Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Gıda Teknolojileri

U.Ü.
İZNİK MESLEK YÜKSEK OKULU
GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 Gıda Teknolojisi Programında insani tüketim amaçlı olan hayvansal ve bitkisel gıdaların üretim teknolojisi, kimyası, mikrobiyolojisi öğretilmektedir.  Aynı zamanda tüm laboratuvar analizleri ile birlikte günün gerektirdiği teknolojik şartlardan olan; gıdanın kalitesi, güvenliği, hijyen, sanitasyon ve HACCP ( Kritik Kontrol Noktalarının Tehlike Analizi) kavramlarının meslekle sıkı sıkıya bağdaştırılmış bir şekilde teorik ve uygulamalı dersleri verilmektedir.  

        Öğrenciler okulda aldıkları eğitimleri pratik anlamda daha da pekiştirebilmek ve meslek hayatındaki ilk deneyimlerine sahip olabilmek için, iş yeri eğitimi ve yaz stajı adı altında kamu ve özel sektörün birçok iş kolunda kısmi veya tam iş gücü sağlama imkanı bulmaktadırlar.
       Sonuç olarak öğrenciler aldıkları eğitim ve edindikleri tecrübelerle zorlu meslek hayatlarında Gıda Teknikeri olarak başarıyı elde edebileceklerdir.

Program Başkanı

Öğr.Gör.Dr.Barış SÖNMEZ

Öğretim Elemanları

Öğr.Gör.Dr.Barış SÖNMEZ

 

Gıda Teknolojisi
Genel Tanıtım

1Programın
Kısa Geçmişi
 
İznik Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı 2006-2007
Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. Açıldığı tarihten beride Gıda
Teknolojisi Programı adı altında eğitim vermektedir. 2011-2012
Eğitim-Öğretim yılında İKMEP’e uyumlu ders planları uygulanmaya
başlanmıştır.

2Verilen
Derece
 
Bu program, Gıda Teknolojisi alanında 120 AKTS kredilik ve 2
yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde
tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Gıda
Teknolojisi alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.

3Derecenin
Düzeyi
 
Ön Lisans

4Kabul
ve Kayıt Koşulları
 
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve
Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından YGS 2 puan türünden yeterli
puanı almış olması gerekmektedir veya sınavsız geçiş hakkı ile
meslek liselerinin ilgili bölümlerinden geçiş yapılabilmektedir.

5Yeterlilik
Koşulları ve Kuralları
 
Gıda Teknolojisi programından ön lisans derecesi elde edebilmek
için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik
derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla
tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden
en az 2.0 olması gerekir.

6Program
Profili
 
Gıda Teknolojisi Programın amacı, gıda hammaddeleri, gıdaların
bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite
kontrolü, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve
pratik bilgilere sahip olan, bu bilgi birikimi ile gıda
sanayiinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında “Gıda
Teknikeri” ünvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

8Mezunların
İstihdam Profilleri
 
Gıda Teknolojisi Programı mezunları, gıda sanayi ile ilgili kamu
(Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda,
Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.)
ve özel sektör kuruluşlarında (meyve ve sebze ürünleri, et ve
süt ürünleri, bitkisel yağ ve tahıl ürünleri ve fermente
ürünlerin üretildiği işletmeler, hazır yemek sanayi ve özel
laboratuvarlar ve bunların AR-GE ve kalite kontrol
laboratuvarları) “Gıda Teknikeri” olarak çalışabilmektedirler.

9Üst
Derece Programlarına Geçiş
 
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM’nin
düzenlediği DGS ( Dikey Geçiş Sınavı)’ndan yeterli puana sahip
olmaları koşuluyla, üniversitelerin “Gıda Mühendisliği”,
“Kimya”, “Beslenme ve Diyetetik”, “Bitki Koruma” ve “Tarımsal
Biyoteknoloji” Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına
dikey geçiş yapabilmektedirler.

10Sınavlar,Ölçme
ve Değerlendirme
 
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem
sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine,
uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir.
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu
sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav
notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme
araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir)
katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %50 şeklindedir.
Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu
sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten
AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o
dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı
notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten
başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0
olması gerekir.

11Mezuniyet
Koşulları
 
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan
derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en
az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

12Çalışma
Şekli
 
Tam Zamanlı

13Adres
ve İletişim Bilgileri
 
Prog.Başk.

