Prof.Dr.Belgin İZGİ (Anabilim Dalı Başkanı)

Tel: 0 (224) 294 17 28          e-posta: belgin@uludag.edu.tr          AVESİS            

 

AKADEMİK GEÇMİŞ

Lisans-1992                                            : Kimya Bölümü, Uludağ Üniversitesi

Araştırma görevlisi -1994-2001         : Kimya Bölümü, Uludağ Üniversitesi

Araştırma görevlisi- Dr. - 2001-2003: Kimya Bölümü, Uludağ Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr.-2003-2010                        : Kimya Bölümü, Uludağ Üniversitesi

Doç.Dr. -2010-2016                                 :   Kimya Bölümü, Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr. -2016-                                          :   Kimya Bölümü, Uludağ Üniversitesi

YÖNETİM GÖREVLERİ

Uludağ Ün.Fen-Ed. Fak. Kimya Böl.(Analitik Kimya Profösör-2016)

Kriminalistik Anabilim Dalı Başkanı    2013-2016

ARAŞTIRMA ALANLARI

Analitik Kimya, Spektroskopik Yöntemler,

Element türleme (speciation) ve fraksiyonlama, 

Kromatografik Analiz ,

Çevre Kimyası ,

Gıda Kimyası

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlan makaleler

1. İzgi B., Kayar M., Determination of bromine and tin compounds in plastics using laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS) Talanta (2015), 139, 117-122

2. Ozlem Yılmazca, Chrysoula Kanakaki, İzgi B., Erwin Rosenberg, Fast determination of octinoxate and oxybenzone UV filters in swimming pool waters by Gas Chromatography and Mass Spectrometry after solid phase micro extraction, Journal of Seperation Science 2015, (DOI: 10.1002/jssc.201401250) 38 (13),  2286-2297.

3. Yılmazcan Ö., Seven Erdemir Ü, İzgi B., Tümay Özer E., Güçer Ş., Lead fractionation analysis in Lipstick Samples by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, Spectroscopy Letters, 48 (2014), 290-295

4. Umran Seven Erdemir, Belgin Izgi and Seref Gucer, “An alternative method for screening of Sudan dyes in red paprika paste by gas chromatography-mass Spectrometry” Analytical Methods, 5, (2013) 1790- 1798

5. Yılmazcan Ö., Tümay Özer E., İzgi B., Güçer Ş., Optimization of Static Head-Space Gas Chromatography-Mass Spectrometry-Conditions for the determination of Benzene, Toluene, Ethyl benzene, Xylene and Stytrene in Model Solutions, Ekoloji, 22, (2013), 76-83

2010 ve Öncesi

1.  Sonja Arpadjan, Güler Çelik, Sibel Taşkesen, Belgin Izgi, Şeref Güçer, “Fractionation analyses of copper, iron, manganese and zinc in herbal infusions” Asian Chemistry Letters, 14, No. 3 193-200 (2010)

2. N.F. Fidan, B. İzgi, “Determination of Antimony in gunshot residues (GSR) by electrothermal atomic absorption spectrometry” Bulgarian Chemical Communications, 41, (4) 404-408 (2009)

3. Vasil’eva, L. A, Grinshtein, I. L., Gucer, S., Izgi, B., “Determination of lead and cadmium in urine by electrothermal atomization atomic absorption spectrometry”, Journal of Analytical Chemistry63 (7), 649-654 (2008).

4. İzgi, B.,“ Characterization of cherry juices by pattern recognation analysis”, Asian Journal of Chemistry20 (5) 3967- 3977 (2008).

5 .Erdemoğlu S., S. Karaaslan Aksu, F. Sayıklan, B. İzgi, M. Asiltürk, H. Sayıklan, H. F. Frimmel, Ş. Güçer, “Photocatalytic degradation of Congo Red by hydrothermally synthesized nano crystalline TiO2 and identification of degradation products by LC-MS”,  Journal of Hazardous Materials, 155, 469-476 (2008).

6. Zacharia, A., S. Gücer, B. İzgi, A. Chebotarev, H. Karaaslan, “Direct atomic absorption spectrometry determination of tin, lead, cadmium and zinc in high-purity graphite with flame furnace atomizer”, Talanta72, 825-830 (2007).

7. Güleryüz G, Arslan H, İzgi B, Güçer Ş, “Element content (Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn) of a ruderal plant species (Verbascum olympicum Boiss.) from East Mediterranean”, Z. Naturforschung C.61c, 357-362 (2006).

8. Belgin Izgi, Seref Gucer and Radojko Jaćimović, “Determination of selenium in garlic (Allium sativum) and onion (Allium cepa) by electro thermal atomic absorption spectrometry”, Food Chemistry99 (3), 630-637 (2006).

10. Kowalewska Z, Izgi B, Saracoglu S, Gucer S, “Application of liquid-liquid extraction and adsorption on activated carbon of the determination of different forms of metals present in edible oils”, Chem. Anal.(Warsaw)50 (6),1007-1019 (2005).

11. Pala K., Akiş N., İzgi B., Gücer Ş., Aydin N., Aytekin H., “Blood lead levels of traffic  policemen in Bursa, Turkey”,International Journal Hygiene Environmental Health205,361-365 (2002).

12. Karadjova I., Izgi B., Gucer S., “Fractionation and Speciation of Cu, Zn and Fe In Wine Samples By Atomic Absorption Spectrometry”, Spectrochimica Acta Part B57 581-590 (2002).

