Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Seramik Cam ve Çinicilik

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
İZNİK MESLEK YÜKSEK OKULU
SERAMİK CAM VE ÇİNİCİLİK
 PROGRAMI


Program Başkanı

Öğr.Gör.Mehmet ARAS
 

Öğretim
Elemanları

Öğr.Gör.Senanur GÜNDOĞDU

Öğr.Gör.Ş.Selim YAZICI
 

Öğr.Gör.Gülseren KOÇ

Öğr.Gör.Aylin AYDIN KAYI

Seramik, Cam ve Çinicilik
Genel Tanıtım

1Programın
Kısa Geçmişi
 
Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu El sanatları Bölümü, Seramik,
Cam ve Çinicilik Programı 'nda 1995-1996 eğitim –öğretim yılından bu yana
eğitim verilmektedir.

2Verilen
Derece
 
120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program
yeterlilikleri sağlandığında Mimari Restorasyon alanında önlisans derecesine
sahip olunur.

3Derecenin
Düzeyi
 
Ön Lisans

4Kabul
ve Kayıt Koşulları
 
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK'ün ilgili
mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

5Yeterlilik
Koşulları ve Kuralları
 
Seramik, Cam ve Çinicilik Programı Ön lisans derecesi elde edebilmek için
öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam
120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not
ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

6Program
Profili
 
Seramik, Cam ve Çinicilik Programı Programı'nın amacı: Seramik sektöründeki
kuruluşların teknik ve sanatsal anlamda ihtiyacına cevap verebilecek, teorik
ve pratik bilgisi yeterli, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip
meslek elemanları yetiştirmektir.
Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermektedir. Programın
I.öğretimine yaklaşık 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile
ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur.
Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek
zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra II. , III. ve IV. Yarıyılda seçimlik
dersler de almaları gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, en az
2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.

 


 1. Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile
  ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.

 2. Alanını n gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını
  kullanabilme becerisi kazanmak.

 3. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri,
  araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek

 4. Tasarım unsurlarını ve ilkelerini bilerek mesleki yetilerini
  gösterebileceği araştırma veya uygulama projesi gerçekleştirebilir.

 5. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip
  edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

 6. İ ş Güvenliği i, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine
  sahip olmak.

 7. Alanı ile ilgili Model tasarlama, şekillendirme kalıbını alma ve seri
  olarak üretebilme uygulamalı bilgilerini kazanmak.

 8. Mesleğinin gerektirdiğ i form yapısı na ve tekniğine uygun desen
  hazırlama, motif çizme ve dekorlama becerisine sahip olmak.

 9. Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, programları kullanarak tasarım
  yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili, temel
  boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme
  becerisini kazanmak

 10. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve
  mesleki etik bilincine sahip olmak.

 11. Temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı ilkeleri bilir,
  sorunları tanımlar, çevresindeki nesneleri, sanat eserlerini gözlem,
  analiz içinde yorumlayarak çözüm önerileri oluşturur, eleştiri yapar,
  etik değerlere sahip çıkar, alanıyla ilgili doğru aktarım yapar,
  disiplinler arası düşünür, hedef kitlesi tanımlar, ilişki kurar.

 12. Çini sanatında kullanılan motifleri inceler, kompozisyon kurallarını
  öğrenerek desen çalışmaları yapar, çini sanatında kullanılan malzeme,
  teknik altyapı hakkında bilgi sahibi olur. Çinicilikte kullanılan
  motifleri öğrenir ve uygular, çini dekor yöntemlerini bilir, sırlama ve
  fırınlama işlemlerini gerçekleştirir.

8Mezunların
İstihdam Profilleri
 
Seramik; Cam ve Çinicilik Fabrikalarında çalışabilirler.

9Üst
Derece Programlarına Geçiş
 
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından
yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına
başvurabilirler.

10Sınavlar,Ölçme
ve Değerlendirme
 
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu
sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az
%80'ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir
ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav
(ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme
araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50
yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan
üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma
zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini
alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı
notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması
için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.

