Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Mimari Restorasyon

U.Ü.
İZNİK MESLEK YÜKSEK OKULU
MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI

Mimari Restorasyon Programı taşınır
ya da taşınamaz kültür varlıklarının onarımı ve korunması konusunda Müze,
Üniversite veya Restorasyon-Konservasyon laboratuarında sorumluluk alabilecek
teknik ara elemanlar yetiştirir.

Program Başkanı

Öğr.Gör.Müge YAKIŞIK

 

Program Öğretim Elemanları

Öğr.Gör.Müge YAKIŞIK

Öğr.Gör.Burcu SOYKÖK 

Mimari Restorasyon
Genel Tanıtım

1Programın
Kısa Geçmişi
 
Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama
Bölümü , Mimari Restorasyon Programı 'nda 2000-2001 eğitim –öğretim yılından
bu yana eğitim verilmektedir.

2Verilen
Derece
 
120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program
yeterlilikleri sağlandığında Mimari Restorasyon alanında önlisans derecesine
sahip olunur.

3Derecenin
Düzeyi
 
Ön Lisans

4Kabul
ve Kayıt Koşulları
 
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK'ün ilgili
mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

5Yeterlilik
Koşulları ve Kuralları
 
Mimari Restorasyon Programı'ndan Ön lisans derecesi elde edebilmek için
öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam
120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not
ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

6Program
Profili
 
Mimari Restorasyon Programı'nın amacı: Bilimsel ve kaliteli bir eğitim
öğretim sağlamak suretiyle Mimari restorasyon sektörü için restoratörleri ,
iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yerleştirmekdir. Bu amaç
doğrultusunda mesleki bilgi ve beceriye sahip, ekip çalışmasına yatkın,
mesleki etik ve sorumluluk bilincinde olup, özgüveni olan adaylar
yetiştirlmesi hedeflenmektedir.
Mimari Restorasyon Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim
vermektedir. Programın I.öğretimine yaklaşık 30 öğrenci alınmaktadır.
Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı
tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu
dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra II. , III.
ve IV. Yarıyılda seçimlik dersler de almaları gerekmektedir. Öğrencilerin
mezun olabilmesi için, en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı
aranmaktadır.

8Mezunların
İstihdam Profilleri
 
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Mimari Restorasyon
alanında Taşınabilen ve taşınamayan kültür varlıklarının onarımı ve
korunması konusunda Müze, Üniversite veya Restorasyon-Konservasyon
laboratuarlarında çalışabilirler.

9Üst
Derece Programlarına Geçiş
 
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından
yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına
başvurabilirler.

10Sınavlar,Ölçme
ve Değerlendirme
 
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu
sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az
%80'ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir
ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav
(ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme
araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50
yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan
üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma
zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini
alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı
notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması
için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.

11Mezuniyet
Koşulları
 
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü
(120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not
ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

12Çalışma
Şekli
 
Tam Zamanlı

13Adres
ve İletişim Bilgileri
 
Program Başkanı : Öğr. Gör. Müge YAKIŞIK
Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu, BURSA
Tel:0.224.7576163 , senanur@uludag.edu.tr

Bologna Koordinatörü: Prof.Dr. Rıdvan EZENTAŞ,
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,
Tel:0,224,2942304, rezentaş@uludag.edu.tr


14Bölüm/Fakülte/Program
Olanakları
 
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü , Mimari Restorasyon Programı'nda kadrolu
eleman yoktur
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

CBT101
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3 5

COTP115
TEKNİK RESİM I Zorunlu 2 2 0 3 5

COTP117
KİMYA-1 Zorunlu 2 0 0 2 3

COTP119
MESLEKİ MATEMATİK I Zorunlu 2 2 0 3 4

CRS111
KONSERVASYON VE RESTORASYONA GİRİŞ Zorunlu 4 0 0 4 6

28-AIT101
ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2 2

28-TUD101
TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2 2

28-YAD101
İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2 2
Toplam 21 29
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

COTP114
KİMYA II Zorunlu 2 0 0 2 2

CRSK112
KONSERVASYON VE RESTORASYON-1 Zorunlu 4 2 0 5 6

CRSK116
TEKNİK RESİM II Zorunlu 2 2 0 3 4

CRSK118
RÖLÖVE-1 Zorunlu 2 2 0 3 5

CRSK120
YAPI MALZEMELERİ Zorunlu 2 2 0 3 4

28-AIT102
ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2 2

28-TUD102
TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2 2

28-YAD102
İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2 2
 
Seçmeli dersler için tıklayınız.
Seçmeli       2 3
Toplam 24 30
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

CISL237
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2 3

CRSK213
RÖLÖVE-2 Zorunlu 2 2 0 3 5

CRSK215
MİMARLIK TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2 4

CRSK221
KONSERVASYON VE RESTORASYON-2 Zorunlu 2 4 0 4 6
 
Seçmeli dersler için tıklayınız.
Seçmeli       8 12
Toplam 19 30
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

CRSK214
RESTORASYON PROJESİ Zorunlu 2 2 0 3 5

CRSK216
MİMARLIK TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2 4

CRSK218
TARİHİ YAPILARA İŞLEV KAZANDIRMA Zorunlu 2 2 0 3 3

CRSK236
KONSERVASYON VE RESTORASYON-3 Zorunlu 2 4 0 4 6
 
Seçmeli dersler için tıklayınız.
Seçmeli       8 12
Toplam 20 30
 

2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

CRSK122
KÜLTÜR VARLIKLARINDA KORUMA Seçmeli 2 0 0 2 2

CRSK124
RÖLÖVEDE FOTOĞRAF KULLANIM Seçmeli 2 0 0 2 2

CRSK126
TEMEL SANAT EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2 2
 

3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

CISL205
HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 2 3

CISL211
GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2 3

CRSK207
RESTORASYONDA KEŞİF VE MEDRAJ Seçmeli 2 0 0 2 3

CRSK211
ARKEOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2 3

CRSK217
BEZEME TEKNİKLERİ - 1 Seçmeli 2 0 0 2 3

CRSK219
ANADOLUDA TÜRK İSLAM MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 2 3

CRSK221
ESKİ ANADOLU MİMARİ Seçmeli 2 0 0 2 3

CRSK223
İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 8 12

CRSK225
MÜZECİLİK Seçmeli 2 0 0 2 3

ISL209
GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2 3
 

4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

CISL202
İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 2 3

CISL204
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2 3

COKD208
SANAT TARİHİ VE ARKEOLOJİ TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2 3

COSP202
SAĞLIK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 2 3

CRSK210
MOZAİK VE FRESK KORUMA Seçmeli 2 0 0 2 3

CRSK212
KORUMA MEVZUAT VE İMAR KANUNU Seçmeli 2 0 0 2 3

CRSK218
STRÜKTÜR SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2 3

CRSK222
BEZEME TEKNİKLERİ - 2 Seçmeli 0 16 0 8 3

CRSK224
İŞ YERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 8 12

CRSK244
KENTSEL KORUMA Seçmeli 2 0 0 2 3
  • 1T : Teori
  • 2U : Uygulama
  • 3L : Laboratuvar
  • 4K : Kredi
Selçuk Mahallesi Üyüvek Mevkii Hastane Caddesi İznik Bursa Tel: (224) 757 61 63