13. Ağaoğlu G., Tülin A., İzgi B., Yarat A., “Nickel and chromium levels in the saliva and serum of patients with fixed orthodontic appliances”, Angle Orthodontists71 (5), 375-379 (2001).

14. Todorovska N., Izgi B., Stafilov T., Gucer S., Mihajlovic D., “Determination of  Manganese  In Human Serum and Urine By Electrothermal Atomic Absorpiton Spectrometry”, Acta Pharmaceutica51 (3), 201-209 (2001).

15. Belgin İzgi, Cevdet Demir, Şeref Güçer, "Application of Factorial Design For Mercury Determination by Trapping and Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry", Spectrochimica Acta Part B55, 971-977 (2000).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Gülser GÖÇER, Banu Emine TEFON, Ayşegül AYDIN, Belgin İZGİ, “Çikolata ve Antioksidan Özelliği”, Kimya ve Sanayi Dergisi, Ocak 2015, Cilt 1, Sayı:2, 26- 34.

2. Nurcan Ayşar GÜZELSOY, İzgi B., Balık yağı gıda takviyelerinde metal bulaşanlarının (As, Hg, Pb) belirlenmesinde analitik parametrelerin optimizasyonu Gıda Yem Bilimi Teknoloji Dergisi, (2015) 19-26.

2009 ve Öncesi

1. Derya Mutlu, Belgin İzgi, “Çikolata ve Metal Analizleri” Kimya ve Sanayi, Cilt 42 Sayı: 230, 45-48 (2009).

2. İzgi B., Güçer Ş., “Meyve suyu ve kalite kontrolünde kemometrik metot”, Kimya Teknolojileri Dergisi, Sayı: 39, 80-85 (2004).

3. Hulusi Çokadar, Recep İleri, Asude Ateş, Belgin İzgi, “Nikel (II) iyonunun sulu ortamdan granül aktif karbon (GAK) ile giderilmesi”, Ekoloji Çevre Dergisi, Sayı: 46, 38-42 (2003).

4. İzgi B., Güçer Ş., “Sarımsağın yaşamımızdaki yeri ve önemi”, Kimya Teknolojileri Dergisi, Sayı: 22, 50-54 (2002).

5. Hulusi Çokadar, Recep İleri, Recep Artır, Belgin İzgi, “Sulu ortamdan Çinko (II) iyonunun granül aktif karbon ile giderilmesi ve kinetiği”, Çevre Bilim & Teknoloji, Cilt:1, Sayı:2, , 15-22 (2001).

 Diğer yayınlar

1. Hulusi Çokadar, Recep İleri, Asude Ateş, Belgin İzgi, “Bakır (II) iyonunun sulu ortamdan granül aktif karbon ile giderilmesi”,Arıtım Dünyası, Sayı: 13, 77-83 (1999).

2. Güçer Ş., Beşirli N., İzgi B., “Atomik absorpsiyon / emisyon spektrometresi ile eser element tayinlerinde iyon değiştiricilerin deriştirme / ayırma ve spesiasyon çalışmalarındaki uygulamaları”, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:3 (1998) ISSN: 1301-2428, 131-141

KONGRELER

Ulusalararası kongre etkinlik

2014

1. Neslihan Çallı ALTUN A, Nurcan Ayşar GÜZELSOY, Belgin İZGİ, Determination of ORGANOCHLORINE Pesticides and SOME ELEMENT Residues in DRINKING Water by Analytical Techniques, (P2-19), 9th Aegean Analytical Chemistry Days, 29 Sept.- 3 Oct. 2014, Chios, Greece

2. Nurcan A. Güzelsoy, Belgin İzgi, Gulnur F. Biricik,  “Iodine Determination In food samples usIng InductIvely coupled plasma/mass spectrometry”, (P2-20) 9th Aegean Analytical Chemistry Days, 29 Sept.- 3 Oct. 2014, Chios, Greece

3. Belgin İZGİ, Murat KAYAR, “Optimization of Laser Ablation Parameters for the Determination of Polybrominated Flame Retardants by Laser Ablation-Inductively Coupled Mass Spectrometry”, (P2-21), 9th Aegean Analytical Chemistry Days, 29 Sept.- 3 Oct. 2014, Chios, Greece

4. Songül KARAASLAN AKSU, Özlem YILMAZCAN, Belgin IZGI, Seref GUCER, SCREENING PROCEDURE FOR ANALYSIS OF PARABENS IN COMMERCIAL SUNSCREEN PRODUCTS BY LIQUID CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETRY ELECTOSPRAY IONIZATION (LC-ESI /MSn)”,  (P2-06) 9th Aegean Analytical Chemistry Days, 29 Sept.- 3 Oct. 2014, Chios, Greece

5. Özlem YILMAZCAN, Erwin ROSENBERG, Belgin IZGI, Seref GUCER, A SIMPLE METHOD FOR DETERMINATION OF THIMEROSAL IN SOME COSMETIC PRODUCTS BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY- ION TRAP-TIME OF FLIGHT-MASS SPECTROMETRY (HPLC-IT-TOF/MS), (P2-30), 9th Aegean Analytical Chemistry Days, 29 Sept.- 3 Oct. 2014, Chios, Greece

6. Chrysoula Kanakaki, Özlem Yilmazcan, Erwin Rosenberg, Belgin Izgi, IMPLEMENTATION OF THE VACUUM OUTLET GC/MS TECHNIQUE FOR THE ANALYSIS OF UV FILTERS IN COSMETIC PRODUCTS”, (OP-36), 9th Aegean Analytical Chemistry Days, 29 Sept.- 3 Oct. 2014, Chios, Greece

