Bursa Uludağ University Homepage
Türkçe

TEZ YAZIM KILAVUZU

Tez Yazım Kılavuzu
 

Örnek Dosyalar 
Dış Kapak
İç Kapak
Etik Beyan Formu

Kabul ve Onay Sayfası 
Tez Kontrol Beyan Formu

U.Ü. Tez Çoğaltma ve Elektronik Yayımlama İzin Formu (RID-FR-KDD-12) (özgeçmiş sayfasından sonra yer almalıdır.)

 

 

 

U.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA Tel No: (224) 294 24 00 Fax: (224) 294 24 19