Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Vizyon

Eğitim vermekte olduğu  Teknik ve İktisadi Bölümlere bağlı programlar sayesinde küreselleşen dünya koşullarının ve çağın gerektirdiği bilgi, ekipman ve donanım ile  nitelikli bir ön lisans eğitimi gerçekleştiren, uluslar arası bilgiyi kullanan, sürekli artan ivmeyle gelişen ve ilerleyen ulusal ve evrensel boyutta topluma katkı sağlayan, uzgörü, geniş ve ileri görüş ile ufuk yetiştirdiği insan ürettiği bilgi sayesinde örnek gösterilen mensubu olmaktan onur duyulan bir Yüksekokul olmaktır.

Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu, Selçuk Mahallesi Üyüvek Mevkii Hastane Caddesi, İznik/Bursa, Telefon : +90 (224) 757 61 63 e-posta : iznikmyo@uludag.edu.tr