2011 veÖncesi

1. Yasemin Şahan, Belgin İZGİ, Oya KAÇAR, “Determination of Total Phenolic Content and Antioxidant Capacity of Different Products of St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.)”, 4th International Congress on Food and Nutrition, 3rd Safe Consortium International Congress on Food Safety, 12-14 October 2011, İstanbul-TURKEY, p.116

2. Şeref Güçer, Elif Tümay Özer, Ümran Seven Erdemir, Belgin İzgi, “Determination of butylated hydroxytoluene and phthalate esters in plastics by gas and liquid chromatographic techniques”, 7th  Aegean Analytical Chemistry Days, 29 Sept-03Oct 2010, Mytilene ,Lesvos-GREECE

3. Arıkan, A., Izgi, B., “Determination of metal content of Turkish coffee according to its sugar quantity”, 6th Aegean Analytical Chemistry Days, 09-12 October, Pamukkale, Denizli- Turkey, p.99, 2008.

4. Yılmaz, M., Izgi, B., Türkdemir, M. H., “Changings of free SO2 level in wine”, 6th Aegean Analytical Chemistry Days, 09-12 October, Pamukkale, Denizli- Turkey, p.345, 2008.

5. İzgi, B., “Analysis of food colorant in some plant tea infusions by capillary electrophoresis”, 4thBlack Sea Basin Conference On Analytical Chemistry, 19-23 September, Sunny Beach, Burgas, Bulgaria, p. 20, 2007.

6. İzgi, B., T. Doll, F. H. Frimmel, Ş. Güçer, “Photodegradation  of azo dyes by simulated solar UV-Radiation” 3rd Black Sea Basin Conference On Analytical Chemistry, 12-14 September, Constanta ,Romania,p. 118, 2005.

7. İzgi, B., T. E. Doll, F. H. Frimmel, “Photochemischer Abbau von Farbstoffen mit simulierter solarer UV-Strahlung” 40.International Seminar (IS) for Research and Teaching in Chemical Engineering and Physical Chemistry at the Universität Karlsruhe, Abbschluss Presentation, p.5-13,  Karlsruhe, Germany, 21.07.2005.

8. İzgi B., Arslan H., Guleryuz G., Gucer S., “Characterization of Verbascum Olympicum Boiss. From Uludag, Bursa, Turkey by Chemometric Design“, 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası/Aydın, Turkey,  29 September- 3 October, p.608-610, 2004.

9. Melike Kırmız, Cüneyt Tan, Belgin İzgi, Cevdet Demir, Şeref Güçer, “Characterization Of Cherry Juice Originated From  Three Different Region Of Turkey By  Chemometric Design”, 5th Congrees of Pure and Applied Chemistry Of Students From Macedonia, Skopje-Macedonia, 16-18 October, p.15-16, 2003.

10. Leyla Gunay, Omur Bicer, Belgin Izgi , Seref Gucer, “Determination Level Of Selenium In  Blood And Serum By Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry And Its Relation To Public Health” , 5th Congrees of Pure and Applied Chemistry Of Students From Macedonia, Skopje-Macedonia, 16-18 October,p.37-38,2003.

11. Zacharia, A., Gucer, S., Izgi, B., “Direct atomic absorption determination of germanium (Ge) in offshore oils with furnace-flame atomizer”, 2nd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry,Şile-İstanbul, Turkey, 14-17 September, p.146, 2003

12. İzgi B., Gücer S.,”Determination of selenium in human blood and urine by electrothermal atomic absorption spectrometry“, 2nd Black Sea Basin Conference On Analytical Chemistry,Şile-İstanbul, Turkey, 14-17 September, p. 264, 2003. 

13. İzgi B., Gucer Ş., “Determination of selenium in garlic (Allium sativum) and onion (Allium cepa) by electrothermal atomic absorption spectrometry”, 3rd Aegean Analytical Chemistry Days, Polihnitos, Lesvos, Greece, 29 Sept.-3Oct., p. 590-593, 2002.

14. İzgi B., Gucer S., “Fractionation and speciation of selenium in garlic (Allium sativum) and onion (Allium cepa) by ET-AAS”,2nd International Franco Spanish Workshop on Bio-Inorganic Analytical Chemistry, Pau, France, 26-29 September, p. 17, 2002.

15. Tumay E., İzgi B., Gücer S.,“ Determination of mercury in olive mill waste water by trapping and graphite furnace atomic absorption spectrometry”, 5th European Furnace Symposium and 10th Internaitonal Solid Sampling Colloquium with Atomic Spectroscopy, Blagoevgrad, Bulgaria,  1-4 September, p. 100, 2002.

16. Zacharia A., Karaaslan H., İzgi B., Gucer S., “Direct solid sampling atomic absorption analysis of high purity graphite by furnace flame atomizer”, 5th European Furnace Symposium and 10th Internaitonal Solid Sampling Colloquium with Atomic Spectroscopy, Blagoevgrad, Bulgaria,  1-4 September, p.46, 2002.

17. İzgi B., Güçer Ş., “ Determination of selenium in onion (Allium cepa) after activated carbon enrichment by ET-AAS”, XVIthSlovak Spectroscopic Conference, Kosice, Slovakia, 23-27 June, p.67, 2002.

