İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

Bursa Uludağ Üniversitesi ulusal ve uluslararası yönetim sistemleri ışığında üniversite bünyesinde iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesinde proaktif bir tavır sergileyen, güvenli kampüs kültürünü tüm paydaşlarına yayan, iş sağlığı ve güvenliği alanında sürekli iyileştirme esaslarına dayalı iş sağlığı ve güvenliği politikası izlemeyi hedeflemektedir.

 

Bu bağlamda;

 

  1. Yüz yüze veya interaktif yöntemler ile tüm personellerine ve öğrencilerine yönetmeliklere uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimlerinin verilmesini,
  2. Tüm paydaşlarının (Akademik ve idari personellerimizin, öğrencilerimizin, stajyerlerin, ziyaretçilerin ve alt yüklenicilerin) sağlık ve güvenliğini sağlamak için, ulusal mevzuata göre her türlü tedbirin alınmasını, tüm paydaşlarını bilgilendirmesini ve alınan tedbirlerin denetlenmesini,
  3. Üniversite bünyesindeki tüm akademik ve idari birimlerin iş sağlığı ve güvenliği konularında koordinasyon içerisinde hareket edebileceği İSG süreç yönetim sisteminin benimsenmesini,
  4. Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki tüm paydaşları etkileyecek risklerin belirlenmesi için proaktif bir anlayış içerisinde risk değerlendirme çalışmalarının yapılmasını,
  5. Acil durumlar konusunda her zaman hazır olunmasını ve tüm paydaşlarımızın etkin bir şekilde farkındalığının arttırılmasını,
  6. Meydana gelebilecek ramak kala olaylar, iş kazaları ve meslek hastalıklarının kök nedenlerinin detaylı araştırılmasını ve bir daha olmasının önüne geçilmesi için etkin önemler alınmasını,
  7. Tüm akademik ve idari personelimizin periyodik olarak sağlık muayenelerini yaptırılmasını,
  8. Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm iş ekipmanlarının periyodik olarak kontrol edilmesi için etkin sistemlerin kurulmasını,
  9. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda ülkemizdeki tüm kamu ve özel kuruluşlar ile etkin şekilde iletişim halinde olunmasını,
  10. Tüm paydaşlarımızın bedenen ve ruhen sağlıklı ve güvende olacakları çalışma ortamlarının oluşturulmasını,

İş sağlığı ve güvenliği politikamızın temel ilkeleri olarak kabul ederiz.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [10-Eki-2022 12:04]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [10-Eki-2022 12:04]

İçerik Görüntüleme : [1.401]