11Mezuniyet
Koşulları
 
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü
(120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not
ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

12Çalışma
Şekli
 
Tam Zamanlı

13Adres
ve İletişim Bilgileri
 
Program Başkanı : Öğr. Gör. Gülseren KOÇ
Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu, BURSA
Tel:0.224.7576163 , gkdeney@uludag.edu.tr

Bologna Koordinatörü: Prof.Dr. Rıdvan EZENTAŞ,
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,
Tel:0,224,2942304, rezentaş@uludag.edu.tr


14Bölüm/Fakülte/Program
Olanakları
 
El sanatları Bölümü Seramik Cam ve Çinicilik Programının laboratuar şartları
yetersizdir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

COTP113
MESLEKİ MATEMATİK I Zorunlu 2 2 0 3 4

COTP115
TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 3 4

COTP117
KİMYA I Zorunlu 2 0 0 2 3

CSCC101
ÇİNİ VE SERAMİK TEKNOLOJİSİ-1 Zorunlu 4 0 0 4 5

CSCC105
TEMEL TASARIM EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 2 4

SCC103
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 2 0 2 4

28-AIT101
ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2 2

28-TUD101
TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2 2

28-YAD101
İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2 2
Toplam 22 30
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

COTP118
KİMYA II Zorunlu 2 0 0 2 3

COTP120
FİZİK Zorunlu 2 2 0 3 4

CSCC106
CAM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3 3

CSCC110
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 2 0 3 4

CSCC112
SERAMİK DEKOR TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 2 3

SCC104
ÇİNİ VE SERAMİK TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 3 0 0 3 4

28-AIT102
ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2 2

28-TUD102
TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2 2

28-YAD102
İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2 2
 
Seçmeli dersler için tıklayınız.
Seçmeli       2 3
Toplam 24 30
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

CISL237
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2 2

CSCC207
CAM ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 2 5

CSCC209
ÇİNİ VE SERAMİK LABORATUARI-I Zorunlu 3 2 0 4 6

CSCC213
TASARIM VE ALÇI ŞEKİLLENDİRME Zorunlu 2 2 0 3 5
 
Seçmeli dersler için tıklayınız.
Seçmeli       8 12
Toplam 19 30
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

CSCC206
ÇİNİ VE SERAMİK LABORATUARI-II Zorunlu 4 2 0 5 7

CSCC208
CAM DEKOR TEKNİKLERİ Zorunlu 1 4 0 3 5

CSCC212
ÜRETİM Zorunlu 2 2 0 3 6
 
Seçmeli dersler için tıklayınız.
Seçmeli       8 12
Toplam 19 30
 

2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

CSCC114
SERAMİK TORNA TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 2 3

CSCC116
KALIP TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 1 2 0 2 3

CSCC118
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE SUNUM TEKN. Seçmeli 2 0 0 2 3
 

3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

CISL201
İŞLETME - YÖNETİM Seçmeli 2 0 0 2 3

CISL203
PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 2 3

CISL205
HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 2 3

COKD205
UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2 3

CSCC215
SERAMİK SERBEST ŞEKİLLENDİRME Seçmeli 1 2 0 2 3

CSCC217
TÜRK ÇİNİ DESENLERİ Seçmeli 1 2 0 2 3

CSCC219
ÇİNİ BEZEME I Seçmeli 1 2 0 2 3

CSCC221
ARTİSTİK SIR TEKNİKLERİ-1 Seçmeli 1 2 0 2 3

CSCC223
İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 8 12

CSCC225
MİNERALOJİ Seçmeli 2 0 0 2 3
 

4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

CISL202
İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 2 3

CISL204
KALİTE KONTROL Seçmeli 2 0 0 2 3

COSP202
SAĞLIK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 2 3

CSCC214
ÇİNİ SERAMİK CAM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2 3

CSCC216
MODEL VE KALIPÇILIK Seçmeli 1 2 0 2 3

CSCC218
SERİGRAFİ Seçmeli 2 0 0 2 3

CSCC220
ÇİNİ BEZEME II Seçmeli 1 2 0 2 3

CSCC222
ARTİSTİK SIR TEKNİKLERİ II Seçmeli 1 2 0 2 3

CSCC224
İŞ YERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 8 12

SCC226
ENDÜSTRİYEL DEKOR TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2 3
 • 1T : Teori
 • 2U : Uygulama
 • 3L : Laboratuvar
 • 4K : Kredi
Selçuk Mahallesi Üyüvek Mevkii Hastane Caddesi İznik Bursa Tel: (224) 757 61 63