18. Vasilieva L.A., Grinshtein I.L., Gucer S., Izgi B., “Determination of metals in urine after preconcentration and matrix separation using DETATA sorbent by atomic absorption spectrometry”, 1st Black Sea Conference On Analytical Chemistry, Odessa, Ukraine, 11-15 September, p. 59, 2001.

19. İzgi B, Gucer Ş., ”Determination of Selenium in garlic (Allium Sativum) after activated carbon enrichment by ET-AAS” ,1stBlack Sea Conference On Analytical Chemistry, Odessa, Ukraine, 11-15 September, p. 29, 2001.

20. Nadica Todorovska, Belgin Izgi, Trajce Stafilov, Seref Gucer, Dragan Mihajlovic "Determination Of Manganese In Blood Serum And Urine By Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry”, 4th EFS and XVth Slovak Spectroscopic Conference, Tatras, Slovakia, 12-16 June, p. 99, 2000.

21. İzgi B., Güçer Ş., “Investigation of interferences caused by textile waste water matrices for determination of trace metals by atomic absorption spectrometry” 2nd Aegean Analytical Chemistry Days, Ayvalık, Balıkesir, 1-4 Nov.,p.79, 2000.

22. Belgin İZGİ, Şeref GÜÇER,"Preconcentration  and Separation of Seleniumin Garlic (Allium Sativum) Extracts on Ion Exchange and Activated Carbon by Electrothermal Atomic Absorption Spectromerty", 8th International Conference On Flow Analysis, Warsaw, Poland, 25-29 June,p.313,2000.

23. Belgin İZGİ, Cevdet Demir, Şeref GÜÇER, Use of Experimental Design For Determination of Mercury by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry”, Colloquim Spectroscopicum Internationale XXXI, Ankara- Turkey, 5-10 September, p.178, 1999.

24. I.Grinshtein, Ş.Güçer, B.Izgi, N.Kılıç, H.M.Kuss, L.Poliakova, N.Romanova, L.Vasilieva, Multi-and Single-Element Determinations of Pb, Tl, Bi, Cd In Biological Samples By Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry: Comparison Of Different Techniques”, Colloquim Spectroscopicum Internationale XXXI, Ankara- Turkey, 5-10 September, p. 454, 1999.

25. Belgin İZGİ, Ersin ŞEN, Vapour-phase Sorption Measurement of Nitric Acid  and Ammonia  with Modified Combined Glass Electrode”, 35th IUPAC Congress, İstanbul-Turkey, 14-19 August, p.391, 1995.

Ulusal Kongre etkinlik

2014

 1. İlknur DEMİR, Belgin İZGİ, “İÇME SUYU ÖRNEKLERİNDE LİTYUM DÜZEYLERİNİN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ İLE BELİRLENMESİ”, III. ESER ANALİZ ÇALIŞTAYI (EsAn-2014), 15-18 MAYIS 2014, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, TOKAT, sf. 110.
 2. Özlem YILMAZCAN,  Belgin İZGİ, “GÖZ FARLARINDA VE GÜNEŞ KORUYUCULARDA ENERJİ DAĞILIMLI X-IŞINI FLORESANS SPEKTROMETRE (EDXRF) İLE METAL KARAKTERİZASYONU”, III. ESER ANALİZ ÇALIŞTAYI (EsAn-2014), 15-18 MAYIS 2014, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, TOKAT, sf. 55.
 3. Gülser GÖÇER, Banu Emine TEFON, Ayşegül AYDIN, Belgin İZGİ, ÇİKOLATADA ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN FOLIN-CIOCALTEU YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ, 5. ULUSAL KİMYA ÖĞRENCİ KONGRESİ, 17-19 MAYIS 2014, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL, sf.
 4. Müge YolSinem Şevik, Belgin İzgi, “Saç ve Şampuan Örneklerinde Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Bakır ve Çinko Belirlenmesi”, 5. ULUSAL KİMYA ÖĞRENCİ KONGRESİ, 17-19 MAYIS 2014, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL, sf.
 5. Murat Uygun, Emrah Sevil, Ayşegül Aydın, Belgin İzgi, KEÇİ SÜTÜNDE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE ELEMENT TAYİNİ, 5. ULUSAL KİMYA ÖĞRENCİ KONGRESİ, 17-19 MAYIS 2014, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL, sf.

  2013

 6. Milkibar Cesur, Aslı Göçenoğlu, Belgin İzgi , “Permanın Zamanda Yolculuğu ve Gelişimi” 3.kozmetik kongresi, 15-17 Şubat 2013, Antalya
 7. Esin Özten, Müge Yol, İlknur Demir, Belgin İzgi, Taze Üzüm Örneklerinde Pt-Halkalı Atomik Emisyon Spektrometresi ile Lityum Tayini, 4.Ulusal Kimya Öğrenci kongresi, 18-20 Mayıs 2013, Manisa, s.19
 8. Ayşegül Demirsoy, Burcu Duranoğlu, Belgin İzgi,  Rezene Çayında Alevli Atomik Absorbsiyon Spektrometresi İle Mg Ve Zn Analizi, 4.Ulusal Kimya Öğrenci kongresi, 18-20 Mayıs 2013, Manisa, s.15
 9. Hasan Tozluyurt, Çağrı Elice, Belgin İzgi, Baharat Olarak Kullanılan Fesleğen Bitkisinde Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Mg ve Zn Analizi, 4.Ulusal Kimya Öğrenci kongresi, 18-20 Mayıs 2013, Manisa, s.20