Dr. Barış SÖNMEZ

İznik MYO Gıda Tek. Program

16860/Bursa

Tel:0+90 224 757 61 63

e-mail:sonmezfb@gmail.com

14Bölüm/Fakülte/Program
Olanakları
 
İznik Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programında bir
öğretim elemanı görev yapmaktadır. Programa ait olan
laboratuvarda temel cam malzemeler ve cihazlarla gıda analizleri
yaptırılarak, öğrencilerin teorik bilgilerinin uygulamaya
geçirilmesi sağlanmaktadır. Okulumuzda bir kütüphane ve bir
kantin mevcuttur.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

GESZ010
GIDA KATKI MADDELERİ Zorunlu 2 0 0 2 4

GESZ101
TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 2 3

GESZ103
GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 3 5

GESZ105
HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 2 0 0 2 2

GIDZ101
GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I Zorunlu 2 0 0 2 4

GIDZ103
GIDA KİMYASI Zorunlu 3 0 0 3 4

GIDZ105
KİMYA I Zorunlu 2 0 0 2 2

28-AIT101
ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2 2

28-TUD101
TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2 2

28-YAD101
İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2 2
Toplam 22 30
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

GESZ102
TEMEL MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 2 3

GIDZ102
GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II Zorunlu 2 0 0 2 4

GIDZ104
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3 5

GIDZ106
KİMYA II Zorunlu 2 0 0 2 2

GIDZ108
LABORATUVAR TEKNİĞİ I Zorunlu 1 2 0 2 4

28-AIT102
ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2 2

28-TUD102
TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2 2

28-YAD102
İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2 2
 
Seçmeli dersler için tıklayınız.
Seçmeli       4 6
Toplam 21 30
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

GESS209
LABORATUVAR TEKNİĞİ II Zorunlu 1 2 0 2 3

GIDZ201
TAHIL TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 1 2 0 2 3

GIDZ203
SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 2 0 3 4

GIDZ205
MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ-1 Zorunlu 2 2 0 3 4

GIDZ207
ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 1 2 0 2 4
 
Seçmeli dersler için tıklayınız.
Seçmeli       8 12
Toplam 20 30
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

GIDZ202
TAHIL TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 1 2 0 2 4

GIDZ204
SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 2 0 3 4

GIDZ206
MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ-2 Zorunlu 2 0 0 2 3

GIDZ208
ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ-II Zorunlu 1 2 0 2 3

GTK210
BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3 4
 
Seçmeli dersler için tıklayınız.
Seçmeli       8 12
Toplam 20 30
 

2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

GESS012
HAZIR YEMEK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2 3

GIDS112
ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 1 2 0 2 3

GIDS114
DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 2 3

GIDS116
BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 2 3

OTPS002
ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 2 3

OTPS009
İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2 3

OTPS010
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 2 3

SHPM113
MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2 3
 

3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

GESS003
DONDURMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 2 3

GESS011
AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2 3

GIDS209
GIDA ANALİZLERİ Seçmeli 1 2 0 2 3

GIDS211
GAZLI İÇECEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2 3

GIDS213
KANATLI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2 3

GIDS217
BUĞDAY VE UN ANALİZLERİ Seçmeli 1 2 0 2 3

GIDS219
SERT BUĞDAY ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 2 3

GIDS221
BUĞDAY VE UN KİMYASI Seçmeli 1 2 0 2 3

GIDS223
ÖĞÜTME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2 3

GIDS225
YOĞURT TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 2 3

GIDS227
İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 8 12

GIDS229
TEREYAĞ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 2 3

OTPS001
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2 3

STUS207
STARTER KÜLTÜR Seçmeli 1 2 0 2 3
 

4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 K4 AKTS
               

GESS001
PEYNİR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 2 3

GESS005
GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 0 2 3

GESS006
İÇME SÜTÜ VE KONSANTRE SÜT ÜRÜNLERİ
TEKNOLOJİSİ
Seçmeli 1 2 0 2 3

GIDS212
ET ÜRÜNLERİ KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 0 0 2 3

GIDS214
SOĞUKTA VE DONDURARAK MUHAFAZA Seçmeli 2 0 0 2 3

GIDS216
FERMENTE GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 2 3

GIDS218
MISIR UNU VE ÜRÜNLERİ Seçmeli 2 0 0 2 3

GIDS220
UN KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 0 0 2 3

GIDS222
EKMEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2 3

GIDS224
YUMUŞAK BUĞDAY ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 2 3

GIDS226
SÜT ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ Seçmeli 1 2 0 2 3

GIDS228
İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 8 12

GIDS230
YAN VE TOZ ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2 3

Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu, Selçuk Mahallesi Üyüvek Mevkii Hastane Caddesi, İznik/Bursa, Telefon : +90 (224) 757 61 63 e-posta : iznikmyo@uludag.edu.tr