Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Programı

Program dersleri ve ders içerikleri için tıklayın 
 

Vizyonu
yem teknolojisi ve hayvan beslemenin önemini kavratan, Dünya standartlarında bilgi ve kariyer kazandıran, mesleki alanda yeterli yabancı dil becerisini geliştiren, işletmelerimizin ulusal ve uluslararası rekabeti için, stratejik insan kaynağı oluşturan bir program olmak. 

Misyonu
Mesleki ahlaka sahip, bilimde çağdaş teknolojik gelişmelere açık, kendine inanan ve güvenen, uluslararası düzeyde teorik ve uygulamalı bilgi ile donatılmış ve yem teknolojisi ve hayvan besleme alanında yüksek nitelikli, kaliteli ara elemanlar yetiştirmektir. 

Genel bilgiler
Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Programı, Karacabey Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü altında 2012-2013 Eğitim öğretim yılında açılarak öğrenci alımına başlamıştır. Bu bölüm, yüksek öğretimde Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme alanında 120 ECTS kredilik ön lisans (ön aşama) derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur. Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından YGS 2 puan türünden yeterli puanı almış olması gerekmektedir veya sınavsız geçiş hakkı ile meslek liselerinin ilgili bölümlerinden geçiş yapılabilmektedir. Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Programından ön lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. Bu program mezunları Tarım-Orman ve Köy İşleri Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde, yem fabrikalarının üretim ve pazarlama bölümlerinde, süt ve besi hayvancılığı işletmelerinde çalışabilmektedir. Bu program aynı zamanda yaklaşık 450 adet yem fabrikası üyesi bulunan Türkiye Yem Sanayicileri Birliği tarafından da desteklenmekte, öğrencilere staj ve mezuniyet sonrası istihdam olanağı sağlanmaktadır. Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kontenjanlar ölçüsünde Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümüne geçerek Lisans programlarında öğrenim görebilirler. Programda, hayvan yetiştirme ve ıslahı ile yemler ve hayvan besleme konularında uzman 2 öğretim elemanı bulunmaktadır. İki yıllık eğitimde ilk sınıfta temel konularda bilgi sağlanmakta, ikinci sınıfta ise; mesleğe yönelik zorunlu ve seçmeli dersler sayesinde, öğrencinin çalışmayı amaçladığı sektörde uygulamalı eğitime önem veren eğitim alması sağlanmaktadır. Karacabey Meslek Yüksekokulunda derslerin uygulamaları, Sütaş ve Uludağ Üniversitesi arasında yapılan işbirliği çerçevesinde Eğitim Çiftliğinde ve Yem Fabrikasında yapılmaktadır. 

U.Ü. SÜTAŞ A.Ş mesleki eğitime destek burs protokolü gereğince Yem teknolojisi ve hayvan besleme programını en yüksek puanla kazanan ve kayıt yaptıran ilk üç öğrenciye iki yıl süre ile sütaş mesleki eğitim burusu verilmektedir.

 

Öğretim Elemanları
Doç.Dr. Taşkın DEĞİRMENCİOĞLU(Program Başkanı)


 

Uludağ Üniversitesi - Karacabey Meslek Yüksekokulu Esentepe mah. 225. Sk. No:6 16700-Karacabey/BURSA