    2012

 1. B.İzgi, S. Karaaslan Aksu, M., Akarsu, E. Arpaç, Ş. Güçer, Güneş enerjisi ile tekstil atık sularının arıtılması ve reaktör tasarımı, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe, IV. International R&D Project Brokerage Event (IV. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı), 2-3 Şubat 2012, p. 227-228 (sözlü sunum) 
 2. B. İZGİ, S. KARAASLAN AKSU, M. AKARSU, E. ARPAÇ, Ş. GÜÇER, “GÜNEŞ ENERJİSİ İLE TEKSTİL ATIK SULARININ ARITILMASI VE REAKTÖR TASARIMI”, UTİB TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ’NDE IV. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI PLATFORMU, 2-3 Şubat 2012, Bursa, p. 227-228.
 3. Belgin İZGİ, “EKMEK VE UNLU MAMÜLLERDE SELENYUM ve ÖNEMİ”,  ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ, BURSA, 13-17 Mart 2012
 4. Özlem YILMAZCAN, Elif TÜMAY ÖZER, Belgin İZGİ,  Şeref GÜÇER, “ENDÜSTRİ ATIKLARININ İZLENMESİNDE ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİNİN UYGULAMALARI: BURSA ÇEVRESİ, ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ, BURSA, 13-17 Mart 2012
 5.  Muazzez ERSOY, Ümran Seven ERDEMİR, Belgin İZGİ, Şeref GÜÇER, “Pikolinik asidin (Piridin-2- Karboksilik Asit) Kapiler Elektroforez ile Tayinine Yönelik Analitik Yaklaşımlar”, Kromatografi 2011,  7-10 Eylül 2011, Diyarbakır, sf.62

  6. Özlem YILMAZCAN, Elif TÜMAY ÖZER, Belgin İZGİ, “Headspace-Gaz Kromatografi Tekniği ile Değişik Matrikslerde Uçucu Organik Bileşen Analizlerinde Analitik Yaklaşımlar”, II. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, 14-17 Haziran 2011, Bolu, sözel sf.2.

  7. Ayşenur AZILI, Muazzez ERSOY, Belgin İZGİ, “Domatesin Antioksidan Aktivitesi ve Sağlık Alanındaki Uygulamaları”, II. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, 14-17 Haziran 2011, Bolu, poster sf.28.

  8. Muazzez Ersoy, Nurcan A. Güzelsoy, Belgin İzgi, “Yaban Mersininde Çoklu Element Analizi ve Antioksidan Aktivitesi”, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Antalya, poster ödülü

  9.Özlem Yılmazcan, Elif Tümay Özer, Belgin İzgi, Şeref Güçer, “deniz suyundaki uçucu organik bileşiklerin Head space gaz kromatografisi kütle spektrometresi ile karakterizasyonu” Kromatografi 2011,  7-10 Eylül 2011, Diyarbakır, sf.54

  10. Muazzez Ersoy, Gülnur Biricik, Belgin İzgi, “Ekmek ve Unlu Mamüllerde Makro Elementler”, 5.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Erzurum, sf. 149        

            11. Muazzez Ersoy, Nurcan Ayşar Güzelsoy, Belgin İzgi, “Yaban Mersininde (Vaccinum mrytillus) eser element analizi” 1.Eser Analiz Çalıştayı, 22-25 Nisan  Karahayıt, Denizli, s.88 (2010)

           12. Muazzez Ersoy, Belgin İzgi, “ Bitkisel Çaylar ve Antioksidan Özellikleri” 1.Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, s. , 07-10 Nisan Bursa (2010),

            13. Nurcan Ayşar Güzelsoy, Belgin İzgi, “Determination of lead, iron and zinc content of tomato paste by line source and high resolution continuum source atomic absorption spectrometry” 5th Black Sea Conference on Analytical Chemistry, 23-26 September, p. 207, Ordu-Fatsa, Turkey (2009)

           14. Meryem Çelik, Ayçe Yılmaz, Belgin İzgi, “Zencefil (Zingiber officinale) ve çörek otunda (Nigella sativa)  elemental kompozisyonun AAS ile belirlenmesi” XI.Ulusal Spektroskopi Kongresi, s. 88 , 23-26 Haziran, Ankara (2009)

       15. Derya Mutlu, Belgin İZGİ, “Çikolata örneklerinde Alevli Atomik Absorpsiyon (AAS) ile Metal Analizleri ve Karşılaşılan Sorunlar”, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, (2007).

      16. Nevra Folyaoğlu, Belgin İzgi, “Atış artıklarında antimon analizi ve girişim problemleri”, X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, s.118, İzmir, (2007).

       17. Nevra Folyaoğlu, Belgin İzgi, “ Atış artıklarında GF-AAS ile antimon analizi ve analitik problemler”, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, s.157, Çanakkale, (2006).

      18. Belgin İZGİ, Şeref GÜÇER, “Tekstil Atık Sularının Arıtılmasında Uygulanan Analitik Yöntemler”,  XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, Aydın, (2005).

      19. İzgi B., Doll T., Frimmel F. H., Gucer S.“Kongo Red Azo Boyar Maddesinin Güneş Işığı Simulasyon Sistemi İle İncelenmesi“, II.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, s.97 , Malatya, (2004).

      20. Belgin İZGİ, Şeref GÜÇER, “Soğan (Allium Cepa) Ve Sarımsak (Allium Sativum) Örneklerinde Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Selenyum Fraksiyonlama Çalışmaları”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi,s.203, Kars, (2004).

