlerinde bulunan bazı elementlerin AAS yöntemiyle tayin edilmesi, XVII Ulusal Kimya Sempozyumu, 8-11 Eylül 2003, İstanbul.
 27. Z. Üstündağ, M. Yaman, M. Ş. Dündar, Y. Erdoğan, A. Olgun, Gümüşköy Gümüş cevherlerinde ve atık havuzunda AAS metoduyla vanadyum analizeri, XVII Ulusal Kimya Sempozyumu, 8-11 Eylül 2003, İstanbul.
 28. Z. Üstündağ, M. Yaman, Y. Erdoğan, A. Olgun, Kütahya Gümüşköy Gümüş cevherlerinde AAS metoduyla Gümüş analizleri, XVII Ulusal Kimya Sempozyumu, 8-11 Eylül 2003, İstanbul.
 29. Y. Erdoğan, A. Olgun, Z. Üstündağ, F. Özmal, “Barit minerallerinden yüksek saflıkta baryum sülfat eldesi, XVI Ulusal Kimya Sempozyumu, Konya, Türkiye, 859, 2002.
 30. Cengiz Yenikaya, Asude Ateş, Asım Olgun, Mirali Alosman, Burhan Sümer, Ceyran Ahmedova, “Yeni yöntemle siyanürlü gölet atık suyunun değerlendirilmesi tekniği” 2000 GAP Çevre Kongresi, 759-764, 16-18 Ekim, Şanlı Urfa, 2000.
 31. S. Aşkın, Y. Erdoğan, C. Yenikaya, A. Olgun “Bor Endüstri Atıklarının Tuğla Üretiminde Kullanılması” XIII Ulusal Kimya Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 277, 1999.
 32. A. Olgun, A. Abdullayev, M.A. Seyfettinoğlu, H.M. Binnetova, M. Türkyılmaz, “Mazı Dağı fosfat kayasından Fosforik Asit ve Amofos Üretim Teknolojisi, XIII Ulusal Kimya Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 456, 1999.

PROJELER

 1. Bor atıklarının modifiye adsorban malzemelerin üretilmesi ve tekstil boyar madde adsorpsiyonunda kullanımının araştırılması, 2014-03, Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Proje Birimi, Proje Yöneticisi.
 2. Kırka Bor Atıklarının Normal Portland Çimentosu Üretiminde Hammadde Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, TÜBİTAK MAG Projesi (İkili ve Çoklu İlişkiler; Türkiye (TÜBİTAK)-Yunanistan (GSTR)), 105M330,  Araştırmacı.
 3. Bor İçerikli Atıkların Çimentonun Hidratasyonuna Etkisi ve Çimentoda Kullanılabilirliği, TÜBİTAK MAG Projesi, 107M087, Araştırmacı.
 4. Asım Olgun, Necip ATAR, Sulu Çözeltiden Kalsine Edilmiş Kolemanit Konsantratör Atığı Üzerine Asit Mavisi 2RF  Boyasının Adsorpsiyonu, Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Proje Birimi, 2008. Proje Yöneticisi.
 5. Ferdağ Çolak, Asım Olgun, Necip ATAR, Sulu Çözeltiden Tekstil Boyar Maddelerin Paenibacillus macerans Üzerine Biyosorbsiyonu, Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Proje Birimi, 2009, Araştırmacı.
 6. Ferdağ Çolak, Asım Olgun, Necip ATAR, Çeşitli Topraklardan İzole Edilen Endospor Oluşturan Basiller’in İdentifikasyonu, Ağır Metallere Toleranslılığı ve Sulu Çözeltiden Kurşun (Pb+2) Ağır Metalinin Mikroorganizma Üzerine Biyosorbsiyonu, Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Proje Birimi,  2011, Araştırmacı.
 7. Asım Olgun, Ferdağ Çolak,  Necip ATAR, Sulu Çözeltiden Ağır Metallerin (Ni+2 ve Cu2+) Kirletilmiş Topraklardan İzole Edilen Basiller’in Üzerine Biyosorbsiyonunun İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Proje Birimi, 2011. Proje Yöneticisi.
 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [12.415]