     21. İzgi B., Güçer Ş., “ Endüstriyel atık su örneklerinde civa tayininde metot karşılaştırmaları” I.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, s.69, Bursa, 2002.

    22. Karaaslan Kapucu H., İzgi B., Güçer Ş., “Çay örneğinde flotasyon tekniği ile fraksiyonlama çalışmaları”, VIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, s. 40, Bursa, (2002).

    23. Tümay Özer E., İzgi B., Güçer Ş., “Zeytin kara suyunda atomik absorpsiyon ile Cu tayininde karşılaşılan analitik problemler”, VIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, s.46 , Bursa, (2002).

   24. İzgi B., Güçer Ş., “Elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometres, ile gümüş tayininde gözlenen analitik problemler”, VIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, s. 39 , Bursa, (2002).

   25. Hicran Karaaslan, Belgin İzgi, Şeref Güçer, “Borun analitik tayin yöntemleri ve karşılaşılan sorunlar”, Bor Sempozyumu, s. 7, Balıkesir, (2002).

    26. İzgi B., Akçin G., Güçer Ş., “Elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometresi ile teknik tekstillerde gümüş belirlenmesi”, 1st Uluslar arası Teknik Tekstiller Kongresi, s.92-96, İzmir, (2002).

    27. Belgin İzgi, Şeref Güçer, “Vücut sıvılarında GF-AAS ile selenium tayini ve gözlenen analitik problemler”, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, s. 48, Konya, (2002).

    28. Pala K., Akış N., İzgi B., Güçer Ş., Aydın N., Aytekin H., “Bursadaki trafik polislerinin kan kurşun düzeyinin incelenmesi”,Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri, s. 28-33 ,Bursa, (2001).

     29. Güçer Ş., İzgi B., “İş sağlığı denetiminde atomik absorpsiyon spektrometresinin uygulamaları”, Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri, s. 19-27 ,Bursa, 2001.

     30. Neslihan Altun, Belgin İzgi, Cevdet Demir, Naciye Kılıç, Şeref Güçer, " Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Tekstil Atık Sularında Metal Analizleri", 2000 Gap-Çevre Kongresi, Cilt 2, 691- 700, Şanlıurfa, (2000).

     31. Belgin İzgi, Şeref Güçer, "Sarımsak (Allium Sativum) Ekstratlarında Pt-halka Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Selenyum Tayini", 14.Ulusal Kimya Kongresi, s.350, Diyarbakır, (2000).

    32. Belgin İzgi, Şeref Güçer, “Elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometresi ile serum örneklerinde kurşun tayininde matriks modifikasyon yöntemleri”, II. Ulusalar arası Fen Bilimleri Kongresi, s.48-58, Kırıkkale, (1998).

    33. Belgin İzgi, Şeref Güçer, “Serum örneklerinde ET-AAS ile kadmiyum ve civa tayini”, 12. Ulusal Kimya Kongresi,  s. 40, Edirne, (1998).

    34. Belgin İzgi, Sevgi Meşe, Şeref Güçer, “Barium Determination In Graphite Samples by Flame Atomic Absorption Spectrometry”, XI. Ulusal Kimya Kongresi, s. 483, Van, (1997).

Uludağ Üniversitesi AR-GE günleri etkinlikleri

15-16 kasım 2011

Muazzez Ersoy, Özlem Yılmazcan Belgin İzgi, Ekmek ve Benzeri ürünlerde selenyumun önemi, p 271, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme AR-GE Günleri 2011, 15-16 Kasım 2011, (www.uludag.edu.tr/ar-gekatalog). Poster 3. Ödülü

Özlem Yılmazcan, ümran seven erdemir, belgin izgi, şeref güçer, tekstil atık sularının arıtılmasında fotodegradasyon uygulamaları p 272,  Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme AR-GE Günleri 2011, 15-16 Kasım 2011, (www.uludag.edu.tr/ar-gekatalog)..

Ümran seven erdemir, belgin izgi, şeref güçer, türlendirme çalışmalarında birleşik analitik teknikler biyoyaralı mı? Toksik mi? P.274 Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme AR-GE Günleri 2011, 15-16 Kasım 2011 (www.uludag.edu.tr/ar-gekatalog).

Özlem Yılmazcan, Murat Kayar, belgin izgi, bursa organize sanayi bölgeleri atmosferinin uçucu organik bileşenler açısından karakterizasyonu, p 277 Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme AR-GE Günleri 2011, 15-16 Kasım 2011 (www.uludag.edu.tr/ar-gekatalog)..

Yılmazcan Ö., Tümay Özer E., İzgi B., Güçer Ş., Çevre örneklerinde atomik spektroskopi tekniğinin uygulamaları, p 270, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme AR-GE Günleri 2011, 15-16 Kasım 2011, (www.uludag.edu.tr/ar-gekatalog).

12-14 Kasım 2013

Murat KAYAR, Belgin İZGİ, LASER ABLASYON İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ İLE METAL ANALİZLERİ İÇİN ÇEVRECİ VE HIZLI ANALİTİK METOTLAR GELİŞTİRİLMESİ, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri 12-14 Kasım 2013, Bursa, sf.215 (arge.uludag.tr/dosyalar/katalog2013.pdf)

Özlem YILMAZCAN, Belgin İZGİ, KOZMETİK ALANINDA KULLANILAN BAZI UV FİLTRE KİMYASALLARI ve METABOLİTLERİNİN TAYİNİNE YÖNELİK ANALİTİK METOTLAR GELİŞTİRİLMESİ, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri 12-14 Kasım 2013, Bursa, sf.213 (arge.uludag.tr/dosyalar/katalog2013.pdf)

Belgin İZGİ, Sevcan ÇELENK, KRİMİNALİSTİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri 12-14 Kasım 2013, Bursa, sf. 390 (arge.uludag.tr/dosyalar/katalog2013.pdf)  (poster 3. ödülü, www.uludag.edu.tr/haberler/OKU/dn/1053)

İlknur DEMİR, Belgin İZGİ, LİTYUM ve İNSAN İLİŞKİSİ, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri 12-14 Kasım 2013, Bursa, sf. 214 (arge.uludag.tr/dosyalar/katalog2013.pdf)

Selman Kander, Belgin İzgi, BUSKİ İçme Suyu Analiz Laboratuvarı, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri 12-14 Kasım 2013, Bursa, sf. 216 (arge.uludag.tr/dosyalar/katalog2013.pdf)

11-13 Kasım 2014

Özlem YILMAZCAN, Belgin İZGİ, Erwin ROSENBERG, “DEVELOPMENT OF NEW ANALYTICAL METHODS FOR THE DETERMINATION OF THIMEROSAL AND SOME UV FILTERS IN COSMETIC PRODUCTS BY CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES”, IV. Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri 11-13 Kasım 2014, Bursa, p. 18

Murat UYGUN, İlknur DEMİR, Belgin İZGİ, “SPOT TESTLER VE KULLANIM ALANLARI”, IV. Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri 11-13 Kasım 2014, Bursa, p. 18

Tuğba BAKAN, Nuri BAŞER, Belgin İZGİ, “SUİSTİMAL EDİLEN MADDELER ve TOPLUMSAL ETKİLERİ”, IV. Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri 11-13 Kasım 2014, Bursa, p.18

Belgin İZGİ, Yasemin ŞAHAN, Duygu GÖÇMEN, “SELENYUM KATKILI EKMEK ÜRETİMİ”, Uludağ Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Haftası Etkinlikleri, 12-14 Mart 2014, Bursa

Seminer/Sempozyum/Çalıştay/Eğitim program/Sertifika programı

1. “Integrated Quality Systems- an interpretariın for universities” JRC European Commission, EMIT Workshop S04-02, 18-20 October 2011, Bursa

2. ULUTEK, “ Projeleriniz Rafta, Fikirleriniz Rafta Kalmasın”, Porje yarışması, 17 Mart 2012, Bursa

3. Ant Teknik “Ultra Yüksek Performanslı Likit Kromatografi Kolonlar ve İleri Uygulama Teknikleri Semineri”, 13 Mayıs 2011, Bursa

5. JRC EMIT S01-02, Europe & Metrology in Turkey,  “Preparation of certified reference materials”,

6. TÜBİTAK-UME, 5-6 October 2010, Gebze-Türkiye

7. JRC EMIT S01-01, Europe & Metrology in Turkey, “Use of reference materials and the estimation of measurement uncertainity”, TÜBİTAK-UME, 4-5 May 2010, Gebze-Türkiye

8. ESİNKAP 2010, 2. ARGE PROJE PAZARI, Güneş Enerjisi Kullanılarak Tekstil Atık Sularının Arıtımı” 29-30 Nisan 2010,Eskişehir

9. TUBİTAK-UME “Use of reference materials and the estimation of measurement uncertainty” 4-5th May 2010, Gebze, Turkey

10. “Kimyagerlik Eğitimi Çalıştayı” Kimyagerler Derneği, 11-13 Şubat 2010, Antalya

11. Kimyagerler Derneği Sertifika Eğitim Programı “Gıda İşletmelerinde Sorumlu Müdürlük Sertifikası” 19-20 Aralık 2009, Bursa

12. Kimyagerler Derneği Sertifika Eğitim Programı “Analitik Validasyon-Kalibrasyon” 20-21 Aralık 2008, Bursa

13. TUBİTAK-BUTAL “Biyoyakıt (Biyodizel-Biyoetanol) Sempozyumu” 29-30 Haziran 2006, Bursa

14. Perkin Elmer Instruments “Atomic absorption and ICP spectrometry” 18 June 2003, İstanbul

15. TUBİTAK-BUTAL “Bitkisel Yağlar ve Sorunları II” 16 Haziran 2003, Bursa

16. TUBİTAK-BUTAL “Atomik Spektrometri ve Uygulamaları” 14 Nisan 2003, Bursa

17. TUBİTAK-BUTAL “ Çevre Analitik Kimya 2002” 12 Nisan 2002, Bursa

18. TUBİTAK-UME “İçme Sularında Ağır Metal Analizi” YeterlilikTestleri çalışmaları-2 (UÜ.Fen-Edebiyat Fak.Kimya Bölümü adına 13 sıra no ile)  15.05.2001-30.06.2001

19. TUBİTAK-UME “İçme Sularında Ağır Metal Analizi” YeterlilikTestleri çalışmaları-1 (UÜ.Fen-Edebiyat Fak.Kimya Bölümü adına 13 sıra no ile) 20.09.2001-30.11.2001

20. TUBİTAK-BUTAL “Atomik Spektrometri ve Uygulamaları” 10-11 Mayıs 2001, Bursa

21. TUBİTAK-BUTAL “Kromatografi Teknikleri ve Endüstrideki Uygulamaları”, 12 Kasım 2001, Bursa

22. TUBİTAK-BUTAL “Çevre Analitik Kimya 2000” 9-11 Mayıs 2000, Bursa

23.TUBİTAK-SAGEM “Analitik Kimya’99” 31 Ağustos 1999, Bursa

24. KOSGEB –“İnsan Sağlığını Etkileyen Hava ve Su Kirleticileri” 5 Şubat 1999, Bursa

25. II. TÜRKISCH-DEUTSCHES SYMPOSIUM AN DER ULUDAĞ UNIVERSIAT BURSA, 23-24 Februar 1998, Bursa

26. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü “1. EGE ANALİTİK KİMYA GÜNLERİ” Uluslar arası eğitsel toplantı,18-20 Kasım 1998, İzmir

27. Ege Üniversitesi, Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Biyoproseslerde Kantitatif Ayırım Teknikleri” 1-3 Aralık 1997, İzmir

28. U.Ü. ULUÇAM organizasyonu ile “Bursa Çevre 97-Forumu” 5 Haziran 1997, Bursa

29. ATI-UNICAM “ Atomic Absorption Spectrometry” Seminar, 22-23 November 1995, ODTÜ-Ankara

Kongre Etkinlik düzenleme ve düzenleme kurulu görevleri

1.   I. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, 07-11 Nisan 2010, Bursa (düzenleme kurul başkanı)http://www.kimyakongresi.com

2.  II. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, 14-17 Haziran 2011, Bolu (düzenleme kurulu)http://www.kok2011.ibu.edu.tr

Komiteler

1.  Kimya Öğrenci Topluluğu Danışmanı

2. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Komite, Kimya Bölümü temsilciliği

Bilimsel Kuruluşlara Üyelik

Türkiye Kimya Derneği

PROJELER

 1.  Biyolojik ve gıda örneklerinde selenyum tayini ve fraksiyonlama (türlendirme)  çalışmaları, Uludağ Üniversitesi BAP- 2000/32, Araştırmacı, 2001- bitti

      2. Treatability study of azo dyes and its additives in textile waste water by photocatlytic oxidation for subsequent biological treatment processes, TÜBİTAK-JULICH Bileteral Proje İÇTAG 039-JULICH (1021012), Almanya-Türkiye, Araştırmacı, 2006- bitti

      3. Elektrokimyasal yöntemlerle veratril alkol analizi, üre ve oksalat elektrodu geliştirilmesi, Uludağ Üniversitesi AP, Yardımcı Araştırmacı, 2008- halen devam ediyor

      4. Beslenme zincirinde önemli bir yeri olan ekmek ve benzeri mamullerde selenyum düzeyinin belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi, UAP(F)- 2010-25, Yürütücü, 2010- halen devam ediyor

     5. Pala K., Türkkan A., Güçer Ş., İzgi B., Osman E., Aytekin H., Bursa Mesleki Eğitim Merkezindeki Çırakların Kan Kurşun Düzeylerinin İncelenmesi, Uludağ Ün. BAP, 2003

   6. Kriminalistik kan lekelerinin analizinde kullanılan spot testlerde DNA’nın korunmasına yönelik analitik yaklaşımlar UÜ BAP KUAP(F)-2012/54 devam ediyor, yürütücü

   7. Tümay Özer E., Osman B., İzgi B., Göçenoğlu A., Demirbel E., Sulu ortamdaki fitalat esterlerinin gaz kromatografisi-kütle spektrometresi ile tayininde yeni bir katı faz ekstraksiyon metodunun geliştirilmesi ve uygulamaları,  UÜ BAP KUAP(F) 2013/ yardımcı araştırmacı, devam ediyor

Tezler

a)Yüksek lisans

 1. Muazzez Ersoy, Ekmek ve bazı unlu mamullerde HG-AAS ile selenium analizi ve karşılaşılan analitik problemler, U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Analitik Kimya Bilim Dalı, 2010
 2. Mehmet Yılmaz, Kriminalistik kan lekelerinin analizinde kullanılan spot testlerde DNA’nın korunmasına yönelik analitik yaklaşımlar, U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Analitik Kimya Bilim Dalı,2012
 3. Nurcan Ayşar Güzelsoy, ICP-MS ile Bazı Gıda Takviyelerinde Element analizleri ve analitik problemler, U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Analitik Kimya Bilim Dalı, 2013
 4. Selman Kander, İçme sularında poliaromatik hidrokarbonların katı faz ekstraksiyon ile kromatografik analizlerine analitik yaklaşımlar,  U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Analitik Kimya Bilim Dalı, 2014
 5. İlknur DEMİR,  Bazı gıda ve su örneklerinde lityum düzeylerinin spektroskopik yöntemlerle belirlenmesi, U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Analitik Kimya Bilim Dalı, 2015

        6.  Fidan Folyaoğlu, N.,”Atış artıklarında ET-AAS ile Antimon Analizi ve Gözlenen Analitik Problemler”, (Mart-2009)

b)Doktora

 1. Özlem YILMAZCAN, Bazı Kozmetik Ürünlerde Bazı Eser Bileşenlerin Spektroskopik ve Kromatografik Yöntemlerle Tayinleri, U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Analitik Kimya Bilim Dalı 2015
 2. Murat KAYAR, Polimerik Malzemelerde Kullanılan Bazı Katkı Maddeleri ve Metabolitlerinin Tespitinde Spektroskopik ve Kromatografik Yöntemlerin Geliştirilmesi,  U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Analitik Kimya Bilim Dalı 2015

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [11.138]